Genera for Amanita of NE Pennsylvania

Genus Total Observations
Abortiporus 738
Abrachium 1
Absidia 8
Abstoma 33
Abundisporus 32
Acanthobasidium 2
Acantholichen 1
Acanthonitschkea 30
Acanthophiobolus 1
Acanthophysellum 16
Acanthophysium 28
Acanthorhynchus 44
Acanthostigma 131
Acanthostigmella 6
Acanthotheciella 1
Acanthothecis 1
Acarellina 3
Acarocybe 3
Acarocybellina 1
Acarospora 1146
Acarosporina 1
Acarosporium 7
Acaulopage 6
Acaulospora 110
Acerbia 8
Acerbiella 1
Acervulopsora 1
Acervus 32
Acetabula 46
Achaetobotrys 5
Achaetomium 4
Achlya 1
Achorella 22
Achorion 1
Achorodothis 11
Achoropeltis 2
Achroiostachys 9
Achroomyces 2
Achrotelium 11
Acia 6
Aciculosporium 8
Acladium 34
Acolium 2
Acontium 1
Acrasis 4
Acremoniella 22
Acremonium 43
Acroconidiella 2
Acrocordia 46
Acrocordiopsis 6
Acrodictys 22
Acrodontium 23
Acrogenospora 7
Acrogenotheca 12
Acrospeira 8
Acrospermoides 5
Acrospermum 172
Acrosporium 1
Acrostalagmus 56
Acrostroma 2
Acrotamnium 1
Acrotheca 9
Acrothecium 11
Actidium 2
Actiniceps 1
Actiniopsis 1
Actinodothidopsis 1
Actinodothis 11
Actinomucor 3
Actinonema 375
Actinonemella 2
Actinopelte 67
Actinosoma 3
Actinospora 4
Actinothyrium 39
Adella 1
Adelopus 257
Adelphella 2
Adomia 22
Aecidiella 1
Aecidiolum 1
Aecidium 3744
Aegerita 108
Aeruginoscyphus 2
Aeruginospora 1
Afroboletus 14
Agaricostilbum 1
Agaricus 8836
Aglaospora 54
Agonimia 15
Agostaea 1
Agrestia 1
Agrocybe 4053
Agyriella 9
Agyriopsis 2
Agyrium 28
Ahtiana 21
Aigialus 140
Ainoa 3
Aithaloderma 6
Aithalomyces 8
Akanthomyces 99
Alatospora 3
Albatrellopsis 3
Albatrellus 990
Alboleptonia 134
Albomagister 18
Albotricha 23
Albugo 3053
Aldona 17
Aldridgea 1
Alectoria 242
Alessioporus 18
Aleuria 1611
Aleurina 109
Aleurisma 2
Aleurobotrys 2
Aleurocorticium 60
Aleurocystidiellum 21
Aleurodiscus 1727
Allantonectria 25
Allantoparmelia 9
Allantophomopsiella 2
Allantophomopsis 9
Allantoporthe 13
Allelochaeta 3
Allescheria 5
Allescheriella 74
Allescherina 2
Allocetraria 12
Alloclavaria 296
Allodus 320
Allomyces 2
Allonema 1
Alloneottiosporina 1
Allophaeosphaeria 1
Allophylaria 45
Allopsalliota 2
Allopuccinia 5
Allosoma 4
Allotelium 1
Allothyrium 4
Alnicola 66
Alpakesa 3
Alphamyces 1
Alpova 365
Alternaria 1704
Alutaceodontia 10
Alveolaria 67
Alysidiopsis 1
Alysidium 22
Alyxoria 38
Amandinea 85
Amanita 48379
Amanitopsis 406
Amarenographium 3
Amastigosporium 4
Amauroascus 2
Amaurochaete 17
Amauroderma 311
Amaurodon 16
Ambarignomonia 2
Amblyospora 3
Amblyosporium 10
Ambrodiscus 1
Ambrosiella 23
Ameghiniella 3
Ameris 1
Amerodiscosiella 5
Amerodothis 8
Amerosporium 36
Amethicium 1
Amicodisca 3
Amniculicola 1
Amoebidium 1
Amoebophilus 3
Amogaster 1
Amorphotheca 3
Amparoina 15
Ampelomyces 14
Amphichaetella 1
Amphicytostroma 2
Amphididymella 1
Amphilogia 1
Amphinema 158
Amphiporthe 14
Amphirosellinia 2
Amphisphaerella 7
Amphisphaeria 206
Amphistereum 1
Amplistroma 1
Ampullifera 6
Ampulliferella 16
Ampulliferina 1
Ampulliferopsis 20
Ampulloclitocybe 329
Amygdalaria 2
Amylascus 2
Amyloathelia 1
Amylobasidium 1
Amylocarpus 8
Amylocorticiellum 2
Amylocorticium 36
Amylocystis 76
Amyloflagellula 6
Amyloporia 66
Amylosporus 7
Amylostereum 106
Amyloxenasma 3
Anamika 2
Anamylopsora 1
Anaphysmene 2
Anaptychia 147
Anariste 2
Anatexis 3
Ancylospora 1
Andebbia 3
Andreiomyces 4
Anellaria 5
Angelina 51
Angiopsora 154
Angioridium 1
Anguillospora 4
Angustimassarina 12
Anhellia 1
Aniptodera 185
Anisochora 8
Anisogramma 23
Anisomeridium 41
Anisostomula 8
Anixia 1
Anixiella 1
Anixiopsis 7
Annajenkinsia 1
Annellodochium 4
Annellophora 1
Annularia 5
Annulatascus 2
Annulohypoxylon 1538
Annulusmagnus 2
Anomoloma 10
Anomoporia 18
Anomothallus 3
Anteaglonium 19
Antennaria 37
Antennariella 42
Antennatula 2
Antennellina 5
Antennellopsis 5
Antennospora 189
Antennularia 33
Anthina 15
Anthomyces 3
Anthomycetella 4
Anthopeziza 2
Anthoporia 3
Anthostoma 306
Anthostomella 650
Anthostomelloides 1
Anthracobia 159
Anthracocystis 1
Anthracoidea 214
Anthracophyllum 141
Anthracostroma 2
Anthurus 18
Antimanoa 11
Antimanopsis 2
Antipodium 8
Antrodia 1411
Antrodiella 175
Antromycopsis 11
Anulosporium 1
Anungitea 1
Anzia 22
Aoria 1
Aphanobasidium 11
Aphanocladium 5
Aphanomyces 3
Aphanopeltis 4
Aphanostigme 17
Aphelaria 50
Aphroditeola 55
Aphysa 19
Apiocamarops 8
Apiocarpella 2
Apiocrea 3
Apiodiscus 2
Apiodothina 1
Apiognomonia 193
Apioperdon 33
Apioporthe 19
Apioporthella 1
Apiorhynchostoma 1
Apiosphaeria 4
Apiospora 82
Apiosporella 1
Apiosporina 1552
Apiosporium 50
Apiosporopsis 2
Apiothyrium 3
Aplopsora 19
Aplosporella 215
Apodospora 3
Apogloeum 2
Apomelasmia 6
Aponectria 4
Aporella 2
Aporhytisma 2
Aporia 3
Aporpium 29
Aposphaeria 105
Apostemidium 25
Appendichordella 1
Appendiculella 13
Aquadiscula 1
Aquadulciospora 9
Aquamarina 93
Aquascypha 8
Aquaticola 1
Arachnion 139
Arachniotus 41
Arachnocrea 3
Arachnomyces 6
Arachnopeziza 308
Arachnophora 1
Araiospora 1
Arambarria 7
Araneomyces 1
Araneosa 3
Arcangeliella 87
Archaeorhizomyces 1
Archaeospora 1
Arcticomyces 5
Arctocetraria 3
Arctoparmelia 126
Arcyodes 13
Arcyria 1164
Arcyriatella 1
Ardhachandra 1
Arecomyces 1
Arenaea 2
Arenariomyces 199
Areolospora 2
Argomyces 5
Argomycetella 5
Argynna 7
Aristastoma 43
Armatella 9
Armillaria 6847
Armillariella 63
Arnium 9
Arnoldiomyces 3
Aropsiclus 27
Arrhenia 619
Arrhytidia 36
Arthonia 279
Arthophacopsis 1
Arthopyrenia 19
Arthothelium 20
Arthrinium 145
Arthrobotrys 28
Arthrobotryum 56
Arthrocladiella 8
Arthrocladium 2
Arthrocristula 3
Arthroderma 10
Arthrographis 1
Arthromyces 6
Arthropsis 2
Arthrorhaphis 24
Arthrosporium 28
Arthrosporum 1
Arthroxylaria 1
Arthuria 14
Arthuriomyces 63
Articularia 12
Articulospora 2
Artocreas 1
Artomyces 2471
Arwidssonia 1
Arxiella 1
Arxiomyces 2
Asahinea 3
Asbolisia 8
Aschersonia 595
Ascitendus 3
Ascobolus 491
Ascocalyx 65
Ascochyta 2005
Ascochytella 27
Ascochytula 11
Ascoclavulina 1
Ascocodinaea 2
Ascoconidium 1
Ascocorticium 13
Ascocoryne 964
Ascocorynium 2
Ascocratera 132
Ascocybe 5
Ascodesmis 18
Ascodichaena 16
Ascoidea 22
Ascolectus 2
Ascomyces 2
Ascomycetella 27
Ascophanus 167
Ascopolyporus 23
Ascorhizoctonia 63
Ascosalsum 7
Ascosparassis 2
Ascosphaera 3
Ascospora 13
Ascotaiwania 11
Ascotremella 25
Ascotremellopsis 1
Ascovaginospora 7
Ascozonus 3
Asellaria 2
Aseroë 671
Ashbya 3
Asordaria 2
Aspergillopsis 1
Aspergillus 732
Asperisporium 27
Aspicilia 284
Aspidothea 4
Aspilaima 1
Asproinocybe 2
Aspropaxillus 28
Asteridiella 228
Asteridium 35
Asterina 1616
Asterinella 152
Asterinema 7
Asterinopeltis 1
Asterinula 6
Asteroconium 2
Asterodon 102
Asterodothis 23
Asterolibertia 7
Asteroma 279
Asteromassaria 5
Asteromella 158
Asteromyces 20
Asterophora 351
Asteropsis 1
Asteroscutula 1
Asterosporium 56
Asterostomella 57
Asterostomula 6
Asterostroma 253
Asterostromella 4
Asterotexis 2
Asterotus 1
Asterula 4
Astomella 1
Astraeus 1226
Astragoxyphium 1
Astrocystis 38
Astrodochium 1
Astrosphaeriella 19
Astrosporina 2
Astrothelium 2
Astylospora 20
Atelocauda 3
Athallia 77
Athelia 300
Athelidium 1
Athelopsis 5
Atheniella 338
Atichia 81
Atkinsonella 144
Atopospora 2
Atractiella 1
Atractilina 9
Atractina 1
Atractium 11
Atractosporocybe 30
Atropellis 321
Atrotorquata 87
Auerswaldia 81
Aulacostroma 37
Aulographina 9
Aulographum 73
Aurantioporthe 2
Aurantiosporium 1
Aurantiporellus 4
Aurantiporus 56
Aureobasidium 26
Aureoboletus 943
Aureohyphozyma 1
Auricularia 4858
Auriculariopsis 2
Auriculoscypha 1
Aurificaria 9
Auriporia 3
Auriscalpium 789
Auritella 3
Aurophora 1
Austeria 1
Australiasca 1
Australicium 4
Australohydnum 8
Australopilus 3
Australoporus 10
Australovuilleminia 7
Austrobasidium 2
Austroblastenia 1
Austroboletus 598
Austrogaster 2
Austrogautieria 26
Austroparmelina 6
Austropaxillus 83
Austropuccinia 110
Auxarthron 40
Avettaea 1
Azbukinia 1
Bachmanniomyces 2
Bacidia 226
Bacidina 53
Bacillicladium 2
Bacillispora 1
Backusia 5
Bactridiopsis 3
Bactridium 87
Bactrodesmiella 1
Bactrodesmium 16
Bactrospora 6
Baculifera 3
Badarisama 1
Badhamia 308
Badimiella 4
Baeodromus 36
Baeomyces 222
Baeospora 508
Bagadiella 1
Baggea 1
Bagliettoa 89
Bagnisiella 10
Bagnisiopsis 91
Bahusakala 9
Bakeromyces 3
Bakerophoma 7
Balanium 1
Balansia 536
Balansiopsis 14
Balladyna 66
Balladynastrum 14
Balladynella 5
Balladynopsis 2
Balsamia 42
Baltazaria 1
Bankera 250
Banksiamyces 7
Baorangia 2
Barbatospora 2
Barbeyella 1
Barclayella 2
Bargellinia 1
Barlaea 11
Barria 1
Barssia 141
Bartalinia 2
Bartheletia 3
Barya 29
Basidiodendron 42
Basidiophora 56
Basidiopycnides 1
Basidioradulum 43
Basilocula 1
Basipetospora 2
Basisporium 27
Batcheloromyces 16
Bathelium 13
Bathyascus 39
Batrachochytrium 4
Battarrea 360
Battarreoides 46
Battarreopsis 1
Battarrina 1
Baudoinia 5
Bauerago 9
Baumiella 1
Beauveria 16714
Beauveriphora 1
Beccariella 4
Beelia 3
Beenakia 21
Belizeana 46
Bellemerea 6
Belonia 2
Belonidium 156
Beloniella 33
Beloniella 76
Belonioscypha 19
Belonioscyphella 3
Belonium 128
Belonopsis 10
Beltrania 25
Beltraniella 2
Beltraniopsis 3
Benguetia 2
Beniowskia 36
Berkelella 5
Berkleasmium 46
Berlesiella 11
Bertia 187
Bertiella 7
Bertrandia 7
Beverwykella 11
Biatora 77
Biatorella 110
Biatoridium 4
Biatoropsis 33
Biatriospora 17
Biconiosporella 1
Bicrouania 17
Bifusella 209
Bifusepta 2
Biharia 1
Bilimbia 48
Bimeris 3
Bimuria 1
Binderoboletus 2
Bionectria 20
Bioscypha 11
Biostictis 4
Biotyle 1
Bipolaris 254
Biporispora 1
Biscogniauxia 550
Bispora 106
Bisporella 1280
Bisporostilbella 3
Bitancourtia 12
Bitzea 38
Bjerkandera 1093
Blackwellomyces 4
Blakeslea 1
Blarneya 1
Blastenia 13
Blastocladia 1
Blastocladiella 1
Blastomyces 1
Blastomyces 2
Blastophorum 1
Blastospora 16
Blastosporella 3
Blastotrichum 7
Blennoria 8
Blennothallia 9
Blepharospora 3
Blistum 14
Blitridium 57
Blodgettia 3
Blodgettiomyces 5
Bloxamia 4
Blumenavia 40
Blumeria 15
Blumeriella 97
Blyttiomyces 2
Boeremia 84
Boerlagiomyces 5
Bogbodia 19
Boidinia 9
Bolbitius 2664
Boletellus 1153
Boletinellus 781
Boletinus 179
Boletochaete 122
Boletopsis 469
Boletus 21860
Boletus 5
Bolinia 1
Bolosphaera 3
Bombardia 59
Bombardiastrum 2
Bombardioidea 9
Bombyliospora 1
Bondarzewia 938
Bonomyces 22
Bonordeniella 5
Boothiomyces 5
Boreostereum 2
Bostrichonema 35
Bothia 94
Bothrodiscus 66
Botryobasidium 255
Botryochora 1
Botryoconis 3
Botryocrea 1
Botryodiplodia 199
Botryodontia 5
Botryogene 1
Botryohypochnus 51
Botryolepraria 21
Botryomonilia 5
Botryorhiza 42
Botryosphaeria 1382
Botryosphaerostroma 3
Botryosporium 36
Botryotinia 34
Botryotrichum 9
Botrytis 1107
Boubovia 5
Bourdotia 45
Bovista 1802
Bovistella 374
Bovistina 1
Bovistoides 2
Boydia 3
Brachycladium 1
Brachydesmiella 4
Brachysporiella 20
Brachysporium 77
Brasiliomyces 2
Brauniellula 105
Brefeldia 41
Brefeldiopycnis 1
Bremia 55
Bremiella 11
Bresadolella 3
Bresadolia 7
Brevicellicium 1
Brianaria 4
Briardia 4
Bridgeoporus 27
Brigantiaea 43
Briosia 41
Brodoa 6
Broomeia 7
Broomella 13
Brunchorstia 7
Brunneocorticium 11
Brunneoporus 31
Brunnipila 3
Brycekendrickomyces 1
Bryobilimbia 10
Bryocaulon 11
Bryocentria 2
Bryochiton 7
Bryocladium 1
Bryoclaviculus 1
Bryoglossum 28
Bryoplaca 1
Bryopogon 1
Bryorella 5
Bryoria 326
Bryosphaeria 1
Bryostroma 1
Bubakia 229
Buchwaldoboletus 98
Buellia 426
Buelliella 11
Buergenerula 52
Buglossoporus 28
Bulbillomyces 22
Bulbothamnidium 1
Bulbothrix 17
Bulbouncinula 1
Bulgaria 748
Bulgariastrum 4
Bulgariella 10
Bullera 31
Bulleribasidium 1
Bulliardella 6
Bunodophoron 22
Burgella 3
Burgoa 7
Burrillia 62
Butlerelfia 1
Butleria 2
Butyriboletus 439
Byssocallis 4
Byssochlamys 4
Byssocorticium 85
Byssocristella 1
Byssocystis 1
Byssogene 2
Byssoloma 14
Byssomerulius 385
Byssonectria 135
Byssoporia 32
Byssosphaeria 23
Byssostilbe 2
Byssotheciella 2
Byssothecium 64
Byssus 1
Caccobius 1
Cacumisporium 12
Cadophora 6
