Genera for Amanita of NE Pennsylvania

Genus Total Observations
Abortiporus 625
Abrachium 1
Abrothallus 78
Absidia 8
Abstoma 32
Abundisporus 32
Acanthobasidium 2
Acantholichen 1
Acanthonitschkea 30
Acanthophiobolus 1
Acanthophysellum 16
Acanthophysium 28
Acanthorhynchus 44
Acanthostigma 131
Acanthostigmella 6
Acanthotheciella 1
Acanthothecis 1
Acarellina 3
Acarocybe 3
Acarocybellina 1
Acarospora 1042
Acarosporina 1
Acarosporium 7
Acaulopage 6
Acaulospora 110
Acerbia 8
Acerbiella 1
Acervulopsora 1
Acervus 31
Acetabula 46
Achaetobotrys 5
Achaetomium 4
Achlya 1
Achorella 22
Achorion 1
Achorodothis 11
Achoropeltis 2
Achroiostachys 9
Achroomyces 2
Achrotelium 11
Acia 6
Aciculosporium 8
Acladium 34
Acolium 2
Acontium 1
Acrasis 4
Acremoniella 22
Acremonium 42
Acroconidiella 2
Acrocordia 45
Acrocordiopsis 6
Acrodictys 22
Acrodontium 2
Acrogenospora 7
Acrogenotheca 12
Acrospeira 8
Acrospermoides 5
Acrospermum 171
Acrosporium 1
Acrostalagmus 56
Acrostroma 2
Acrotamnium 1
Acrotheca 9
Acrothecium 11
Actidium 2
Actiniceps 1
Actiniopsis 1
Actinodothidopsis 1
Actinodothis 11
Actinomucor 3
Actinonema 375
Actinonemella 2
Actinopelte 67
Actinosoma 3
Actinospora 4
Actinothyrium 39
Adella 1
Adelopus 257
Adelphella 2
Adomia 22
Aecidiella 1
Aecidiolum 1
Aecidium 3749
Aegerita 108
Aeruginoscyphus 2
Aeruginospora 1
Afroboletus 14
Agaricostilbum 1
Agaricus 8207
Aglaospora 54
Agonimia 14
Agostaea 1
Agrestia 1
Agrocybe 3889
Agyriella 9
Agyriopsis 2
Agyrium 28
Ahtiana 23
Aigialus 140
Ainoa 3
Aithaloderma 6
Aithalomyces 8
Akanthomyces 92
Alatospora 3
Albatrellopsis 1
Albatrellus 916
Alboleptonia 133
Albomagister 3
Albotricha 22
Albugo 3051
Aldona 17
Aldridgea 1
Alectoria 210
Alessioporus 15
Aleuria 1491
Aleurina 101
Aleurisma 2
Aleurobotrys 2
Aleurocorticium 60
Aleurocystidiellum 21
Aleurodiscus 1713
Allantonectria 25
Allantoparmelia 7
Allantophomopsiella 2
Allantophomopsis 9
Allantoporthe 13
Allelochaeta 3
Allescheria 5
Allescheriella 74
Allescherina 2
Allocetraria 11
Alloclavaria 223
Allodus 299
Allomyces 2
Allonema 1
Alloneottiosporina