Caeoma 403
Caeruleum 2
Cainia 10
Calbovista 263
Calcarisporium 27
Caldariomyces 3
Caldesia 6
Caldesiella 110
Caliciopsis 133
Calicium 212
Calidion 2
Calliderma 2
Calliospora 27
Callistodermatium 13
Callistosporium 164
Callome 1
Callopisma 1
Calloria 99
Calloriopsis 32
Caloboletus 91
Caloboletus 288
Calocera 2050
Calocladia 5
Calocline 4
Calocybe 221
Calocybella 5
Calodon 159
Calogaya 38
Calogloeum 1
Calolepis 4
Calomyxa 17
Calonectria 226
Calonema 9
Calopactis 9
Calopadia 11
Calopeltis 5
Calopeziza 15
Caloplaca 1069
Caloporus 8
Calopposis 2
Caloscypha 658
Calosphaeria 142
Calospora 28
Calospora 1
Calosporella 1
Calostilbe 8
Calostilbella 6
Calostoma 556
Calothyriella 3
Calothyriopeltis 2
Calothyrium 33
Calvarula 4
Calvatia 5159
Calycella 53
Calycella 2
Calycellina 72
Calycina 20
Calyculosphaeria 37
Calyptella 49
Calyptosphaeria 8
Calyptospora 360
Calyptra 3
Camarographium 4
Camaropella 2
Camarophyllopsis 47
Camarophyllus 121
Camarops 211
Camaropycnis 21
Camarosporellum 10
Camarosporidiella 1
Camarosporium 564
Camarosporula 4
Camillea 180
Campanella 79
Campanophyllum 7
Campanularius 7
Campoa 1
Camporesia 1
Camposporium 13
Campsotrichum 6
Camptomeris 27
Camptoum 11
Campylospora 4
Cancellidium 18
Candelabrochaete 3
Candelabrum 30
Candelaria 2181
Candelariella 837
Candelina 20
Candelospora 4
Candida 37
Canomaculina 1
Canoparmelia 139
Cantharellopsis 1
Cantharellula 224
Cantharellus 9646
Cantharocybe 46
Capitotricha 10
Capitularia 1
Capnobotrys 6
Capnocheirides 33
Capnocrinum 10
Capnocybe 2
Capnodendron 7
Capnodiastrum 3
Capnodium 289
Capnogonium 1
Capronia 36
Carbacanthographis 1
Carbomyces 34
Carbonea 20
Carbonicola 9
Carbosphaerella 27
Carcinomyces 5
Caripia 39
Carlia 1
Carneopezizella 1
Carpenteles 5
Carpenterella 1
Caryophylloseptoria 1
Caryospora 122
Caryosporella 88
Casaresia 4
Castanediella 9
Castellanea 1
Castoreum 2
Catabotrys 4
Catacauma 376
Catacaumella 28
Catapyrenium 5
Catastoma 204
Catathelasma 195
Catatrama 1
Catenaria 1
Catenophlyctis 1
Catenophora 6
Catenophoropsis 1
Catenularia 10
Catenuloxyphium 1
Catharinia 2
Catillaria 34
Catinaria 3
Catinella 39
Catinula 23
Catolechia 1
Catopyrenium 1
Catosphaeropsis 2
Catulus 2
Caudella 3
Caudellopeltis 1
Caudomyces 1
Caudospora 9
Caulocarpa 3
Caulochytrium 4
Cauloglossum 5
Caulorhiza 529
Cautinia 1
Cavernularia 8
Cazia 2
Celidium 24
Cellypha 4
Cenangella 73
Cenangiopsis 1
Cenangiopsis 3
Cenangium 834
Cenococcum 21
Cenomyce 2
Centridium 2
Centrospora 9
Cephaleuros 2
Cephaliophora 3
Cephalosporiopsis 3
Cephalosporium 359
Cephalotheca 2
Cephalothecium 80
Cephalotrichum 1
Ceracea 5
Ceraceomerulius 6
Ceraceomyces 24
Ceratellopsis 1
Ceratiomyxa 578
Ceratium 27
Ceratobasidium 53
Ceratocarpia 3
Ceratochaete 1
Ceratocystiopsis 2
Ceratocystis 289
Ceratophacidium 1
Ceratophorum 65
Ceratosebacina 2
Ceratospermopsis 3
Ceratosphaeria 36
Ceratosporella 1
Ceratosporium 1
Ceratostoma 94
Ceratostomella 594
Cercidospora 13
Cercodeuterospora 1
Cercopemyces 3
Cercophora 39
Cercoseptoria 47
Cercospora 14353
Cercosporella 598
Cercosporidium 76
Cercosporina 28
Cerebella 380
Cerinomyces 31
Cerinosterus 2
Ceriomyces 81
Cerion 4
Cerioporus 186
Ceriospora 53
Ceriosporella 4
Ceriosporopsis 272
Ceriporia 389
Ceriporiopsis 115
Cerocorticium 6
Cerodothis 1
Ceropsora 3
Cerotelium 251
Cerradoa 1
Cerrena 991
Cerrenella 8
Cesatiella 1
Cetradonia 14
Cetraria 271
Cetrariella 4
Cetrelia 112
Ceuthocarpon 5
Ceuthosira 4
Ceuthospora 107
Chaconia 21
Chadefaudia 161
Chaenotheca 201
Chaenothecopsis 55
Chaetasbolisia 29
Chaetaspis 4
Chaetasterina 1
Chaetocalathus 26
Chaetoceratostoma 1
Chaetocladium 1
Chaetoderma 3
Chaetodermella 6
Chaetodiplodia 13
Chaetodiplodina 1
Chaetodiscula 2
Chaetomastia 8
Chaetomella 47
Chaetomeris 6
Chaetomidium 1
Chaetomium 1079
Chaetonaevia 2
Chaetophoma 38
Chaetoplaca 3
Chaetoplea 4
Chaetoporus 7
Chaetopsina 7
Chaetopsis 6
Chaetopyrena 1
Chaetosartorya 3
Chaetosclerophoma 1
Chaetoscutula 3
Chaetoseptoria 10
Chaetospermella 2
Chaetospermum 6
Chaetosphaerella 8
Chaetosphaeria 124
Chaetosphaeronema 5
Chaetosticta 2
Chaetostigme 1
Chaetostigmella 5
Chaetostroma 18
Chaetothiersia 8
Chaetothyrina 90
Chaetothyriopsis 1
Chaetothyrium 13
Chaetotrichum 35
Chaetotyphula 2
Chainoderma 1
Chalara 43
Chalaropsis 13
Chalastospora 1
Chalciporus 896
Chamaemyces 3
Chamaeota 4
Chamonixia 60
Chapeckia 1
Characonidia 5
Chardonia 2
Chardoniella 2
Charonectria 4
Cheilaria 1
Cheilymenia 302
Cheimonophyllum 143
Cheiromoniliophora 1
Cheiromycella 5
Cheiromyces 13
Cheiropodium 4
Cheirospora 2
Chevalieropsis 1
Chiloella 1
Chilonectria 32
Chiodecton 1
Chionomyces 2
Chionosphaera 7
Chiua 3
Chlamydomyces 4
Chlamydopus 46
Chlorencoelia 89
Chloridium 37
Chlorociboria 976
Chlorophyllum 2802
Chloroscypha 60
Chlorosplenium 596
Chlorovibrissea 18
Chnoopsora 27
Choanatiara 1
Choiromyces 61
Chondrioderma 3
Chondrogaster 5
Chondromyces 11
Chondroplea 7
Chondropodiola 11
Chondropodium 3
Chondropsis 1
Chondrostereum 485
Chondrostroma 2
Choreospora 1
Chorioactis 170
Chorostate 2
Chrismofulvea 8
Christiansenia 2
Chromelosporium 101
Chromocrea 32
Chromocreopsis 13
Chromocyphella 23
Chromosera 308
Chromosporium 15
Chroodiscus 1
Chroogomphus 1155
Chrysachne 5
Chrysella 4
Chrysocelis 20
Chrysocyclus 21
Chrysomphalina 383
Chrysomyxa 2280
Chrysopsora 14
Chrysosporium 10
Chrysothrix 827
Chrysozyma 1
Chuppia 1
Chytridium 1
Chytriomyces 1
Cibaomyces 4
Ciboria 410
Ciboriella 1
Ciborinia 104
Ciboriopsis 3
Cicinnobella 29
Cicinnobolus 2
Cienkowskia 13
Ciferria 3
Ciferriella 7
Ciferrina 1
Ciferriotheca 1
Ciferrioxyphium 13
Ciliaria 2
Ciliciopodium 3
Ciliochorella 6
Ciliofusospora 2
Ciliosira 1
Ciliospora 5
Ciliosporella 1
Cinereomyces 30
Cintractia 2096
Cionothrix 88
Ciposia 2
Circinaria 94
Circinaria 6
Circinotrichum 14
Cirrenalia 132
Cirrosporium 1
Cirsosia 5
Cistella 27
Citromyces 1
Cladia 169
Cladidium 24
Cladina 53
Cladobotryum 99
Cladochytrium 9
Cladoderris 179
Cladomeris 26
Cladonia 11930
Cladophialophora 7
Cladorrhinum 1
Cladosporiella 2
Cladosporium 1817
Cladosterigma 1
Cladotrichum 33
Clarkeinda 2
Clasteropycnis 5
Clasterosporium 179
Clastoderma 25
Clathroporina 1
Clathroptychium 1
Clathrosphaerina 1
Clathrospora 18
Clathrosporium 1
Clathrus 2117
Claudopus 147
Claussenomyces 20
Claustula 2
Clauzadea 13
Clavaria 5278
Clavariachaete 1
Clavariadelphus 1565
Clavariella 3
Clavariopsis 8
Clavascidium 19
Clavatospora 8
Claviceps 2311
Clavicorona 571
Clavogaster 111
Clavulicium 12
Clavulina 3526
Clavulinopsis 2681
Cleistocybe 27
Cleistosoma 3
Clelandia 2
Clethridium 6
Climacocystis 183
Climacodon 605
Clinoconidium 6
Clintamra 1
Cliostomum 19
Clithris 126
Clitocella 64
Clitocybe 9280
Clitocybula 221
Clitolyophyllum 1
Clitopilopsis 4
Clitopilus 1007
Clonostachys 33
Clypeispora 1
Clypeococcum 32
Clypeodiplodina 2
Clypeolella 75
Clypeolum 3
Clypeophysalospora 1
Clypeoporthe 1
Clypeopycnis 5
Clypeoseptoria 1
Clypeosphaeria 74
Clypeostroma 1
Clypeothecium 4
Clypeotrabutia 14
Coccidiascus 2
Coccobotrys 1
Coccocarpia 142
Coccochora 4
Coccodiella 12
Coccodiscus 2
Coccoidea 1
Coccoidella 23
Coccomyces 576
Cocconia 27
Coccophacidium 17
Coccospora 28
Coccosporella 1
Coccostroma 2
Coccostromopsis 1
Coccotrema 4
Coccularia 1
Cochliobolus 87
Cochlonema 1
Codinaea 37
Codinaeopsis 1
Coeloanguillospora 3
Coelocaulon 9
Coelomomyces 1
Coelosphaeria 31
Coemansia 13
Coemansiella 1
Coenogonium 119
Coilomyces 1
Coinostelium 2
Cokeromyces 2
Colensoniella 1
Coleodictyospora 1
Coleophoma 36
Coleopuccinia 15
Coleopucciniella 1
Coleosperma 1
Coleosporium 12276
Coleroa 66
Collaria 3
Collecephalus 2
Collema 599
Collemopsidium 4
Colletogloeum 11
Colletotrichella 6
Colletotrichum 3782
Colloderma 1
Collodiscula 2
Collopus 1
Collybia 2198
Collybiopsis 2
Colospora 1
Colpoma 72
Coltricia 1404
Coltriciella 80
Columnocystis 19
Columnophora 1
Colus 45
Comatricha 448
Combea 5
Comesia 1
Comminutispora 1
Comocephalum 4
Comoclathris 1
Completoria 1
Complexipes 1
Compsocladium 1
Conchatium 1
Conchomyces 59
Conferticium 9
Confertobasidium 2
Confertopeltis 2
Coniambigua 1
Coniarthonia 1
Conicomyces 1
Conida 7
Conidiobolus 1
Conidiosporomyces 1
Conidioxyphium 2
Coniella 15
Coniochaeta 59
Coniocybe 13
Coniodictyum 1
Coniolepiota 14
Coniophora 1213
Coniophorafomes 1
Coniophorella 32
Conioscypha 36
Coniosporium 158
Coniothecium 155
Coniothyrium 767
Connersia 1
Connopus 170
Conocybe 1698
Conoplea 89
Conostroma 1
Conotrema 3
Contumyces 319
Cookeina 1226
Copelandia 23
Coprinellus 6790
Coprinopsis 4790
Coprinus 6672
Coprobia 31
Coprolepa 8
Copromyces 1
Coprotinia 6
Coprotus 19
Cora 32
Corallicola 9
Corallodendron 1
Coralloderma 1
Corallonectria 4
Cordana 31
Cordella 2
Cordierites 17
Cordycepioideus 1
Cordyceps 1364
Corella 1
Coremiella 8
Coremium 18
Corenohydnum 1
Corethromyces 1
Coriolellus 19
Coriolopsis 995
Coriolus 411
Corneromyces 1
Cornicularia 7
Corniculariella 1
Cornuella 1
Cornularia 63
Cornutispora 5
Cornuvia 1
Corollospora 475
Coronellaria 4
Coronicium 1
Coronopapilla 32
Coronophora 41
Coronospora 1
Corticifraga 4
Corticium 5448
Cortinarius 15834
Cortinellus 12
Corylomyces 1
Coryne 368
Corynelia 105
Coryneliospora 7
Corynella 4
Coryneopsis 13
Corynespora 54
Corynetes 34
Coryneum 430
Coscinaria 2
Coscinopeltella 1
Coscinopeltis 3
Cosmospora 59
Costantinella 24
Costatisporus 1
Cotylidia 278
Crandallia 3
Craneomyces 1
Crassoascus 1
Craterellus 3699
Craterium 120
Craterocolla 19
Creangium 1
Cremeogaster 4
Creolophus 25
Creonectria 50
Creopus 4
Creosphaeria 21
Creothyrium 2
Crepidotus 3325
Crespoa 22
Cresponea 29
Cribraria 351
Cribropeltis 2
Criella 1
Crinigera 1
Crinipellis 357
Crinula 22
Cristella 67
Cristelloporia 2
Cristinia 11
Cristulariella 110
Crocicreas 89
Crocodia 178
Crocynia 5
Cronartium 10153
Crossopsora 28
Crucella 1
Crucellisporiopsis 1
Crucellisporium 3
Crucibulum 250
Crucispora 1
Cruentomycena 288
Crumenula 1
Crustoderma 38
Crustodontia 3
Crustomyces 14
Cryphonectria 53
Cryptadelphia 2
Cryptochaete 28
Cryptocline 3
Cryptococcus 53
Cryptocoryneum 18
Cryptocrea 1
Cryptoderis 17
Cryptoderma 4
Cryptodiaporthe 175
Cryptodidymosphaeria 2
Cryptodiscus 54
Cryptohymenium 1
Cryptolepiota 5
Cryptomarasmius 27
Cryptomela 3
Cryptomycella 3
Cryptomyces 86
Cryptomycina 152
Cryptonectriella 1
Cryptonectriopsis 1
Cryptophallus 2
Cryptophiale 17
Cryptoporus 1456
Cryptosphaerella 9
Cryptosphaeria 123
Cryptospora 304
Cryptosporella 268
Cryptosporiopsis 31
Cryptosporium 99
Cryptostictis 69
Cryptostroma 11
Cryptothecia 187
Cryptovalsa 56
Ctenoderma 5
Ctenomyces 1
Cucitella 1
Cucullosporella 4
Cucurbidothis 14
Cucurbitaria 697
Cucurbitopsis 2
Cudonia 378
Cudoniella 116
Culcitalna 3
Culicidospora 8
Culicinomyces 3
Cumminsiella 526
Cunninghamella 4
Cuphophyllus 971
Curreya 9
Curreyella 1
Curreyella 3
Curvibasidium 28
Curvidigitus 1
Curvularia 195
Cyanoboletus 93
Cyanodiscus 1
Cyanospora 10
Cyathicula 212
Cyathipodia 4
Cyathus 2857
Cyclaneusma 4
Cycloconium 14
Cyclocybe 642
Cycloderma 3
Cyclodomus 4
Cyclodothis 3
Cyclomyces 158
Cycloporellus 2
Cycloschizon 12
Cyclostomella 16
Cyclotheca 1
Cylindrium 78
Cylindrobasidium 91
Cylindrocarpon 36
Cylindrocladiopsis 1
Cylindrocladium 63
Cylindrocolla 64
Cylindrodendrum 2
Cylindrophora 1
Cylindrosporella 15
Cylindrosporium 1880
Cylindrotrichum 2
Cymadothea 49
Cymatoderma 304
Cymbothyrium 1
Cyphella 454
Cyphellophora 1
Cyphellopsis 35
Cyphellostereum 59
Cyphospilea 9
Cyptotrama 509
Cyrenella 2
Cyrtidula 2
Cystangium 112
Cystidiodontia 2
Cystingophora 1
Cystoagaricus 39
Cystobasidium 26
Cystocoleus 8
Cystodendron 5
Cystoderma 1100
Cystodermella 213
Cystolepiota 194
Cystomyces 9
Cystopsora 6
Cystopus 84
Cystostereum 40
Cystotheca 28
Cystothyrium 2
Cystotricha 1
Cytidia 221
Cytodiplospora 34
Cytonaema 1
Cytophoma 22
Cytoplacosphaeria 5
Cytoplea 4
Cytospora 1856
Cytosporella 32
Cytosporina 33
Cytostagonospora 1
Cyttaria 209
Cyttarophyllum 2
Dacrymyces 3647
Dacryobolus 52
Dacryomitra 32
Dacryomyces 1
Dacryonaema 1
Dacryopinax 1306
Dacryopsis 9
Dactuliophora 1
Dactylaria 52
Dactylella 11
Dactylellina 2
Dactylina 54
Dactylium 30
Dactylomyces 2
Dactylonectria 1
Dactylospora 40
Dactylosporina 17
Dactylosporium 1
Daedalea 5738
Daedaleopsis 1629
Daldinia 1471
Daleomyces 11
Dangeardiella 12
Darbishirella 1
Darluca 666
Darwiniella 2
Dasturella 32
Dasyobolus 3
Dasyscypha 20
Dasyscyphella 79
Dasyscyphus 3580
Dasyspora 20
Datronia 169
Datroniella 10
Davidhawksworthia 2
Davidiella 7
Davincia 3
Davisiella 9
Davisomycella 10
Dearnessia 10
Debaryella 3
Debaryomyces 1
Deconica 728
Decorospora 22
Deflexula 70
Degelia 73
Deightoniella 24
Delastria 2
Delicatula 58
Delitschia 68
Delortia 4
Delphinella 6
Dematioscypha 6
Dematium 41
Dematophora 7
Dencoeliopsis 3
Dendriscocaulon 18
Dendrocladium 2
Dendrocollybia 124
Dendrocorticium 4
Dendrodochium 72
Dendrodomus 2
Dendrodontia 1
Dendroecia 1
Dendrogaster 11
Dendrographa 34
Dendrographium 6
Dendrophoma 152
Dendrophora 44
Dendropolyporus 1
Dendrospora 4
Dendrosporium 7
Dendrostilbe 1
Dendrostilbella 41
Dendrothele 599
Dendryphiella 35
Dendryphion 73
Dendryphiopsis 21
Dennisiodiscus 1
Densocarpa 8
Dentinum 605
Dentipellicula 7
Dentipellis 24
Dentocorticium 9
Depazea 38
Dermatea 78
Dermatella 43
Dermateopsis 1
Dermatina 1
Dermatiscum 11
Dermatocarpon 357
Dermatodothis 2
Dermatosorus 3
Dermea 414
Dermocybe 169
Dermoloma 23
Desarmillaria 35
Descolea 115
Descomyces 58
Deslandesia 3
Desmazierella 37
Desmella 60
Desmopatella 13
Desmotascus 3
Desmotelium 1
Destuntzia 23
Detonia 7
Deuterophoma 1
Diabole 1
Diacanthodes 4
Diachea 139
Diacheopsis 1
Diachora 4
Diachorella 8
Diadema 2
Diademosa 1
Dialacenium 5
Dialonectria 17
Dianema 28
Diapleella 1
Diaporthe 2961
Diaporthella 2
Diaporthopsis 28
Diathrypton 4
Diatractium 21
Diatrype 1819
Diatrypella 949
Diatrypeopsis 4
Dibaeis 693
Dibotryon 33
Dicaeoma 54
Dicarpella 3
Dicellispora 1
Dicellomyces 5
Dicephalospora 32
Dichaena 128
Dichaenopsella 1
Dicheirinia 64
Dichlaena 1
Dicholobodigitus 1
Dichomera 33
Dichomitus 41
Dichomyces 1
Dichopleuropus 1
Dichostereum 48
Dichotomophthora 57
Dicoccum 23
Dicranidion 10
Dicranophora 17
Dictydiaethalium 78
Dictydium 129
Dictyoarthrinium 3
Dictyocatenulata 26
Dictyocephalos 14
Dictyochaeta 7
Dictyochora 1
Dictyochorina 2
Dictyolus 1
Dictyonella 4
Dictyonema 77
Dictyopanus 42
Dictyopeltis 1
Dictyophora 86
Dictyophrynella 6
Dictyoploca 1
Dictyoporthe 1
Dictyosporium 51
Dictyostelium 3
Dictyothyriella 34
Dictyothyrium 4
Diddensiella 1
Diderma 265
Didymaria 148
Didymascella 23
Didymella 510
Didymellina 45
Didymium 644
Didymobotryopsis 4
Didymobotryum 12
Didymochaeta 2
Didymocladium 8
Didymocyrtis 1
Didymopeltis 1
Didymopsora 13
Didymosphaeria 440
Didymosporina 5
Didymosporium 23
Didymostilbe 7
Didymotrichia 1
Diedickea 17
Diedickella 1
Diehlia 2
Diehliomyces 3
Dielsiella 6
Dietelia 6
Digitatispora 5
Digitodochium 1
Digitosporium 2
Diheterospora 6
Dilophia 17
Dilophospora 74
Dimelaena 336
Dimerella 6
Dimeriella 158
Dimeriellopsis 8
Dimerina 41
Dimerinopsis 1
Dimeriopsis 2
Dimerium 121
Dimerosporina 4
Dimerosporiopsis 2
Dimerosporium 195
Dimorphocystis 1
Dinemasporium 167
Dingleya 7
Diorchidium 22
Diorygma 1
Diplocarpa 8
Diplocarpon 462
Diploceras 3
Diplochorella 10
Diplocladiella 1
Diplocladium 44
Diplococcium 19
Diplocystis 9
Diploderma 8
Diplodia 2200
Diplodina 246
Diplodiopsis 3
Diploicia 82
Diplolaeviopsis 1
Diplomitoporus 15
Diplonaevia 17
Diplopeltis 2
Diplophrys 2
Diploplenodomopsis 2
Diploplenodomus 1
Diplorhinotrichum 4
Diplorhynchus 1
Diploschistes 259
Diplosporium 10
Diplosporonema 2
Diplotheca 49
Diplothrix 4
Diplotomma 48
Diplozythia 10
Dipodascopsis 1
Dipodascus 8
Diporotheca 2
Dipyxis 1
Dirina 34
Dirinaria 151
Disaeta 2
Disarticulatus 7
Discella 80
Discina 478
Discinella 11
Disciotis 138
Disciseda 291
Discocainia 2
Discochora 1
Discodiaporthe 1
Discodothis 4
Discogloeum 4
Discohainesia 443
Discosia 278
Discosiella 5
Discosiospora 1
Discosphaerina 36
Discospora 1
Discosporina 1
Discosporiopsis 2
Discosporium 3
Discostroma 6
Discostromella 1
Discothecium 12
Discula 123
Disculina 11
Dispira 4
Dissophora 1
Distopyrenis 4
Distoseptispora 1
Ditangifibula 3
Ditiola 52
Ditopella 48
Ditopellopsis 2
Diversispora 1
Doassansia 533
Doassansiopsis 5
Dolichousnea 10
Domingoella 2
Donadinia 22
Donkia 34
Donkioporia 3
Doratomyces 17
Doratospora 2
Dothichiza 302
Dothichloë 34
Dothiclypeolum 1
Dothidasteromella 2
Dothidea 397
Dothidella 659
Dothideodiplodia 2
Dothideovalsa 9
Dothidina 68
Dothidotthia 3
Dothiopsis 3
Dothiora 85
Dothiorella 383
Dothiorellina 1
Dothiorina 1
Dothistroma 108
Dothithyrella 1
Dothivalsaria 2
Drechmeria 32
Drechslera 311
Drechslerella 4
Drepanoconis 3
Drepanopeziza 138
Drosophila 20
Dryodon 4
Dryosphaera 55
Ductifera 890
Duebenia 9
Dufourea 117
Dumontinia 45
Duplicaria 7
Duportella 32
Duradens 1
Durandia 1
Durandiella 47
Durella 87
Durianella 2
Dwayaangam 14
Dwayabeeja 2
Dwayalomella 5
Dyplolabia 19
Dyrithium 1
Dysrhynchis 1
Earlea 17
Earliella 208
Eccilia 70
Echidnodella 39
Echidnodes 83
Echinella 1
Echinobotryum 6
Echinochaete 20
Echinoderma 139
Echinodia 7
Echinodontium 238
Echinodothis 8
Echinoporia 9
Echinosphaeria 4
Echinostelium 23
Echinothecium 2
Ectosticta 5
Ectostroma 47
Edrudia 7
Edythea 7
Efibula 2
Efibulobasidium 1
Eichleriella 54
Eidamella 2
Eiona 23
Ejectosporus 3
Ekmanomyces 1
Elachopeltis 16
Elaeodema 6
Elaeomyxa 1
Elaphocordyceps 88
Elaphomyces 991
Elasmomyces 19
Elattopycnis 12
Eleutherascus 2
Eleutheromycella 3
Eleutheromyces 22
Elfvingia 29
Elletevera 2
Elliottinia 2
Ellisembia 3
Ellisiodothis 48
Ellisiopsis 10
Elmerina 9
Elytroderma 93
Embellisia 36
Embolus 1
Emericella 25
Emericellopsis 15
Emmia 59
Emmonsiella 1
Empusa 7
Enchnoa 16
Enchnosphaeria 2
Enchylium 54
Encoelia 145
Encoeliopsis 1
Endobotrya 2
Endocalyx 15
Endocarpon 62
Endococcus 34
Endocoleroa 2
Endoconidiophora 77
Endocreas 1
Endocronartium 60
Endocycla 1
Endodothella 55
Endodothiora 1
Endogone 394
Endomyces 19
Endomycopsis 1
Endopandanicola 5
Endophallus 1
Endophragmia 29
Endophragmiella 23
Endophylloides 41
Endophyllum 496
Endoptychum 210
Endoraecium 4
Endoramularia 1
Endosporostilbe 2
Endostigme 1
Endothia 1513
Endothiella 3
Endotrabutia 2
Endoxyla 24
Endoxylina 7
Enerthenema 55
Engleromyces 2
Englerula 38
Englerulaster 81
Englerulella 1
Engyodontium 2
Enteridium 39
Enterobryus 11
Enterographa 21
Enthallopycnidium 2
Entocybe 55
Entodesmium 6
Entoleuca 20
Entoloma 6402
Entomophaga 31
Entomophthora 254
Entomosporium 443
Entonaema 95
Entopeltis 13
Entorrhiza 34
Entrophospora 4
Entyloma 2850
Entylomella 4
Eocronartium 185
Eopyrenula 4
Eoterfezia 2
Ephebe 23
Ephelidium 1
Ephelina 9
Ephelis 45
Ephemerellomyces 2
Epibelonium 1
Epibryon 25
Epichloe 1
Epicladonia 6
Epiclinium 1
Epicnaphus 1
Epicoccum 396
Epicymatia 1
Epidermella 3
Epidermophyton 2
Epidochium 9
Epiglia 1
Epigloea 1
Epilichen 1
Epinectria 3
Epiphyma 13
Epipolaeum 24
Episclerotium 1
Episphaerella 43
Episphaeria 2
Epistigme 5
Epithele 27
Epochnium 14
Erastia 5
Eremascus 1
Eremiomyces 2
Eremotheca 56
Eremothecella 3
Eremothecium 3
Erikssonia 5
Erikssonopsis 1
Erinellina 1
Erioderma 37
Eriomycopsis 40
Eriopezia 30
Eriospora 4
Eriosporangium 15
Eriosporella 2
Eriosporina 4
Erostella 2
Erostrotheca 9
Erynia 26
Eryniopsis 15
Erysiphe 8539
Erysiphella 2
Erythricium 45
Erythrogloeum 1
Erythromyces 1
Esslingeriana 13
Etheirophora 125
Eudarluca 58
Eudimeriolum 14
Eumela 5
Euoidium 21
Euopsis 3
Eupenicillium 5
Eupropolella 2
Eupropolis 2
Euricoa 1
Eurotium 86
Euryachora 99
Eustegia 1
Eutryblidiella 7
Eutypa 906
Eutypella 995
Everhartia 20
Evernia 2847
Everniastrum 14
Eversia 4
Exarmidium 3
Excioconidium 1
Excipula 40
Excipulariopsis 1
Excipulina 12
Exidia 3713
Exidiopsis 144
Exilispora 2
Exoascus 97
Exobasidium 1741
Exomassarinula 3
Exophiala 26
Exophoma 6
Exosporella 1
Exosporina 2
Exosporium 258
Exotrichum 4
Exserohilum 133
Exserticlava 3
Extrawettsteinina 1
Fabraea 258
Fabrella 10
Faerberia 13
Fairmania 1
Fairmaniella 8
Falcispora 1
Fanniomyces 2
Farlowiella 2
Farnoldia 1
Farysia 120
Farysporium 3
Favolaschia 889
Favolus 1670
Favolus 9
Fayodia 44
Fellhanera 44
Femsjonia 15
Fenestella 110
Fennellia 3
Ferrarisia 1
Fevansia 11
Fibricium 10
Fibrodontia 8
Fibroporia 81
Fibularhizoctonia 8
Fibulobasidium 8
Fibulomyces 17
Fibuloporia 4
Fibulostilbum 2
Filobasidiella 1
Filobasidium 8
Filoboletus 57
Fimaria 4
Fimicolochytrium 1
Fioriella 1
Fischerula 19
Fissurina 15
Fistulariella 1
Fistulina 871
Fistulinella 115
Fitzpatrickella 2
Flabellophora 1
Flabellospora 3
Flagelloscypha 22
Flagellospora 4
Flageoletia 3
Flakea 14
Flammulaster 223
Flammulina 2397
Flavidoporia 2
Flaviporus 23
Flavocetraria 168
Flavodon 30
Flavoparmelia 6123
Flavoplaca 59
Flavopunctelia 739
Flavoscypha 2
Fleischeria 1
Floccularia 323
Floricola 23
Fluviostroma 7
Fomes 17518
Fomitella 37
Fomitiporella 33
Fomitiporia 565
Fomitopsis 4527
Fonsecaea 2
Foraminispora 6
Foveostroma 2
Fracchiaea 95
Fragosphaeria 8
Frantisekia 3
Franzpetrakia 1
Frommea 323
Frommeëlla 16
Frostiella 18
Fuckelia 7
Fulgensia 43
Fulgidea 1
Fuligo 790
Fulvia 2
Fulvifomes 150
Fumago 236
Fumagospora 5
Fumiglobus 1
Funalia 17
Funicularius 2
Furcaspora 5
Furia 24
Fusamen 1
Fusariella 14
Fusarium 1843
Fuscidea 65
Fuscoboletinus 346
Fuscocerrena 29
Fuscolachnum 9
Fuscopannaria 188
Fuscoporella 10
Fuscoporia 652
Fuscostagonospora 2
Fusella 1
Fusicladium 1078
Fusicoccum 135
Fusicolla 99
Fusidium 55
Fusisporella 4
Fusisporium 21
Fusoidiella 1
Fusoma 29
Gabarnaudia 2
Gaeumannia 2
Gaeumannomyces 55
Galactinia 53
Galactomyces 1
Galera 73
Galerina 5129
Galeropsis 20
Galerula 47
Galiella 584
Gallacea 44
Gallowaya 8
Galzinia 16
Gambleola 9
Gamonaemella 1
Gamsiella 1
Gamsylella 1
Gamundia 21
Ganoderma 13594
Gasparrinia 1
Gassicurtia 4
Gasterella 2
Gasterellopsis 3
Gastroboletus 271
Gastrocybe 1
Gastrolactarius 1
Gastropila 112
Gastrosporium 2
Gastrosuillus 3
Gauthieromyces 2
Gautieria 948
Geaster 33
Geastrum 3333
Geastrumia 2
Geesterania 8
Gelasinospora 26
Gelatinipulvinella 5
Gelatinodiscus 15
Gelatinopsis 4
Gelatinosporium 87
Gelatoporia 14
Gelopellis 5
Geltingia 5
Geminispora 1
Gemmamyces 26
Gemmina 1
Genabea 73
Genea 140
Geneosperma 2
Geniculospora 2
Geniculosporium 6
Geocoryne 24
Geodina 10
Geoglossum 564
Geopetalum 24
Geopora 618
Geopyxis 550
Geosmithia 3
Geotrichum 34
Gerhardtia 16
Gerronema 503
Gerwasia 19
Gibbago 2
Gibbera 87
Gibberella 1231
Gibberidea 102
Gibellina 7
Gibellula 67
Gibellulopsis 2
Gigasperma 5
Gigaspora 65
Gilmaniella 1
Ginnsia 1
Glabrotheca 1
Glaucomaria 1
Glaziella 23
Glenosporella 1
Gliocephalotrichum 10
Gliocladium 54
Gliomastix 70
Gliophorus 1561
Glischroderma 2
Globaria 1
Globifomes 140
Globisporangium 1
Globulicium 8
Globulina 1
Gloeocalyx 2
Gloeocantharellus 39
Gloeocercospora 88
Gloeocoryneum 4
Gloeocystidiellum 330
Gloeocystidiopsis 1
Gloeocystidium 93
Gloeodes 125
Gloeodontia 20
Gloeoglossum 23
Gloeohypochnicium 3
Gloeomucro 8
Gloeomyces 1
Gloeopeniophora 1
Gloeophyllum 1444
Gloeoporus 809
Gloeosporidiella 15
Gloeosporidina 3
Gloeosporidium 33
Gloeosporiella 3
Gloeosporium 2847
Gloeostereum 4
Gloeotinia 1
Gloeotromera 12
Gloeotulasnella 55
Gloiocephala 34
Gloiodon 59
Gloiosphaera 4
Gloiothele 17
Gloioxanthomyces 93
Glomerella 792
Glomerobolus 163
Glomerula 1
Glomerularia 63
Glomopsis 8
Glomosporium 6
Glomus 134
Gloniella 37
Gloniopsis 162
Glonium 507
Glutinium 8
Glutinoagger 1
Glutinoglossum 70
Glyphis 22
Glyphium 36
Glypholecia 2
Gnomonia 1215
Gnomoniella 376
Gnomoniopsis 1
Godronia 172
Godroniella 1
Godroniopsis 19
Golovinomyces 113
Gomezina 1
Gomphidius 1534
Gomphillus 2
Gomphus 1144
Gonatobotrys 28
Gonatobotryum 28
Gonatophragmium 2
Gonatorrhodiella 21
Gonimochaete 3
Goniopila 1
Goniosporium 11
Gonytrichum 43
Goosiella 2
Goplana 14
Gorgadesia 1
Gorgoniceps 26
Gowardia 10
Graddonia 5
Grallomyces 2
Gramincola 1
Grammothele 53
Grammothelopsis 3
Grandigallia 2
Grandinia 465
Grandiniella 3
Granularia 3
Granularia 2
Granulobasidium 18
Graphilbum 2
Graphina 2
Graphiola 510
Graphiopsis 5
Graphiothecium 13
Graphis 672
Graphium 336
Graphostroma 1
Graphyllium 14
Greeneria 5
Greletia 3
Gremmenia 2
Grifola 1287
Griggsia 8
Griphosphaeria 5
Griphosphaerioma 4
Griseoporia 2
Groenhiella 22
Grosmannia 10
Grovesinia 6
Gueguenia 1
Guepinia 569
Guepiniopsis 656
Guignardia 1242
Guignardiella 8
Guilliermondia 1
Gummiglobus 23
Guyanagaster 1
Gyalecta 19
Gyalideopsis 2
Gyalolechia 285
Gymnascella 6
Gymnoascoideus 1
Gymnoascus 22
Gymnoconia 1014
Gymnoderma 1
Gymnogaster 7
Gymnoglossum 2
Gymnohydnotrya 2
Gymnomyces 211
Gymnopaxillus 9
Gymnopeltis 1
Gymnopilus 4118
Gymnopus 5247
Gymnosporangium 9552
Gymnosporium 5
Gymnoxyphium 2
Gyoerffyella 3
Gyrocephalus 37
Gyrocerus 37
Gyrocratera 1
Gyrodon 311
Gyrodontium 16
Gyrographa 1
Gyromitra 3476
Gyrophanopsis 3
Gyrophragmium 37
Gyroporus 1637
Gyrostomum 1
Gyrothrix 29
Gyrothyrium 2
Haasiella 4
Habrostictis 1
Haddowia 6
Hadronema 7
Hadrospora 5
Hadrosporium 1
Hadrotrichum 98
Haematomma 101
Haematomyces 7
Haematomyxa 10
Haematonectria 3
Haematostereum 7
Hafellia 2
Haglundia 4
Hainesia 49
Halbaniella 2
Halecania 9
Halegrapha 1
Haligena 19
Hallingea 1
Halocyphina 120
Haloguignardia 288
Halonectria 34
Halorosellinia 22
Halosarpheia 321
Halosigmoidea 2
Halosphaeria 282
Halosphaeriopsis 3
Halotthia 4
Halstedia 14
Halysiomyces 2
Hamaspora 55
Hamatocanthoscypha 3
Handkea 90
Hansenula 1
Hansfordia 4
Hansfordiellopsis 11
Hansfordiopeltis 2
Hapalocystis 2
Hapalophragmium 10
Hapalopilus 377
Hapalosphaeria 8
Haplaria 20
Haplariopsis 9
Haplobasidion 18
Haplodothis 2
Haplographium 20
Haplolepis 2
Haplomela 3
Haplopeltheca 5
Haploporus 8
Haplopyxis 2
Haplosporella 12
Haplothecium 6
Haplotrichum 20
Hapsidascus 65
Haraea 3
Hariotula 15
Harknessia 88
Harknessiella 1
Harpellomyces 2
Harpographium 21
Harposporium 2
Harrya 289
Harzia 101
Harziella 1
Hazslinszkya 1
Hebeloma 2989
Hebelomina 1
Heimiella 1
Heimiodora 1
Heimiomyces 62
Heimioporus 316
Heinemannomyces 1
Heleiosa 46
Heleococcum 7
Helicascus 42
Helicobasidium 63
Helicoceras 2
Helicodendron 50
Helicogloea 59
Helicogonium 1
Helicoma 95
Helicomina 2
Helicomyces 105
Helicoön 84
Helicopsis 2
Helicosingula 3
Helicosporium 202
Helicostilbe 2
Helicotrichum 2
Heliocybe 121
Heliogaster 17
Heliomyces 44
Heliscus 10
Helminthosphaeria 116
Helminthosporium 2924
Helochora 1
Helolachnum 1
Helostroma 3
Helotiella 28
Helotiopsis 2
Helotium 1709
Helvella 6834
Helvellosebacina 47
Hemiarcyria 8
Hemiascosporium 3
Hemibeltrania 1
Hemidothis 11
Hemiglossum 1
Hemileccinum 180
Hemileia 233
Hemileucoglossum 1
Hemimycena 192
Hemiphacidium 5
Hemipholiota 177
Hemisphaeropsis 3
Hemispora 1
Hemistropharia 122
Hemitrichia 513
Hendersonia 615
Hendersoniopsis 3
Hendersonula 8
Henningsia 2
Henningsiella 1
Henningsina 1
Henningsomyces 105
Henningsomyces 3
Heppia 23
Heptameria 8
Heptaster 4
Hercospora 41
Hericium 4790
Herminia 1
Herpobasidium 48
Herpomyces 4
Herpothallon 1208
Herpotrichia 452
Herpotrichiella 13
Herteliana 20
Hertelidea 4
Hesperomyces 253
Heterobasidion 363
Heterobotrys 2
Heterocephalum 6
Heterochaete 53
Heterochaetella 7
Heterochlamys 1
Heteroconium 8
Heterodea 1
Heterodermia 432
Heterodothis 2
Heterogastridium 1
Heteropatella 82
Heteroplacidium 1
Heteroporus 8
Heteroradulum 18
Heterosphaeria 89
Heterosporiopsis 2
Heterosporium 419
Heterotextus 218
Heterothecium 1
Heterotolyposporium 1
Hexagonella 1
Hexagonia 2476
Heydenia 10
Heyderia 53
Hiatula 1
Himantia 12
Hinomyces 2
Hirneola 138
Hirschioporus 92
Hirsutella 100
Hirticlavula 1
Hirudinaria 17
Hispidula 26
Histoplasma 2
Hjortstamia 6
Hobsonia 74
Hodophilus 16
Hoehneliella 1
Hoffmannoscypha 1
Hohenbuehelia 821
Holmiella 1
Holocotylon 23
Holstiella 1
Holwaya 196
Homophron 50
Homostegia 56
Honoratia 5
Hormiactella 17
Hormiactina 1
Hormiactis 3
Hormiokrypsis 1
Hormisciella 14
Hormisciomyces 8
Hormisciopsis 2
Hormiscium 96
Hormocephalum 2
Hormodendrum 39
Hormographiella 4
Hormomyces 93
Hormonema 3
Hormotheca 1
Hornodermoporus 3
Hortiboletus 43
Hourangia 1
Huangshania 1
Humaria 1380
Humarina 105
Humicola 78
Humicolopsis 7
Humidicutis 442
Humphreya 3
Hyalacrotes 1
Hyalasterina 1
Hyalinia 15
Hyalocapnias 2
Hyaloceras 7
Hyalocladosporiella 1
Hyalocrea 6
Hyalocylindrophora 3
Hyalodendriella 1
Hyalodendron 6
Hyaloderma 3
Hyalodothis 15
Hyalomeliolina 5
Hyaloperonospora 1
Hyalopeziza 12
Hyalopsora 876
Hyalopus 1
Hyalorbilia 20
Hyaloria 1
Hyaloscypha 125
Hyalosphaera 8
Hyalostachybotrys 1
Hyalotexis 1
Hyalothyridium 3
Hyalotia 5
Hyalotiella 1
Hyalotricha 2
Hybogaster 2
Hydnangium 132
Hydnellum 4179
Hydnobolites 24
Hydnochaete 362
Hydnocristella 32
Hydnocystis 17
Hydnodon 17
Hydnomerulius 1
Hydnophlebia 90
Hydnoplicata 16
Hydnopolyporus 177
Hydnoporia 13
Hydnotrya 406
Hydnotryopsis 4
Hydnum 5897
Hydrabasidium 1
Hydrocybe 3
Hydronectria 30
Hydropisphaera 16
Hydropunctaria 82
Hydropus 121
Hydrothyria 7
Hygroaster 4
Hygrocybe 7680
Hygrocybe 101
Hygrophorocybe 4
Hygrophoropsis 1283
Hygrophorus 10188
Hygrotrama 2
Hymenagaricus 1
Hymenelia 16
Hymenella 1
Hymeniopeltis 2
Hymenobolina 1
Hymenobolus 4
Hymenobolus 1
Hymenochaete 4208
Hymenochaetopsis 12
Hymenogaster 760
Hymenogloea 21
Hymenopellis 567
Hymenopsis 70
Hymenoscypha 1
Hymenoscyphus 455
Hymenostilbe 5
Hymenotorrendiella 49
Hymenula 36
Hyperdermium 5
Hyperphyscia 173
Hyperus 1
Hypha 1
Hyphoderma 504
Hyphodermella 20
Hyphodiscus 14
Hyphodontia 858
Hypholoma 6055
Hyphopolynema 37
Hyphoscypha 1
Hypoblema 2
Hypocelis 1
Hypocenia 12
Hypocenomyce 109
Hypochnella 64
Hypochniciellum 4
Hypochnicium 135
Hypochnopsis 1
Hypochnus 709
Hypocopra 77
Hypocrea 1325
Hypocrella 275
Hypocreopsis 55
Hypodendrum 1
Hypoderma 761
Hypoderma 32
Hypodermella 441
Hypodermellina 4
Hypodermina 1
Hypodermopsis 10
Hypodiscus 2
Hypogymnia 2115
Hypolyssus 51
Hypomyces 4373
Hyponectria 54
Hypophloeda 16
Hypospila 87
Hypospilina 2
Hypostigme 8
Hypotarzetta 1
Hypotrachyna 354
Hypoxylon 7689
Hypsizygus 512
Hypsostroma 5
Hypsotheca 2
Hysterangium 974
Hysterium 528
Hysterium 10
Hysterobrevium 31
Hysterodiscula 1
Hysterogaster 1
Hysterographium 559
Hysteromyxa 10
Hysteronaevia 2
Hysteropatella 29
Hysteropezizella 28
Hysteropsis 1
Hysterostegiella 23
Hysterostoma 10
Hysterostomella 45
Hysterostomina 25
Icmadophila 428
Idriella 11
Ijuhya 4
Iledon 1
Ileodictyon 331
Illosporiopsis 38
Illosporium 142
Ilyonectria 1
Imaia 1
Imleria 405
Immersaria 8
Immotthia 4
Imperator 28
Imshaugia 165
Incrucipulum 12
Incrupila 1
Incrustoporia 11
Inermisia 3
Inflatostereum 10
Infundibulicybe 973
Ingoldia 1
Ingvariella 1
Inocephalus 98
Inocutis 48
Inocybe 7563
Inocyclus 4
Inoderma 8
Inonotopsis 1
Inonotus 1649
Inopilus 3
Insecticola 1
Insiticia 1
Insolibasidium 13
Institale 6
Intercalarispora 4
Intralichen 8
Intrapes 1
Iodophanus 29
Ionaspis 38
Ionomidotis 98
Irene 318
Irenina 380
Irenopsis 333
Irpex 3198
Irpiciporus 30
Irpicodon 3
Isaria 339
Isariopsella 10
Isariopsis 288
Ischnoderma 1339
Ischnostroma 5
Isoachlya 1
Isothea 6
Isthmospora 6
Itersonilia 1
Ithyphallus 26
Jaapia 9
Jackelixia 2
Jacobsonia 1
Jafnea 116
Jafneadelphus 1
Jahniella 2
Jahnoporus 210
Jamesdicksonia 3
Jamesiella 1
Janetia 1
Jansia 14
Japewia 7
Japewiella 6
Jattaea 1
Javaria 1
Jimgerdemannia 3
Jobellisia 4
Johansonia 5
Johnstonia 1
Jola 1
Jugulospora 2
Julella 60
Juncigena 30
Junghuhnia 158
Kabatia 61
Kabatiella 78
Kabatina 4
Kaernefeltia 97
Kalapuya 2
Kalchbrennera 6
Kallichroma 228
Kalmusia 24
Kamatomyces 1
Karschia 136
Karstenella 1
Karstenia 4
Karsteniomyces 1
Karstenula 15
Kaskaskia 11
Kauffmania 2
Kavinia 33
Keissleria 1
Keissleriella 31
Keisslerina 6
Keithia 198
Kellermania 158
Kensinjia 11
Keratinomyces 3
Kernella 2
Kernia 1
Kernkampella 5
Khekia 2
Khuskia 1
Kiehlia 2
Kimbropezia 2
Kirschsteiniella 4
Kirschsteiniothelia 21
Kjeldsenia 2
Klasterskya 1
Kmetia 1
Kneiffia 155
Kneiffiella 8
Knufia 1
Kobayasia 1
Kodamaea 44
Koerberia 1
Kohlmeyeriella 27
Kolletes 43
Kombocles 2
Kompsoscypha 1
Kondoa 1
Konradia 1
Koorchaloma 33
Koordersiella 1
Koralionastes 546
Kordyana 14
Korfiella 1
Korunomyces 4
Kotlabaea 5
Krasilnikovozyma 1
Kretzschmaria 953
Kretzschmariella 2
Kriegeria 16
Kriegeriella 3
Krieglsteinera 1
Kuehneola 738
Kuehneromyces 664
Kuehniella 3
Kuettlingeria 1
Kulkarniella 4
Kunkelia 491
Kuntzeomyces 3
Kurtia 3
Kusanoopsis 2
Kutilakesa 1
Kweilingia 1
Kylindria 1
Laboulbenia 22
Labrella 25
Labridella 4
Labyrinthomyces 27
Labyrinthula 1
Laccaria 6150
Laccariopsis 6
Laccocephalum 12
Lacellina 8
Lacellinopsis 5
Lachancea 1
Lachnaster 2
Lachnella 289
Lachnellula 438
Lachnocladium 222
Lachnum 1299
Lacrymaria 863
Lactaria 3
Lactarius 29156
Lactifluus 1639
Lactocollybia 13
Laestadia 724
Laeticorticium 137
Laeticutis 15
Laetinaevia 34
Laetiporus 7466
Laetisaria 4
Lagarobasidium 1
Lageniformia 2
Lagenulopsis 7
Lagerheima 3
Lagynodella 1
Lahmia 6
Lambertella 318
Lambertellinia 1
Lambro 3
Lamelloporus 2
Lamproderma 438
Lamprospora 133
Lanatonectria 2
Lancisporomyces 3
Langermannia 59
Langloisula 6
Lanmaoa 1
Lanomyces 3
Lanopila 29
Lanspora 10
Lanzia 105
Laquearia 1
Laricifomes 301
Lasallia 539
Laschia 1
Lasiobelonium 13
Lasiobolus 174
Lasiobotrys 116
Lasiochlaena 3
Lasioderma 1
Lasiodiplodia 9
Lasionectria 2
Lasiosphaera 7
Lasiosphaeria 514
Lasiosphaeriella 2
Lasiosphaeris 14
Lasiostemma 47
Lasiostictis 5
Lasiothyrium 6
Lasmeniella 2
Laterispora 2
Laternea 69
Lateropeltis 5
Laterotheca 2
Lathagrium 51
Laurilia 24
Lauriliella 1
Lauriomyces 1
Laurobasidium 33
Lauterbachiella 3
Lautitia 41
Lautospora 20
Laxitextum 117
Leaia 2
Lecanactis 19
Lecania 77
Lecanicillium 119
Lecanidiella 2
Lecanidion 177
Lecanocybe 1
Lecanographa 10
Lecanora 1960
Lecanosticta 40
Leccinellum 266
Leccinum 5414
Lecidea 339
Lecidella 247
Lecideopsella 6
Lecideopsis 1
Lecidoma 3
Leciographa 8
Leciophysma 1
Lecythophora 2
Leifidium 27
Leimonis 13
Leioderma 16
Leiorreuma 14
Leiosphaerella 12
Leiotrametes 31
Lemalis 1
Lembosia 426
Lembosina 3
Lembosiopsis 2
Lemonniera 25
Lempholemma 17
Lentaria 349
Lentinellus 1275
Lentinula 292
Lentinus 2135
Lentithecium 2
Lentodium 12
Lentomita 6
Lentomitella 13
Lenzites 2360
Leocarpus 276
Leotia 1889
Lepidoderma 25
Lepidodermopsis 1
Lepidopterella 3
Lepidostroma 9
Lepiota 4099
Lepista 2621
Lepistella 1
Lepisticola 1
Lepolichen 1
Lepra 42
Lepra 158
Lepraria 741
Leprieuria 6
Leprieurina 18
Leprocaulon 40
Leproloma 2
Leproplaca 24
Leptasteromella 1
Lepteutypa 20
Leptinia 1
Leptocapnodium 4
Leptochidium 61
Leptoderma 1
Leptodermella 1
Leptodiscus 2
Leptodothiorella 8
Leptogidium 3
Leptogium 771
Leptoglossum 27
Leptographium 23
Leptomelanconium 5
Leptomeliola 1
Leptomitus 1
Leptonia 1067
Leptoniella 22
Leptopeltopsis 1
Leptophoma 1
Leptophyma 4
Leptopodia 3
Leptoporus 92
Leptorhaphis 26
Leptosphaeria 3093
Leptosphaerulina 71
Leptospora 17
Leptosporella 4
Leptosporina 1
Leptosporomyces 21
Leptostroma 330
Leptostromella 95
Leptothyrella 28
Leptothyrium 798
Leptotrema 2
Leptotrochila 36
Leratiomyces 86
Letendraea 7
Letharia 1791
Letrouitia 2
Leucangium 21
Leucoagaricus 2482
Leucocalocybe 20
Leucocoprinus 2675
Leucocortinarius 20
Leucocybe 35
Leucocytospora 1
Leucodermia 280
Leucogaster 300
Leucogloea 250
Leucogyrophana 72
Leucomyces 1
Leuconectria 5
Leucopaxillus 1384
Leucophellinus 4
Leucophleps 635
Leucopholiota 140
Leucorhizon 1
Leucoscypha 31
Leucosporidium 4
Leucostoma 91
Leucotelium 23
Leveillinopsis 4
Leveillula 117
Levispora 2
Lewia 4
Libertella 175
Licea 122
Lichen 1
Lichenochora 6
Lichenoconium 49
Lichenodiplis 33
Lichenomphalia 856
Lichenomyces 1
Lichenopeltella 7
Lichenostigma 13
Lichenothelia 2
Lichina 49
Lichinella 31
Licrostroma 24
Ligiella 9
Lignincola 209
Lignomyces 13
Lignoscripta 1
Lignosus 23
Lillicoa 4
Limacella 328
Limacinia 22
Limaciniella 1
Limaciniopsis 4
Limacinula 6
Limacospora 1
Limnoperdon 1
Lindbladia 39
Linderia 2
Linderina 4
Lindra 182
Lindtneria 4
Lineolata 163
Linhartia 5
Linobolus 2
Linocarpon 15
Linochora 30
Linodochium 7
Linospora 155
Linotexis 5
Lipocystis 30
Lipomyces 1
Lirula 12
Lisea 14
Listerella 4
Listeromyces 4
Lithopolyporales 2
Lithothelium 3
Litschauerella 2
Litschaueria 3
Lizonia 27
Lizoniella 1
Llimonaea 1
Llimoniella 1
Lloydella 26
Lobaria 3610
Lobariella 11
Lobosporangium 3
Lobothallia 47
Lobulicium 2
Lobulomyces 1
Loculistroma 2
Loculotuber 6
Lohwagia 2
Lojkania 2
Longula 48
Lopadium 22
Lopadostoma 11
Lopharia 211
Lophidiopsis 2
Lophiella 1
Lophionema 10
Lophiosphaera 14
Lophiostoma 302
Lophiotrema 29
Lophiotricha 5
Lophium 85
Lophodermella 11
Lophodermellina 10
Lophodermina 11
Lophodermium 1600
Lophodiscella 6
Lophomerum 5
Lophophacidium 2
Lophotrichus 7
Loramyces 5
Loranthomyces 6
Loratospora 107
Loreleia 21
Loweomyces 97
Loweporus 2
Loxospora 96
Loxosporopsis 9
Luciotrichus 1
Luellia 1
Lulworthia 202
Lundquistia 2
Lunulospora 2
Luttrellia 10
Lycogala 755
Lycogalopsis 61
Lycoperdon 15655
Lycoperdopsis 3
Lylea 2
Lyoathelia 1
Lyomyces 6
Lyophyllum 936
Lysurus 437
Macalpinomyces 21
Macbridella 13
Macbrideola 5
Maccagnia 1
Macowaniella 2
Macowanites 273
Macrocybe 97
Macrocystidia 188
Macroderma 62
Macrodiplodia 7
Macrodiplodina 3
Macrodiplodiopsis 6
Macrohyporia 2
Macrolepiota 1945
Macronodus 5
Macrophoma 674
Macrophomella 3
Macrophomina 415
Macrophomopsis 5
Macrophyllosticta 4
Macroplodia 7
Macropodia 24
Macroscyphus 1
Macrospora 9
Macrosporium 688
Macrotyphula 255
Magdalaenaea 1
Magnaporthe 8
Magnisphaera 1
Magnusiella 8
Magoderna 1
Mahabalella 1
Mainsia 106
Maireella 25
Maireina 3
Malacaria 2
Malacodermis 4
Malajczukia 29
Malassezia 7
Malbranchea 8
Malinvernia 1
Mamiania 35
Mamianiella 4
Mammaria 4
Manginula 1
Manglicola 21
Manilaea 1
Manokwaria 2
Manuripia 1
Marasmiellus 1398
Marasmius 8163
Maravalia 30
Marcelleina 18
Marchalia 4
Marchandiobasidium 2
Marchandiomphalina 1
Marchandiomyces 54
Marfloraea 1
Mariannaea 5
Marinosphaera 24
Marinospora 3
Maronea 4
Marssonia 85
Marssoniella 1
Marssonina 1338
Martellia 357
Martensella 15
Marthamyces 2
Marthanella 4
Martindalia 3
Martinia 3
Martininia 18
Masonhalea 27
Masoniomyces 1
Massalongia 25
Massalongiella 2
Massaria 506
Massariella 50
Massarina 328
Massarinula 4
Massariosphaeria 53
Massariovalsa 36
Masseeëlla 8
Massospora 73
Mastigonetron 5
Mastigosporium 149
Mastodia 8
Mastomyces 1
Matruchotia 2
Mattirolia 1
Mattirolomyces 14
Matula 2
Maublancia 5
Mauginiella 1
Maurodothina 19
Mazosia 2
Mazzantia 25
Mazzantiella 1
Medeolaria 1
Megacollybia 1216
Megalaria 14
Megalocystidium 3
Megalodochium 1
Megalonectria 33
Megaloseptoria 1
Megalospora 19
Megaloxyphium 5
Megaspora 5
Megasporoporia 5
Megasporoporiella 2
Meiorganum 8
Meira 1
Melachroia 15
Melampsora 7624
Melampsorella 806
Melampsoridium 513
Melampsoropsis 24
Melanconiella 21
Melanconiopsis 11
Melanconis 451
Melanconium 763
Melanelia 123
Melanelixia 316
Melanocephala 15
Melanodothis 5
Melanogaster 443
Melanogone 1
Melanographa 1
Melanographium 25
Melanohalea 182
Melanoleuca 973
Melanomma 327
Melanomyces 3
Melanophora 1
Melanophyllum 107
Melanoplaca 2
Melanoporia 6
Melanops 32
Melanopsamma 96
Melanopsammella 2
Melanopsammina 1
Melanopsichium 180
Melanopus 2
Melanospora 30
Melanostroma 2
Melanotaenium 90
Melanotheca 1
Melanotus 53
Melasmia 297
Melaspilea 4
Melaspileella 1
Melastiza 71
Melchioria 2
Meliniomyces 2
Meliola 5895
Meliolina 54
Melioliphila 11
Meliolopsis 1
Melittosporiella 1
Mellitiosporiopsis 1
Mellitiosporium 2
Melogramma 122
Melomastia 19
Melophia 1
Melzericium 3
Membranicium 1
Membranomyces 3
Membranosorus 1
Memnoniella 50
Mendogia 3
Menegazzia 180
Menispora 37
Menisporopsis 2
Mensularia 37
Meottomyces 12
Meria 16
Meripilus 826
Merismella 7
Merismodes 53
Merostictis 3
Merrilliopeltis 36
Merugia 2
Merulicium 1
Meruliopsis 83
Meruliporia 3
Merulius 3099
Mesophellia 95
Metabourdotia 3
Metacapnodium 6
Metacoleroa 7
Metacordyceps 6
Metadiplodia 1
Metapochonia 1
Metarhizium 155
Metasphaeria 163
Metatrichia 171
Metschnikowia 1
Metulodontia 2
Metuloidea 10
Metus 2
Meyerozyma 2
Micarea 73
Micareopsis 2
Micraspis 3
Microascus 25
Microbasidium 2
Microbotryodiplodia 5
Microbotryum 71
Microcalicium 15
Microcallis 7
Microcera 97
Microclava 2
Microcollybia 59
Microcyclus 10
Microdiplodia 139
Microdochium 13
Microdothella 9
Microgloeum 1
Microglossum 501
Micromphale 323
Micromyces 2
Micromyriangium 1
Micronectria 2
Micronectriella 4
Micropeltella 17
Micropeltidium 14
Micropeltis 74
Micropera 129
Micropeziza 7
Microphyma 2
Micropodia 3
Microporellus 111
Microporus 377
Micropsalliota 17
Micropuccinia 3
Micropyxis 1
Microscypha 10
Microsebacina 3
Microsphaera 4300
Microsphaeropsis 104
Microsporomyces 1
Microsporum 17
Microsticta 1
Microstoma 189
Microstroma 416
Microthecium 5
Microthyriella 12
Microthyrium 34
Microxiphium 1
Microxyphiella 5
Micula 4
Midotiopsis 4
Midotis 22
Mikronegeria 26
Miladina 7
Milesia 743
Milesina 279
Millerozyma 32
Mimema 4
Minakatella 1
Minimedusa 2
Minimidochium 1
Minutoexcipula 39
Mirandia 2
Miriquidica 12
Mitremyces 94
Mitrula 462
Mitrulinia 1
Mitruliopsis 2
Mitteriella 7
Mixia 1
Mixtoconidium 1
Miyagia 29
Miyakeomyces 2
Miyoshia 1
Mniaecia 9
Moana 19
Modicella 10
Moelleriella 103
Moellerodiscus 43
Moelleropsis 4
Moeszia 1
Moesziomyces 2
Moeszopeltis 2
Mohortia 3
Molliardiomyces 3
Mollisia 563
Mollisiella 3
Mollisina 12
Mollisiopsis 3
Monacrosporium 3
Monascostroma 5
Monascus 37
Monilia 446
Monilinia 1304
Moniliophthora 4
Moniliopsis 6
Monilochaetes 10
Monoblepharis 1
Monochaetia 226
Monochaetiella 1
Monochaetinula 11
Monocillium 4
Monodelphus 3
Monodictys 78
Monographella 5
Monographos 20
Monographus 2
Monoicomyces 2
Monosporascus 14
Monosporium 17
Monostichella 26
Monotospora 11
Monotosporella 3
Montagnea 371
Montagnella 46
Montagnellina 1
Montagnula 2
Montanelia 64
Moravecia 1
Morchella 7029
Moreaua 5
Morellus 1
Morenoella 174
Morenoina 10
Morfea 27
Morganella 231
Morinia 1
Moristroma 2
Morrisographium 5
Mortierella 22
Muchmoria 1
Mucidula 18
Mucilago 90
Mucomassaria 2
Mucor 92
Mucor 2
Mucronella 346
Mucronoporus 36
Muellerella 60
Muellerites 2
Muelleromyces 1
Multiclavula 365
Multifurca 13
Multipatina 1
Mundkurella 18
Munkia 3
Munkiella 17
Munkiodothis 11
Murashkinskija 2
Murispora 2
Murogenella 1
Muscinupta 10
Musumecia 8
Mutatoderma 11
Mutinus 1297
Muyocopron 6
Mycarthonia 1
Mycaureola 10
Myceliophthora 3
Mycelium 1
Mycena 20019
Mycenastrum 255
Mycenella 18
Mycerema 4
Mycetinis 296
Mycoacia 178
Mycoaciella 1
Mycoamaranthus 9
Mycoarthris 1
Mycobacidia 1
Mycobilimbia 19
Mycoblastus 91
Mycobonia 75
Mycocalia 16
Mycocalicium 62
Mycocentrospora 2
Mycoceros 2
Mycocitrus 3
Mycoderma 2
Mycoenterolobium 10
Mycogala 21
Mycoglaena 16
Mycogloea 6
Mycogone 133
Mycoleptodiscus 4
Mycoleptodon 26
Mycoleptodonoides 1
Mycolevis 61
Mycolindtneria 3
Mycomalus 1
Mycomedusiospora 2
Mycomicrothelia 1
Mycopan 19
Mycopappus 14
Mycophaga 5
Mycophilomyces 2
Mycophycias 6
Mycophycophila 1
Mycoporum 3
Mycorrhaphium 134
Mycosisymbrium 1
Mycosphaerella 4066
Mycosphaerellopsis 1
Mycosymbioces 3
Mycosyrinx 134
Mycothyridium 19
Mycotribulus 6
Mycotypha 9
Mycovellosiella 21
Mycowinteria 1
Myelochroa 292
Myelosperma 9
Myiocoprella 2
Myiocopron 3
Myiocoprula 3
Mylitta 2
Mylittopsis 2
Myochromella 11
Myriadoporus 8
Myriangiella 1
Myriangina 18
Myrianginella 20
Myriangium 271
Myriellina 3
Myriocephalum 1
Myriococcum 20
Myrioconium 28
Myriogenospora 15
Myriogonium 1
Myriolecis 177
Myriophacidium 14
Myriosclerotinia 43
Myriospora 1
Myriostoma 158
Myriotrema 3
Myrmaeciella 7
Myrmaecium 10
Myrmecocystis 2
Myrmecomyces 2
Myrothecium 110
Mystrosporium 30
Mythicomyces 62
Mytilidion 3
Mytilinidion 83
Mytilodiscus 1
Myxarium 524
Myxocyclus 1
Myxofusicoccum 94
Myxomphalia 73
Myxomycidium 4
Myxophora 2
Myxormia 13
Myxosporella 8
Myxosporium 251
Myxostomellina 2
Myxothecium 2
Myxothyrium 5
Myxotrichella 2
Myxotrichum 50
Myzocytium 4
Nadvornikia 5
Naemacyclus 99
Naemaspora 67
Naematelia 137
Naemosphaera 13
Naemospora 1
Naetrocymbe 29
Naevia 133
Naeviella 2
Naeviopsis 1
Naganishia 7
Naiadolina 1
Naïs 41
Nakataea 3
Nannfeldtia 1
Nannfeldtiella 8
Nannfeldtiomyces 2
Nannizzia 4
Nanoscypha 3
Nanostictis 2
Naohidemyces 2
Naothyrsium 2
Napicladium 82
Narasimhania 1
Narasimhella 4
Natantiella 3
Natantispora 6
Naucoria 199
Naufragella 31
Naumovia 5
Nautosphaeria 4
Navicella 3
Navisporus 4
Necator 1
Necium 11
Nectria 4938
Nectriella 79
Nectriopsis 227
Nemania 86
Nematoctonus 40
Nematogonum 20
Nematospora 16
Nematostigma 11
Nematostoma 66
Nematothecium 2
Neoalbatrellus 48
Neoaleurodiscus 3
Neoantrodia 74
Neoantrodiella 4
Neoarcangelia 2
Neobarclaya 2
Neobarya 60
Neoboletus 171
Neobulgaria 60
Neocoleroa 1
Neocosmospora 16
Neocucurbitaria 13
Neocudoniella 14
Neodasyscypha 14
Neodeightonia 1
Neodictyopus 4
Neodimerium 2
Neoerysiphe 30
Neofabraea 50
Neofavolus 442
Neofomitella 4
Neofracchiaea 1
Neofuckelia 2
Neofuscelia 8
Neofusicoccum 14
Neogibbera 1
Neogodronia 1
Neogymnomyces 2
Neohenningsia 4
Neohoehnelia 4
Neohygrocybe 48
Neohygrophorus 10
Neohypodiscus 3
Neolecta 155
Neolentinus 780
Neolentiporus 7
Neolysurus 1
Neomelanconium 2
Neometulocladosporiella 2
Neonectria 88
Neonothopanus 10
Neopaxillus 16
Neopeckia 161
Neopeltella 1
Neopeltis 2
Neophoma 1
Neophyllis 2
Neoplacosphaeria 1
Neopycnodothis 1
Neoramularia 2
Neoravenelia 3
Neorehmia 2
Neosartorya 5
Neosecotium 2
Neoskofitzia 4
Neosphaeropsis 2
Neostomella 4
Neotestudina 1
Neottiella 31
Neottiospora 19
Neottiosporella 1
Neotyphodium 16
Neotyphula 1
Neournula 54
Neovossia 41
Neozygites 5
Neozythia 7
Nephroma 451
Neptunella 49
Nereiospora 2
Nesolechia 18
Neta 41
Neuropogon 5
Neurospora 21
Nia 41
Nidula 888
Nidularia 112
Niebla 884
Niesslia 9
Nigrofomes 7
Nigrohydnum 1
Nigrolentilocus 1
Nigroporus 148
Nigrospora 389
Nigrovothelium 6
Nimbomollisia 2
Nimbospora 82
Nipholepis 4
Niptera 58
Nipterella 5
Nitschkia 123
Nivatogastrium 110
Nodobryoria 27
Nodularia 2
Nodulisporium 16
Nodulosphaeria 9
Nohea 56
Nolanea 1294
Nomuraea 6
Normandina 58
Nostocotheca 1
Nothocastoreum 14
Nothojafnea 4
Notholepiota 2
Nothopanus 12
Nothopatella 3
Nothophacidium 6
Nothophaeocryptopus 1
Nothoravenelia 10
Notoparmelia 6
Nowellia 2
Nummularia 373
Nyctalis 29
Nymanomyces 6
Nyssopsora 114
Obba 13
Oberwinkleria 1
Oberwinklerozyma 7
Obolarina 1
Obtectodiscus 1
Oceanitis 15
Ocellaria 11
Ocellularia 5
Ochotrichobolus 2
Ochrocladosporium 1
Ochroconis 1
Ochrolechia 389
Ochroporus 2
Ochropsora 127
Ocostaspora 3
Octaviania 134
Octavianina 3
Octopodotus 23
Octospora 41
Octosporella 1
Octosporopsis 1
Odonticium 6
Odontotrema 32
Oedemium 4
Oedocephalum 18
Oedohysterium 6
Oedothea 7
Ohleria 16
Ohleriella 1
Oidiodendron 32
Oidiopsis 4
Oidium 591
Oidium 2
Ojibwaya 2
Okeanomyces 38
Oligonema 58
Oligoporus 329
Oligostroma 12
Olivea 25
Oliveonia 3
Olla 1
Olpidium 1
Olpitrichum 8
Ombrophila 168
Ommatomyces 21
Omphalia 177
Omphaliaster 7
Omphalina 347
Omphalodiscus 6
Omphalodium 1
Omphalospora 21
Omphalotus 3708
Oncopodiella 1
Oncospora 3
Onnia 370
Onygena 53
Oomyces 13
Oospora 95
Opegrapha 92
Operculella 1
Ophidiomyces 6
Ophiobolus 508
Ophiocapnocoma 2
Ophioceras 28
Ophiochaeta 1
Ophiociliomyces 2
Ophiocladium 4
Ophiocordyceps 462
Ophiodeira 42
Ophiodothella 43
Ophiodothis 9
Ophiogloea 1
Ophiognomonia 49
Ophioirenina 1
Ophiomeliola 2
Ophionectria 144
Ophioparma 50
Ophioparodia 1
Ophiosphaerella 5
Ophiostoma 53
Ophiotheca 1
Ophiovalsa 1
Oplophora 1
Oraniella 1
Orbicula 2
Orbilia 600
Orbimyces 7
Orcadella 3
Orcadia 20
Ormathodium 4
Orphanocoela 8
Orphanomyces 3
Orphella 3
Orphniospora 12
Orthomyces 1
Orthoscypha 5
Osmoporus 9
Ossicaulis 91
Osteina 53
Osteomorpha 1
Ostreion 16
Ostreola 3
Ostropa 17
Ostropella 1
Oswaldia 2
Otidea 1772
Otideopsis 2
Otthia 110
Otthiella 20
Oudemansiella 1422
Ovicuculispora 4
Ovularia 964
Ovulariopsis 25
Ovulinia 29
Oxnerella 1
Oxneria 2
Oxychaete 1
Oxydontia 32
Oxydothis 5
Oxyporus 420
Ozonium 245
Pachnocybe 1
Pachybasidiella 5
Pachybasium 7
Pachycudonia 18
Pachydisca 1
Pachyella 170
Pachykytospora 9
Pachylepyrium 44
Pachyma 1
Pachyospora 2
Pachypatella 5
Pachyphlodes 5
Pachyphloeus 15
Pachytrichum 7
Pachytrype 2
Paecilomyces 87
Paepalopsis 7
Pagidospora 2
Palavascia 5
Palawania 18
Palawaniella 1
Palicella 3
Panaeolina 359
Panaeolopsis 2
Panaeolus 4454
Pandora 3
Panellus 1819
Pannaria 254
Pannoparmelia 7
Panorbis 10
Pantospora 7
Panus 1231
Papiliotrema 24
Papularia 74
Papulaspora 73
Papulosa 231
Parabotryon 9
Paracapnodium 11
Paracercospora 1
Parachnopeziza 6
Paracoccidioides 1
Paraconiothyrium 4
Paracremonium 4
Paradendryphiella 1
Paradiachea 2
Paradiacheopsis 2
Paradidymobotryum 1
Paradiplodia 6
Paradiscula 2
Paraeccilia 23
Parafabraea 1
Parafenestella 1
Paragyrodon 51
Paralepista 244
Paraleptonia 2
Paraliomyces 16
Paramoebidium 3
Paranectria 24
Paranectriella 4
Paranthostomella 11
Parapeltella 15
Paraphaeosphaeria 103
Paraphelaria 1
Paraphoma 2
Paraporpidia 1
Parapterulicium 5
Parapyrenis 2
Parasarcopodium 1
Parascedosporium 1
Paraschismatomma 1
Parascorias 9
Parascutellinia 4
Parasola 2078
Parastagonospora 2
Parasterina 9
Parastigmatea 1
Parasympodiella 1
Paratomenticola 2
Paratrichophaea 1
Paraxerula 10
Parencoelia 3
Parenglerula 16
Parksia 21
Parmastomyces 13
Parmelia 2750
Parmeliella 96
Parmelina 167
Parmelinopsis 60
Parmeliopsis 171
Parmotrema 2137
Parmularia 2
Parmulariopsis 2
Parmulina 4
Parodiella 195
Parodiopsis 25
Parorbiliopsis 1
Parvixerocomus 3
Parvoplaca 2
Passalora 139
Passeriniella 62
Patellaria 234
Patellaria 1
Patellariopsis 4
Patellea 29
Patellina 1
Patinella 39
Patinellaria 14
Patouillardea 1
Patouillardina 6
Patriciomyces 2
Paullicorticium 82
Paurocotylis 68
Paxillus 1612
Paxina 79
Payosphaeria 3
Pazschkea 1
Pazschkeella 6
Peccania 2
Peckia 3
Peckiella 30
Pectenia 114
Pectinotrichum 3
Pediascus 1
Pedilospora 4
Pellicularia 574
Pellidiscus 1
Peloronectriella 1
Peltaster 61
Peltella 1
Peltidium 1
Peltigera 3263
Peltistroma 2
Peltosoma 4
Peltosphaeria 3
Peltula 90
Penicillifer 2
Penicilliopsis 12
Penicillium 659
Peniophora 6312
Peniophorella 45
Penomyces 2
Penzigia 73
Perenniporia 517
Peresiopsis 2
Perichaena 250
Pericladium 7
Periconia 295
Periconiella 9
Peridermium 703
Peridiothelia 1
Peridoxylon 3
Periola 6
Perischizon 1
Perisporina 4
Perisporiopsis 3
Perisporium 54
Peristomialis 12
Perizomatium 2
Perizomella 9
Peroneutypa 31
Peroneutypella 17
Peronoplasmopara 15
Peronospora 591
Perrotia 14
Pertusaria 733
Pesotum 5
Pestalopezia 15
Pestalosphaeria 4
Pestalotia 2019
Pestalotiopsis 72
Pestalozzia 5
Pestalozziella 34
Pestalozzina 19
Petalosporus 16
Petchiomyces 2
Petractis 4
Petrakia 7
Petrakina 2
Petriella 4
Peyronelia 1
Peyronelina 2
Peyronellaea 1
Pezicula 700
Peziotrichum 7
Peziza 3764
Pezizella 14
Pezizellaster 6
Pezoloma 16
Pfistera 1
Phacellium 1
Phacellula 6
Phacidiella 2
Phacidiopycnis 71
Phacidium 419
Phacopsis 11
Phacostroma 1
Phacostromella 9
Phacotium 1
Phaeangella 3
Phaeangellina 2
Phaeangium 22
Phaedropezia 6
Phaeoacremonium 10
Phaeoannellomyces 3
Phaeobotryon 2
Phaeobotryosphaeria 14
Phaeobulgaria 88
Phaeocalicium 222
Phaeocandelabrum 1
Phaeochaetia 10
Phaeochora 8
Phaeochorella 10
Phaeochoropsis 1
Phaeociboria 14
Phaeoclavulina 109
Phaeocollybia 1537
Phaeocreopsis 1
Phaeocryptopus 44
Phaeocyphellopsis 1
Phaeocytosporella 137
Phaeocytostroma 6
Phaeodactylium 1
Phaeodimeriella 26
Phaeodiscus 3
Phaeodochium 2
Phaeodomus 5
Phaeodothiopsis 22
Phaeodothis 6
Phaeofabraea 7
Phaeogalera 16
Phaeographis 44
Phaeogyroporus 12
Phaeohelotium 88
Phaeohymenula 2
Phaeoisaria 19
Phaeoisariopsis 12
Phaeolepiota 53
Phaeolus 2838
Phaeomarasmius 110
Phaeomyces 2
Phaeonectria 12
Phaeonematoloma 9
Phaeopeltosphaeria 9
Phaeopezia 21
Phaeophacidium 6
Phaeophlebia 8
Phaeophlebiopsis 5
Phaeophleospora 3
Phaeophragmeriella 8
Phaeophragmocauma 1
Phaeophyscia 1022
Phaeopoacea 1
Phaeoporus 1
Phaeopyxis 8
Phaeoradulum 2
Phaeoramularia 36
Phaeorhytisma 1
Phaeorrhiza 3
Phaeosaccardinula 22
Phaeosclera 4
Phaeosclerotinia 2
Phaeoseptoria 28
Phaeosolenia 13
Phaeosphaerella 26
Phaeosphaeria 309
Phaeosphaeriopsis 1
Phaeospora 5
Phaeosporobolus 48
Phaeostigme 3
Phaeostomiopeltis 2
Phaeotrabutia 3
Phaeotrametes 6
Phaeotremella 24
Phaeotrichum 1
Phaeoxyphiella 19
Phaffia 1
Phakopsora 876
Phallobata 6
Phallogaster 61
Phallus 3412
Phanerina 1
Phanerochaete 754
Phanerocorynella 1
Phanerodontia 4
Pharcidia 29
Phellinidium 6
Phellinopsis 19
Phellinotus 2
Phellinus 4516
Phellodon 1525
Phellopilus 23
Phellorinia 31
Phellostroma 5
Phenoliferia 1
Phialea 309
Phialea 7
Phialetea 6
Phialina 6
Phialoarthrobotryum 1
Phialocephala 71
Phialocladus 1
Phialomyces 3
Phialophora 20
Phialophorophoma 6
Phialophoropsis 2
Phibalis 11
Phillipsia 185
Phillipsiella 8
Philocopra 3
Philonectria 12
Phlebia 2847
Phlebiella 32
Phlebiopsis 139
Phlebiporia 5
Phlebogaster 2
Phlebophora 1
Phlebopus 102
Phlegmacium 32
Phleogena 142
Phleospora 1
Phloeomana 119
Phloeospora 628
Phloeosporella 4
Phlogiotis 93
Phlyctaena 1
Phlyctaeniella 2
Phlyctema 169
Phlyctibasidium 20
Phlyctis 602
Phlyctochytrium 3
Phoebus 30
Phoenicostroma 2
Pholiota 7551
Pholiotina 359
Phoma 2303
Phomachora 5
Phomatospora 103
Phomatosporopsis 3
Phomopsis 1237
Phomopsis 17
Phorcys 1
Phragmidium 5744
Phragmocapnias 10
Phragmocarpella 1
Phragmocauma 4
Phragmocephala 5
Phragmodiaporthe 1
Phragmodothella 9
Phragmodothis 12
Phragmogibbera 4
Phragmogloeum 1
Phragmonaevia 43
Phragmopeltis 11
Phragmopyxis 45
Phragmospathula 3
Phragmotaenium 1
Phragmothyriella 4
Phragmothyrium 1
Phragmotrichum 42
Phycomelaina 135
Phycomyces 119
Phycopsis 3
Phylacia 47
Phylacteria 6
Phyllachora 5654
Phyllachorella 10
Phyllactinia 1486
Phylleutypa 2
Phylliscum 4
Phyllobaeis 14
Phylloboletellus 3
Phyllocelis 6
Phyllodontia 1
Phylloedia 4
Phyllopeltula 1
Phylloporia 66
Phylloporthe 5
Phylloporus 1404
Phyllopsora 24
Phyllosticta 7677
Phyllostictina 313
Phyllotopsis 1258
Phymatotrichopsis 3
Phymatotrichum 26
Physalacria 170
Physalospora 1400
Physalosporella 1
Physalosporina 49
Physarella 43
Physarum 1325
Physcia 4289
Physciella 97
Physconia 579
Physisporinus 87
Physisporus 10
Physma 3
Physoderma 216
Physopella 253
Physospora 21
Phytocordyceps 2
Phytophthora 560
Piccolia 11
Piceomphale 3
Pichia 11
Picipes 817
Picoa 57
Piggotia 177
Pilacre 59
Pilaira 6
Pilatoporus 3
Pileolaria 695
Pilidiella 7
Pilidium 20
Pilobolus 32
Pilocratera 3
Piloderma 77
Pilophorus 272
Piloporia 4
Pionnotes 9
Piptarthron 11
Piptocephalis 5
Piptoporellus 1
Piptoporus 360
Pirex 34
Piricauda 19
Pirobasidium 4
Piromyces 107
Pirostoma 25
Pirostomella 1
Pirottaea 32
Piskurozyma 9
Pisolithus 1171
Pistillaria 110
Pistillina 4
Pithomyces 20
Pithya 316
Pittierodothis 2
Placidiopsis 6
Placidium 127
Placoasterella 7
Placoasterina 2
Placocrea 3
Placodiplodia 1
Placographa 3
Placomaronea 2
Placonema 1
Placopsis 93
Placopyrenium 13
Placosoma 18
Placosphaerella 4
Placosphaeria 175
Placostroma 4
Placothyrium 3
Placuntium 1
Placynthiella 50
Placynthium 104
Plagiophiale 1
Plagiorhabdus 14
Plagiosphaera 3
Plagiostigme 8
Plagiostigmella 2
Plagiostoma 19
Plagiostromella 1
Planetella 3
Planistroma 1
Planistromella 3
Plasmodiophora 17
Plasmopara 1367
Platismatia 1097
Platychora 1
Platygloea 31
Platygramme 4
Platypeltella 12
Platyspora 3
Platystomum 22
Plectania 668
Plectocarpon 7
Plectodiscella 1
Plectopeltis 1
Plectophoma 1
Plectophomella 2
Plectopycnis 25
Plectosira 1
Plectosphaera 6
Plectosphaerella 1
Plectosporium 9
Plectronidium 14
Plectrothrix 7
Pleiochaeta 10
Pleiostictis 1
Pleiostomella 6
Plenocatenulis 2
Plenodomus 56
Plenophysa 2
Plenotrichaius 44
Plenotrichella 2
Plenozythia 1
Pleochaeta 3
Pleococcum 3
Pleocyta 2
Pleomassaria 76
Pleonectria 28
Pleophragmia 11
Pleopsidium 96
Pleoravenelia 3
Pleoseptum 1
Pleosphaeria 20
Pleosphaeropsis 2
Pleosphaerulina 31
Pleospora 1435
Pleosporopsis 4
Pleurage 103
Pleurella 5
Pleuroceras 27
Pleurocolla 46
Pleurocollybia 13
Pleurocybella 636
Pleurocytospora 5
Pleuroflammula 55
Pleurogala 1
Pleurophomella 18
Pleurophomopsis 1
Pleurophragmium 2
Pleuropus 15
Pleurosticta 48
Pleurostoma 9
Pleurostromella 8
Pleurotellus 2
Pleurotheciopsis 1
Pleurothecium 4
Pleurothyrium 3
Pleurotopsis 88
Pleurotus 8931
Plicaria 99
Plicariella 4
Plicatura 91
Plicaturopsis 361
Plochmopeltidella 4
Plochmopeltis 1
Plochmothea 3
Ploettnera 13
Ploettnerula 1
Ploioderma 6
Plowrightia 586
Plunkettomyces 5
Pluriporus 1
Pluteolus 50
Pluteus 6687
Pocheina 1
Pocillaria 1
Pocillopycnis 1
Pocillum 20
Pocosphaeria 4
Poculum 33
Podaxis 628
Podocrea 5
Podocrella 1
Pododimeria 3
Podofomes 2
Podohydnangium 4
Podonectria 43
Podophacidium 16
Podoplaconema 2
Podoporia 3
Podoscypha 444
Podoserpula 92
Podosordaria 9
Podosphaera 1388
Podospora 127
Podosporiella 12
Podosporium 50
Podostictina 39
Podostroma 61
Podoxyphium 23
Poeltiaria 5
Poeltinula 1
Pogonoloma 11
Pogonomyces 19
Pogonospora 1
Poikilosperma 1
Polioma 8
Poliotelium 16
Pollaccia 21
Polyactis 3
Polyblastia 2
Polyblastidium 12
Polyblastiopsis 2
Polycaryum 1
Polycauliona 678
Polycephalomyces 72
Polychaetella 1
Polychidium 21
Polyclypeolum 2
Polycoccum 2
Polycyclina 1
Polycyclinopsis 5
Polycyclus 1
Polydesmia 53
Polydiscidium 1
Polydiscina 1
Polymarasmius 1
Polymeridium 2
Polyozellus 216
Polypilus 3
Polyplocium 8
Polyporellus 3
Polyporoletus 37
Polyporus 47731
Polyporus 1
Polysaccopsis 12
Polysaccum 151
Polyschema 3
Polyscytalum 27
Polyspora 10
Polysporina 25
Polystictus 5454
Polystigma 241
Polystigmina 26
Polystomella 10
Polystomellomyces 1
Polystomellopsis 9
Polythelis 1
Polythrinciopsis 1
Polythrincium 449
Polythyrium 1
Polytrichiella 1
Pompholyx 3
Ponticulomyces 1
Pontogeneia 158
Pontoporeia 15
Poria 9584
Porina 51
Poriodontia 3
Porocyphus 1
Porodaedalea 576
Porodisculus 93
Porodiscus 4
Porogramme 102
Porolaschia 1
Poromycena 6
Poronia 176
Poronidulus 57
Poropeltis 3
Porosphaerella 3
Porosphaeria 2
Porostereum 109
Porotheleum 46
Porothelium 155
Porphyrellus 276
Porpidia 935
Porpoloma 39
Porpolomopsis 52
Porpomyces 3
Postia 985
Potebniamyces 18
Pouzarella 104
Pouzaromyces 2
Pouzaroporia 1
Pragmoparopsis 1
Pragmopora 2
Preussia 22
Prillieuxia 1
Prillieuxina 18
Pringsheimia 5
Proliferodiscus 31
Pronectria 9
Propolidium 18
Propolis 184
Propolomyces 9
Prospodium 414
Prosthecium 10
Prosthemiella 1
Prosthemium 11
Protoblastenia 84
Protocoronospora 22
Protocrea 32
Protodaedalea 3
Protodontia 22
Protogaster 3
Protogautieria 3
Protoglossum 14
Protohydnum 8
Protomerulius 8
Protomyces 265
Protomycopsis 10
Protopannaria 49
Protoparmelia 38
Protoparmeliopsis 879
Protopeltis 1
Protophallus 10
Protophysarum 3
Protoscypha 13
Protostegia 14
Protostegiomyces 9
Protostroma 1
Protostropharia 337
Protothelenella 1
Protothyrium 2
Prototrichia 72
Protoventuria 29
Protoxerula 1
Protubera 55
Prunulus 149
Psalidosperma 4
Psalliota 10
Psammina 2
Psathyloma 6
Psathyrella 10433
Pseudaegerita 7
Pseudaleuria 14
Pseudapiospora 3
Pseudephebe 21
Pseudeurotium 3
Pseudevernia 511
Pseudoarachniotus 31
Pseudoarmillariella 77
Pseudobaeospora 65
Pseudobalsamia 15
Pseudobasidiospora 3
Pseudobeltrania 1
Pseudoboletus 154
Pseudobotrytis 7
Pseudocamptoum 16
Pseudocenangium 6
Pseudocercospora 257
Pseudocercosporella 18
Pseudociboria 4
Pseudoclathrosphaerina 4
Pseudoclitocybe 284
Pseudoclitopilus 3
Pseudocochliobolus 9
Pseudocollema 14
Pseudocolus 274
Pseudocoprinus 15
Pseudocosmospora 13
Pseudocraterellus 78
Pseudocyphellaria 1042
Pseudodictya 1
Pseudodictyosporium 1
Pseudodidymaria 1
Pseudodimerium 1
Pseudodiplodia 11
Pseudodiscosia 30
Pseudodiscula 1
Pseudodiscus 1
Pseudodoassansia 1
Pseudoepicoccum 4
Pseudofabraea 3
Pseudofavolus 16
Pseudofistulina 26
Pseudogibellula 1
Pseudographiella 1
Pseudographis 13
Pseudographium 1
Pseudogymnoascus 21
Pseudogymnopilus 1
Pseudohalonectria 46
Pseudohansfordia 1
Pseudoharpella 1
Pseudohelotium 37
Pseudohiatula 16
Pseudohydnum 1424
Pseudohyphozyma 2
Pseudoidium 1
Pseudoinonotus 789
Pseudolaccaria 20
Pseudolachnea 7
Pseudolagarobasidium 1
Pseudolembosia 3
Pseudomassaria 38
Pseudomassariella 2
Pseudombrophila 23
Pseudomelasmia 1
Pseudomeliola 24
Pseudomerulius 119
Pseudomicrocera 10
Pseudomicrostroma 3
Pseudonadsoniella 2
Pseudonectria 94
Pseudonectriella 1
Pseudoomphalina 47
Pseudoparmelia 10
Pseudoparodia 2
Pseudoparodiella 4
Pseudopatella 3
Pseudoperisporium 3
Pseudoperonospora 37
Pseudopetrakia 1
Pseudopezicula 14
Pseudopeziza 1074
Pseudophacidium 31
Pseudopithyella 16
Pseudoplea 52
Pseudoplectania 341
Pseudoproboscispora 2
Pseudorhizina 49
Pseudorhytisma 7
Pseudorobillarda 3
Pseudosagedia 17
Pseudosarcosoma 6
Pseudoschismatomma 6
Pseudosclerophoma 1
Pseudoscypha 1
Pseudoseptoria 11
Pseudosphaerella 1
Pseudospiropes 5
Pseudostegia 2
Pseudostypella 1
Pseudothiopsella 2
Pseudothis 13
Pseudotomentella 44
Pseudotracylla 1
Pseudotrametes 5
Pseudotricharina 1
Pseudotrichia 3
Pseudotricholoma 23
Pseudotryblidium 3
Pseudotthia 2
Pseudovalsa 209
Pseudovalsaria 4
Pseudovirgaria 1
Pseudowrightoporia 11
Pseudoxenasma 2
Psilachnum 12
Psilocybe 4856
Psiloglonium 6
Psilolechia 80
Psilonia 1
Psiloparmelia 7
Psilopezia 54
Psilospora 23
Psora 521
Psoroglaena 3
Psoroma 42
Psorotheciopsis 1
Psorotichia 7
Psorula 23
Pteridiospora 3
Pteridomyces 1
Pteroconium 1
Pterosporidium 3
Pterula 183
Pterulicium 12
Pterygellus 4
Ptychogaster 65
Ptychographa 2
Ptychopeltis 2
Ptychoverpa 18
Puccinella 2
Puccinia 92896
Puccinia 1
Puccinia 57
Pucciniastrum 3584
Pucciniopsis 99
Pucciniosira 151
Pucciniostele 47
Pulcherricium 21
Pulchroboletus 55
Pulchrocladia 183
Pullularia 3
Pulparia 1
Pulveria 7
Pulveroboletus 537
Pulvinula 71
Punctelia 1501
Punctillina 1
Punctularia 299
Purpureocillium 45
Pustularia 32
Pustularia 1
Pustulina 5
Puttemansia 16
Pycnidiopeltis 7
Pycnidiophora 2
Pycnocarpon 3
Pycnodallia 25
Pycnoderma 5
Pycnodermina 1
Pycnopeltis 2
Pycnopeziza 14
Pycnoporellus 448
Pycnoporus 3098
Pycnora 12
Pycnoseynesia 3
Pycnostemma 1
Pycnostysanus 10
Pycnothelia 37
Pycnothyriella 1
Pycnothyrium 11
Pyrenidium 2
Pyrenochaeta 78
Pyrenochaetina 3
Pyrenodesmia 4
Pyrenogaster 59
Pyrenographa 1
Pyrenomyxa 2
Pyrenopeziza 435
Pyrenophora 270
Pyrenopolyporus 3
Pyrenopsis 6
Pyrenostigme 8
Pyrenotrichum 3
Pyrenula 169
Pyrenulomyces 1
Pyrgillus 2
Pyricularia 246
Pyrofomes 4
Pyronema 205
Pyronemella 1
Pyropolyporus 66
Pyropyxis 1
Pyrrhoderma 5
Pyrrhoglossum 10
Pyrrhospora 53
Pythium 2
Pyxine 274
Quadrispora 1
Quasiconcha 1
Quaternaria 86
Queirozia 2
Queletia 10
Questieria 37
Quintaria 9
Rabenhorstia 56
Raciborskiomyces 1
Radiigera 86
Radiomyces 1
Radulidium 6
Radulodon 174
Radulomyces 104
Radulum 492
Raffaelea 12
Ragnhildiana 1
Ramalina 4647
Ramaraomyces 1
Ramaria 9698
Ramaricium 25
Ramariopsis 1374
Ramboldia 37
Ramgea 1
Ramichloridium 2
Ramicola 1
Ramonia 3
Ramosiella 8
Ramsbottomia 6
Ramularia 4380
Ramulariospora 2
Ramulaspera 8
Ramulispora 36
Ranojevicia 3
Rasamsonia 8
Ravenelia 2027
Readeriella 1
Rebentischia 11
Rectipilus 15
Reddellomyces 4
Redeckera 18
Refractohilum 1
Regiocrella 1
Rehmiella 2
Rehmiellopsis 72
Rehmiodothis 4
Rehmiomyces 4
Reinkella 1
Relicina 1
Remispora 109
Remleria 1
Repetobasidium 26
Repetophragma 1
Requienella 6
Resinicium 80
Resinomycena 56
Restiosporium 7
Resupinatus 476
Retiboletus 865
Reticularia 208
Retinocyclus 2
Rexia 12
Rhabdoclema 3
Rhabdocline 198
Rhabdogloeum 20
Rhabdospora 410
Rhabdostroma 6
Rhabdostromellina 4
Rhabdothyrium 1
Rhachomyces 2
Rhacophyllus 1
Rhagadolobium 48
Rhagadostoma 1
Rhamphoria 2
Rhinocladiella 14
Rhinocladium 4
Rhinotrichella 3
Rhinotrichum 183
Rhipidium 1
Rhipidocarpon 2
Rhipidonema 7
Rhizina 168
Rhizoblepharia 2
Rhizocarpon 1158
Rhizochaete 17
Rhizocladosporium 1
Rhizoclosmatium 1
Rhizoctonia 108
Rhizocybe 22
Rhizodiscina 2
Rhizogene 1
Rhizomarasmius 204
Rhizomorpha 39
Rhizophila 20
Rhizophlyctis 2
Rhizoplaca 453
Rhizopodella 2
Rhizopogon 5709
Rhizopus 72
Rhizosphaera 61
Rhizostilbella 2
Rhizothyrium 1
Rhodochytrium 4
Rhodocollybia 1306
Rhodocybe 398
Rhodocybella 7
Rhodofomes 21
Rhodofomitopsis 2
Rhodonia 3
Rhodopaxillus 3
Rhodophana 90
Rhodophyllus 46
Rhodoscypha 1
Rhodosporidium 1
Rhodosticta 8
Rhodotarzetta 2
Rhodotorula 40
Rhodotus 289
Rhopalidium 2
Rhopalocladium 9
Rhopaloconidium 4
Rhopalogaster 26
Rhopalomyces 16
Rhopalostroma 4
Rhopographella 4
Rhopographus 129
Rhymbocarpus 1
Rhynchogastrema 1
Rhynchomeliola 3
Rhynchophoma 3
Rhynchosphaeria 19
Rhynchosporina 18
Rhynchosporium 196
Rhynchostoma 11
Rhysotheca 2
Rhytidenglerula 1
Rhytidhysterium 10
Rhytidhysteron 93
Rhytidiella 1
Rhytidopeziza 1
Rhytisma 3153
Ricasolia 6
Riccoa 1
Richonia 2
Richoniella 3
Rickenella 935
Rickia 3
Rickiella 6
Rickiopora 3
Riessia 5
Rigidoporus 294
Rimbachia 111
Rimelia 5
Rimularia 6
Rinodina 228
Rinodinella 1
Riopa 1
Ripartitella 71
Ripartites 43
Ripexicium 1
Rivilata 35
Rizalia 2
Robergea 64
Robillarda 15
Robledia 2
Roccella 46
Roccellinastrum 1
Roesleria 46
Roestelia 117
Rogellia 1
Rogersella 12
Rogersia 10
Rogersiomyces 7
Rollandina 1
Romellia 2
Romjularia 5
Ronnigeria 1
Ropalospora 48
Roridomyces 262
Rosbeeva 8
Rosellinia 1442
Roselliniella 10
Rosellinula 1
Rosenscheldia 24
Rosenscheldiella 6
Roseodiscus 4
Roseograndinia 2
Rossbeevera 131
Rostafinskia 1
Rostania 3
Rostkovites 1
Rostronitschkia 13
Rostrosphaeria 2
Rostrupia 2
Rota 2
Roumegueria 1
Roumegueriella 1
Roussoella 28
Royoporus 176
Royoungia 7
Rozites 118
Rubinoboletus 9
Rubrinectria 1
Rubroboletus 196
Rufoplaca 30
Rugiboletus 1
Rugosomyces 33
Rugosospora 8
Ruhlandiella 7
Rupestriomyces 3
Rusavskia 1174
Russula 25380
Rutola 4
Rutstroemia 401
Ruwenzoria 2
Ruzenia 4
Ryparobius 20
Ryvardenia 39
Saagaromyces 58
Sabuloglossum 5
Saccardia 13
Saccardinula 1
Saccardoella 16
Saccardomyces 12
Saccharomyces 85
Saccoblastia 1
Saccobolus 67
Sacidium 30
Sagaranella 16
Sagenidium 4
Sagenoma 6
Sageria 1
Sagiolechia 1
Saitozyma 22
Salmonomyces 1
Salsuginea 1
Samuelsia 3
Sanghuangporus 2
Sanguinotrema 1
Santessoniella 1
Saproamanita 3
Saprogaster 2
Saprolegnia 2
Sarawakus 5
Sarcinella 48
Sarcinomyces 1
Sarcinosporon 2
Sarcodon 1971
Sarcodontia 76
Sarcographa 2
Sarcogyne 151
Sarcoleotia 10
Sarcomyxa 879
Sarcopaxillus 1
Sarcophoma 2
Sarcopodium 18
Sarcoporia 26
Sarcopyrenia 3
Sarcorhopalum 2
Sarcosagium 1
Sarcoscypha 1882
Sarcosoma 706
Sarcosphaera 495
Sarcotrochila 11
Sarcoxylon 25
Sarea 160
Sarocladium 13
Sarophorum 4
Sartorya 1
Savoryella 34
Sawadaea 96
Scabropezia 3
Scaphidium 3
Scedosporium 1
Scelobelonium 2
Scenomyces 5
Schadonia 1
Schaereria 2
Scheffersomyces 1
Schenella 7
Schiffnerula 64
Schinzia 5
Schismatomma 10
Schizocapnodium 1
Schizochora 14
Schizonella 372
Schizontopeltis 22
Schizoparme 30
Schizopelte 9
Schizophyllum 6354
Schizopora 327
Schizosaccharomyces 3
Schizospora 1
Schizostoma 25
Schizostoma 1
Schizothecium 16
Schizothyrella 19
Schizothyrioma 1
Schizothyrium 55
Schizothyropsis 1
Schizotrichella 1
Schizotrichum 3
Schizoxylon 143
Schneepia 4
Schoenbornia 2
Schrakia 1
Schroeteria 72
Schroeteriaster 12
Schulzeria 1
Schweinitziella 8
Scirrhia 155
Scirrhiachora 1
Scirrhiella 2
Scirrhodothis 5
Sclerangium 7
Sclerencoelia 24
Sclerochaeta 2
Sclerococcum 12
Sclerocystis 57
Scleroderma 4905
Scleroderris 173
Sclerogaster 40
Scleromeris 6
Scleromitrula 8
Scleroparodia 1
Scleropezicula 2
Sclerophoma 55
Sclerophomella 18
Sclerophora 15
Sclerophthora 27
Scleropleella 1
Scleropycnium 12
Sclerosphaeropsis 1
Sclerospora 303
Sclerostilbum 1
Sclerotheca 1
Sclerotinia 972
Sclerotiomyces 4
Sclerotiopsis 29
Sclerotium 658
Sclerotrema 2
Scodellina 14
Scolecobasidium 13
Scolecobonaria 2
Scolecodothis 1
Scolecodothopsis 1
Scoleconectria 154
Scolecopeltella 1
Scolecopeltidium 25
Scolecopeltis 14
Scolecosporiella 2
Scolecostigmina 6
Scolecotheca 1
Scolecoxyphium 8
Scoliciosporum 36
Scolicosporium 10
Scolicotrichum 730
Scopella 23
Scopinella 1
Scopularia 1
Scopulariopsis 25
Scopuloides 28
Scoriadopsis 1
Scorias 441
Scoriomyces 6
Scortechinia 42
Scotomyces 3
Scutellinia 1140
Scutellospora 10
Scutiger 71
Scutopeltis 3
Scutopycnis 3
Scutula 7
Scutularia 11
Scyphostroma 1
Scytalidium 4
Scytinium 287
Scytinopogon 79
Scytinostroma 239
Scytinostromella 6
Scytinotus 193
Seaverinia 1
Sebacina 620
Sebipora 1
Secotium 198
Sedecimiella 1
Sedecula 40
Segestria 4
Seifertia 13
Seimatosporium 24
Seiridium 20
Seirophora 7
Seismosarca 26
Selenophoma 280
Selenophomopsis 10
Selenosira 1
Selenosporella 3
Selinia 2
Semimorula 1
Sepedonium 145
Septatium 3
Septobasidium 1460
Septocylindrium 98
Septocyta 1
Septocytella 2
Septofusidium 1
Septogloeum 348
Septoidium 9
Septomyxa 61
Septonema 119
Septopatella 1
Septorella 10
Septoria 14998
Septoriella 55
Septosperma 1
Septosporium 36
Septothyrella 1
Septotinia 64
Septotrullula 1
Sepultaria 81
Sepultariella 1
Serenomyces 10
Sericeomyces 5
Serpula 307
Sesquicillium 11
Setchelliogaster 33
Setella 9
Setodochium 1
Setomelanomma 1
Setosphaeria 3
Setulipes 2
Seuratia 17
Seynesia 13
Seynesiella 6
Seynesiopeltis 5
Seynesiopsis 1
Shanorella 5
Shearia 2
Sheariella 4
Shiraia 12
Shropshiria 12
Sibirina 5
Sidera 33
Sigmoidea 9
Sigmoideomyces 1
Sigridea 12
Sillia 28
Simblum 45
Simocybe 327
Singeriella 1
Singerocybe 181
Sinodidymella 2
Sinosphaeria 1
Siphula 21
Sirentyloma 1
Sirexcipula 2
Sirobasidium 18
Sirococcus 123
Sirodesmium 21
Sirodiplospora 5
Sirodochiella 6
Sirodothis 2
Sirogloea 2
Siropatella 1
Sirophoma 4
Siroscyphellina 4
Sirosperma 10
Sirosphaera 3
Sirosporium 3
Sirothecium 2
Sirothyriella 8
Sistotrema 309
Sistotremastrum 49
Sistotremella 1
Skeletocutis 319
Skepperia 1
Skierka 55
Skvortzovia 7
Skyttea 30
Smardaea 11
Smithiogaster 1
Smithiomyces 1
Smittium 3
Soleella 4
Solenia 550
Solenopezia 5
Solenoplea 2
Solenopsora 12
Solicorynespora 1
Solioccasus 3
Solitaria 5
Solorina 150
Solosympodiella 5
Somatexis 2
Sorataea 2
Sordaria 385
Sorica 1
Sorocybe 2
Sorodiscus 1
Sorokina 6
Sorosporella 16
Sorosporium 1619
Sowerbyella 126
Spadicoides 38
Sparassiella 2
Sparassis 1245
Sparsitubus 2
Spathularia 337
Spathulariopsis 93
Spathulospora 339
Speerschneidera 26
Spegazzinia 67
Spegazziniella 15
Spegazzinula 4
Speira 15
Speiropsis 1
Spermatoloncha 1
Spermoedia 1
Spermospora 3
Spermosporina 1
Sphacelia 10
Sphaceloma 1885
Sphacelotheca 2187
Sphaerellopsis 11
Sphaerellothecium 5
Sphaeria 30
Sphaericeps 1
Sphaeridium 9
Sphaeriostromella 6
Sphaeriothyrium 9
Sphaerobasidium 35
Sphaerobolus 297
Sphaerocolla 2
Sphaerocreas 2
Sphaeroderma 4
Sphaerodes 3
Sphaerodothis 108
Sphaerognomonia 10
Sphaerographium 94
Sphaeromyces 10
Sphaeronaema 261
Sphaeronaemella 52
Sphaeropezia 23
Sphaerophoma 6
Sphaerophorus 428
Sphaerophragmium 55
Sphaeropsis 1375
Sphaeropsis 2
Sphaerosoma 9
Sphaerosporella 9
Sphaerosporium 53
Sphaerostilbe 143
Sphaerostilbella 25
Sphaerotheca 2566
Sphaerozone 1
Sphaerulina 233
Sphagnicola 2
Sphagnomphalia 4
Sphagnurus 3
Sphenospora 261
Sphinctrina 31
Spicaria 43
Spicularia 4
Spiculostilbella 1
Spilocaea 12
Spilodochium 5
Spilomyces 2
Spilonema 9
Spilosticta 47
Spinellus 182
Spiralotrichum 4
Spirechina 2
Spirographa 4
Spiromastix 2
Spiropes 20
Spirosphaera 3
Spirospora 7
Spissiomyces 1
Splanchnomyces 2
Splanchnonema 25
Splanchospora 2
Spogotteria 1
Spolverinia 6
Spondylocladiella 3
Spondylocladiopsis 1
Spondylocladium 17
Spongiforma 2
Spongipellis 457
Spongiporus 25
Spongospora 3
Spooneromyces 2
Sporastatia 3
Sporendocladia 1
Sporendonema 7
Sporidesmium 431
Sporidiobolus 3
Sporisorium 80
Sporobolomyces 4
Sporocybe 112
Sporodinia 11
Sporodophoron 1
Sporomega 12
Sporonema 121
Sporophagomyces 10
Sporopodium 1
Sporormia 246
Sporormiella 16
Sporoschisma 62
Sporostachys 4
Sporothrix 35
Sporotrichopsis 1
Sporotrichum 143
Spragueola 31
Spumaria 4
Spumula 7
Squamanita 27
Squamarina 32
Squamulea 117
Squamuloderma 1
Stachybotryella 4
Stachybotrys 144
Stachycoremium 1
Stachylidium 22
Stachylina 4
Stachyomphalina 3
Stagnicola 15
Stagonopsis 3
Stagonospora 980
Stagonosporopsis 18
Stagonostromella 1
Staheliomyces 45
Stalagmochaetia 2
Stamnaria 90
Staphylotrichum 3
Starbaeckiella 1
Starkeyomyces 1
Staurolemma 7
Staurothele 16
Stecchericium 4
Steccherinum 1333
Steganosporium 1
Stegasphaeria 7
Stegastroma 1
Stegia 13
Stegobolus 1
Stegonsporium 176
Stegopezizella 29
Stegophora 33
Stegophorella 2
Steineropsis 2
Steinia 1
Steirochaete 4
Stellopeltis 1
Stemmaria 1
Stemmatomyces 6
Stemonaria 10
Stemonitis 722
Stemonitopsis 48
Stemphylium 236
Stenella 19
Stenocarpella 2
Stenocephalopsis 1
Stenocephalum 1
Stenocybe 14
Stephanoma 15
Stephanopus 1
Stephanospora 16
Stephanosporium 1
Stephensia 17
Sterellum 4
Stereocaulon 508
Stereocaulon 1
Stereocrea 4
Stereofomes 2
Stereopsis 83
Stereostratum 22
Stereum 22415
Sterigmatobotrys 9
Sterigmatocystis 60
Sterrebeckia 1
Sthughesia 1
Stichodothis 1
Stichopsora 35
Sticta 697
Stictis 767
Stictochorella 13
Stictopatella 1
Stictophacidium 2
Stictosepta 1
Stictostroma 2
Stigmatea 308
Stigmatella 2
Stigmatolemma 16
Stigmatomyces 3
Stigmatopeltis 1
Stigmatophragmia 1
Stigme 12
Stigmella 49
Stigmidium 173
Stigmina 116
Stigmochora 5
Stigmopeltis 1
Stilbella 98
Stilbocrea 23
Stilbohypoxylon 4
Stilbomyces 12
Stilbonectria 1
Stilbophoma 2
Stilbospora 58
Stilbum 166
Stipitochaete 1
Stiptophyllum 25
Stirtoniella 6
Stomatogene 25
Stomatogenella 2
Stomiopeltella 7
Stomiopeltina 5
Stomiopeltis 32
Stomiotheca 1
Strangospora 4
Strasseria 4
Strasseriopsis 1
Strattonia 1
Streptotheca 2
Streptothrix 59
Striatosphaeria 2
Strickeria 28
Strigopodia 2
Strigula 75
Strobilomyces 1926
Strobiloscypha 4
Strobilurus 986
Stromatinia 30
Stromatocrea 2
Stromatocyphella 4
Stromatographium 6
Stromatonectria 2
Stromatoneurospora 1
Stromatoscypha 23
Stropharia 3077
Strossmayeria 69
Strumella 66
Stuartella 5
Stylina 7
Stylodothis 1
Stylonectria 1
Stylopage 1
Stypella 55
Stysanus 61
Subbaromyces 3
Subicularium 5
Submersisphaeria 1
Subramaniomyces 1
Subulicium 1
Subulicystidium 186
Subulispora 2
Sucinaria 2
Sugiyamaella 31
Suillellus 281
Suillosporium 1
Suillus 12816
Sulcaria 13
Sutorius 138
Swampomyces 69
Sydowia 11
Sydowiella 11
Sydowiellina 10
Sydowina 2
Symphyosira 1
Symphyosirinia 3
Symphytocarpus 15
Sympodiella 2
Sympodiophora 6
Synalissa 2
Synaptospora 2
Syncarpella 18
Syncephalastrum 5
Syncephalis 5
Syncesia 2
Synchronoblastia 2
Synchytrium 294
Syngliocladium 5
Synnematium 1
Synnematomyces 1
Synnemellisia 2
Synostomella 2
Synostomina 1
Synpeltis 1
Synsporium 5
Syspastospora 6
Systremma 37
Syzygites 169
Syzygospora 85
Taeniolella 44
Taeniolina 3
Taiwanofungus 4
Talaromyces 15
Tapellaria 3
Taphria 3
Taphridium 40
Taphrina 5175
Tapinella 1134
Tarzetta 148
Tatraea 86
Tectacervulus 1
Tectella 59
Tegillum 2
Teichospora 272
Teichosporella 7
Telimena 9
Telimenella 3
Telimenopsis 2
Teloconia 2
Teloschistes 2192
Tenuiappendicula 2
Tephrocybe 127
Tephroderma 2
Tephromela 92
Tephrosticta 5
Terana 235
Teratoramularia 7
Teratosperma 3
Teratosphaeria 12
Terfezia 152
Termitomyces 83
Terriera 6
Testicularia 38
Tetrabrunneospora 1
Tetrachaetum 8
Tetrachia 4
Tetracladium 15
Tetracoccosporium 3
Tetracrium 5
Tetragoniomyces 1
Tetramelas 2
Tetramyxa 1
Tetranacriella 54
Tetranacrium 3
Tetraploa 30
Tetraplosphaeria 1
Tetrapyrgos 513
Teunomyces 54
Texosporium 7
Thalassoascus 55
Thalassogena 30
Thallochaete 1
Thallospora 3
Thamnidium 6
Thamnolia 119
Thamnomyces 36
Thanatephorus 26
Tharoopama 1
Thaxteria 9
Thaxteriella 36
Thaxteriellopsis 2
Thaxterogaster 59
Thecaphora 388
Theclospora 13
Thecotheus 31
Theissenia 2
Theissenula 3
Thekopsora 678
Thelebolus 21
Thelenella 1
Thelephora 2770
Theleporus 6
Thelidium 10
Thelocarpon 8
Thelomma 145
Thelonectria 10
Thelopsis 4
Thelotrema 67
Thermoascus 6
Thermomyces 1
Thermophymatospora 2
Thermutis 4
Therrya 142
Thielavia 29
Thielaviopsis 93
Thindia 7
Tholurna 2
Thozetella 11
Thrauste 5
Thrombium 3
Thuemenella 42
Thuemenia 2
Thuemenidium 10
Thwaitesiella 2
Thyrea 19
Thyridaria 24
Thyridium 17
Thyriopsis 1
Thyriostroma 2
Thyrococcum 2
Thyronectria 135
Thyronectroidea 1
Thyrosoma 2
Thyrospora 3
Thyrostroma 54
Thyrostromella 4
Thyrsidium 32
Thysanophora 13
Thysanothecium 2
Tiarospora 3
Tiarosporella 57
Tichothecium 2
Tilachlidiopsis 2
Tilachlidium 52
Tilletia 2029
Tilletiopsis 2
Tilmadoche 5
Timgrovea 4
Tinctoporellus 37
Tirmania 5
Titaea 7
Titaeospora 27
Titaeosporina 8
Tolediella 1
Tolypocladium 287
Tolyposporella 79
Tolyposporium 248
Tomasellia 2
Tomentella 576
Tomentellastrum 1
Tomentellina 6
Tomentellopsis 16
Tomophagus 8
Tonduzia 2
Toninia 81
Topelia 1
Tornabea 1
Toroa 13
Torpedospora 164
Torrendia 3
Torrendiella 87
Torrubiella 48
Torsellia 3
Torula 811
Toruloidea 6
Tovariella 1
Toxosporiopsis 3
Toxosporium 12
Toxotrichum 1
Trabrooksia 5
Trabutia 202
Trabutiella 6
Trabutiella 2
Trachyspora 120
Tracya 25
Tracylla 8
Trailia 11
Trametella 32
Trametes 28439
Trametopsis 211
Tranzschelia 1639
Tranzscheliella 1
Trapelia 85
Trapeliopsis 116
Trappea 49
Traversoa 4
Trechispora 475
Tremateia 106
Trematophoma 1
Trematosphaerella 1
Trematosphaeria 179
Tremella 6310
Tremellochaete 2
Tremellodendron 670
Tremellodendropsis 244
Tremellodon 49
Tremellogaster 3
Tremelloscypha 2
Tremiscus 12
Tremolecia 6
Trentepohlia 11
Tretomyces 1
Tretopileus 5
Triadelphia 5
Triangularia 4
Triblidium 69
Tricellula 4
Trichaegum 5
Trichaleurina 5
Trichaptum 5166
Tricharia 2
Tricharina 54
Trichaster 13
Trichasterina 4
Trichia 780
Trichobasis 5
Trichobelonium 25
Trichobolus 13
Trichobotrys 2
Trichocicinnus 2
Trichocladium 151
Trichocoma 11
Trichoconis 2
Trichodelitschia 6
Trichoderma 818
Trichodiscus 1
Trichodochium 8
Trichodothella 2
Trichodothis 1
Trichofusarium 2
Trichoglossum 530
Tricholoma 8984
Tricholomella 2
Tricholomopsis 1517
Tricholosporum 34
Trichomaris 2
Trichomerium 77
Trichometasphaeria 10
Trichomonascus 1
Trichonectria 12
Trichopeltheca 5
Trichopeltis 5
Trichopeltospora 3
Trichopeltum 2
Trichopeziza 291
Trichopezizella 10
Trichophaea 79
Trichophaeopsis 5
Trichophyton 10
Trichopilus 32
Trichopsora 8
Trichoscyphella 47
Trichosphaeria 43
Trichosporium 1
Trichosporon 12
Trichosporonoides 2
Trichothallus 2
Trichothecium 234
Trichothelium 1
Trichothyrina 2
Trichothyrinula 2
Trichothyriomyces 2
Trichothyriopsis 2
Trichothyrium 80
Trichurus 15
Tricladium 26
Tricornispora 1
Triglyphium 1
Trigonia 1
Trimmatostroma 113
Trimmatothelopsis 4
Trinacrium 1
Triphragmiopsis 4
Triphragmium 420
Tripospermum 19
Tripospora 8
Triposporina 1
Triposporium 23
Tripterospora 12
Triscelophorus 4
Tritirachium 18
Trochila 128
Trochodium 3
Trochophora 1
Trogia 158
Tromera 1
Tropicoporus 3
Troposporella 5
Troposporium 5
Trotteria 9
Trullula 25
Truncatella 10
Truncocolumella 245
Truncospora 87
Tryblidaria 12
Tryblidiella 461
Tryblidiopsis 46
Tryblidiopycnis 1
Tryblidium 4
Tryblis 2
Trypethelium 22
Tubakia 106
Tubaria 2064
Tuber 524
Tubercularia 809
Tuberculariella 1
Tuberculina 308
Tubeufia 83
Tubifera 336
Tubosaeta 1
Tubulicium 2
Tubulicrinis 324
Tubulifera 12
Tubulina 1
Tubulixenasma 8
Tuburcinia 291
Tuckermanella 25
Tuckermannopsis 427
Tuckermanopsis 4
Tulasnella 233
Tulostoma 1175
Tunicago 2
Turbinellus 622
Tureenia 2
Turgidosculum 54
Turmalinea 1
Tylophoron 6
Tylopilus 4911
Tylospora 22
Tympanella 27
Tympanis 585
Tympanopsis 21
Typhodium 5
Typhula 292
Typhulochaeta 5
Tyromyces 1472
Uleiella 9
Uleodothis 21
Uleomyces 16
Uleomycina 3
Uleothyrium 3
Ulocladium 47
Ulocolla 2
Umbelopsis 36
Umbilicaria 1782
Uncinula 2469
Uncinuliella 18
Uncinulopsis 3
Underwoodia 21
Unguicularia 13
Unguiculariella 1
Unguiculariopsis 45
Unguiculella 3
Uraecium 10
Urceolella 7
Uredinella 6
Uredinophila 4
Uredinopsis 1875
Uredo 2480
Uredopeltis 2
Urnula 1211
Urocystis 2556
Urohendersonia 4
Uromyces 19579
Uromycladium 164
Urophlyctis 16
Uropyxis 581
Usnea 3901
Usnocetraria 126
Ustacystis 24
Ustanciosporium 5
Ustilaginoidea 141
Ustilago 16463
Ustilentyloma 1
Ustulina 489
Uvarispora 4
Vahliella 22
Vainionora 8
Vakrabeeja 2
Valdensia 22
Valetoniella 1
Valsa 2392
Valsaria 482
Valsella 60
Valseutypella 1
Valsonectria 1
Vamsapriya 1
Vanbeverwijkia 3
Vanderbylia 48
Vankya 1
Vanrija 59
Vararia 592
Varicellaria 23
Varicosporellopsis 1
Varicosporina 43
Varicosporium 25
Variolaria 57
Variospora 16
Vascellum 464
Veligaster 1
Veloporphyrellus 6
Velutaria 9
Veluticeps 101
Venenarius 33
Venturia 1737
Verlandea 1
Vermicularia 706
Vermisporium 1
Veronaea 39
Verpa 796
Verpatinia 9
Verrucaria 178
Verrucispora 1
Verrucula 1
Verruculina 144
Verticicladiella 4
Verticicladium 10
Verticilliodochium 6
Verticillium 239
Vertixore 24
Vesiculomyces 23
Vestergrenia 7
Vestergrenopsis 2
Vestigium 3
Vezdaea 7
Vialaea 5
Vibrissea 215
Viegasia 1
Violella 5
Virgaria 31
Virgariella 1
Virgatospora 5
Virgella 1
Viridispora 2
Vizella 6
Volutella 210
Volutellaria 1
Volutina 4
Volvaria 70
Volvariella 639
Volvariopsis 21
Volvopluteus 1656
Vossia 2
Vouauxiella 32
Vouauxiomyces 12
Vuilleminia 48
Vulpicida 515
Wageria 5
Wahlenbergiella 5
Wakefieldia 1
Wallemia 20
Wallrothiella 23
Wangiella 1
Wardina 6
Wardomyces 16
Waynea 7
Wegelina 1
Wentiomyces 2
Weraroa 10
Wettsteinina 14
Whalleya 16
Whetstonia 1
Whetzelia 1
Whetzelinia 1
Whetzeliomyces 1
Whitfordia 6
Wickerhamia 4
Wiesneriomyces 46
Wilcoxina 14
Willeya 17
Willkommlangea 2
Wilsoniana 2
Wilsonomyces 7
Winterella 8
Winteria 17
Winterina 9
Wojnowicia 9
Woldmaria 3
Wolfina 31
Wolfiporia 50
Woroninella 2
Wrightoporia 29
Wuestneia 2
Wynnea 107
Wynnella 47
Xanthagaricus 4
Xanthoanaptychia 1
Xanthocarpia 221
Xanthochrous 5
Xanthoconium 906
Xanthomendoza 776
Xanthoparmelia 1359
Xanthophyllomyces 1
Xanthoporia 43
Xanthoporus 8
Xanthopsorella 12
Xanthoria 4536
Xanthoriicola 20
Xenasma 232
Xenasmatella 76
Xenoacremonium 18
Xenodiscella 1
Xenodochus 91
Xenodomus 2
Xenolachne 4
Xenomeris 11
Xenomyxa 2
Xenonectriella 1
Xenophoma 1
Xenosperma 1
Xenosporella 19
Xenosporium 46
Xenostele 14
Xenostigmella 1
Xenostomella 6
Xenus 48
Xerocarpus 1
Xerocomellus 1824
Xerocomus 1096
Xeromedulla 4
Xeromphalina 2312
Xerotrema 1
Xerotus 10
Xerula 526
Xerulina 2
Xylaria 7338
Xyleborus 2
Xylobolus 1062
Xylobotryum 27
Xylocoremium 155
Xylodon 221
Xylogramma 14
Xylographa 50
Xylohypha 16
Xyloma 8
Xylomyces 23
Xylopezia 5
Xylophallus 3
Xylopodium 3
Xylopsora 21
Xyloschizon 2
Xylosorium 1
Xylosphaera 3
Xylosphaeria 1
Xylostroma 25
Xystozukalia 4
Yarrowia 1
Yarrumia 85
Yatesula 3
Yoshinagella 15
Youngiomyces 4
Ypsilonia 7
Ypsilospora 1
Yuchengia 22
Zaghouania 24
Zahlbrucknerella 1
Zalerion 26
Zamenhofia 1
Zanclospora 1
Zasmidium 3
Zebrospora 1
Zelleromyces 159
Zetesimomyces 2
Zeus 1
Zhuliangomyces 1
Zignoëlla 102
Zilingia 1
Zimmermanniella 1
Zoellneria 6
Zoophagus 3
Zopfia 22
Zopfiella 34
Zugazaea 3
Zukalia 8
Zundeliomyces 1
Zundelula 1
Zwackhia 8
Zygodesmus 106
Zygopleurage 3
Zygorhynchus 5
Zygosaccharomyces 1
Zygospermella 3
Zygosporium 57
Zymoxenogloea 1
Zythia 82
Zythiostroma 4

https://mycomap.com/projects/amanita-ne-pa?view=24248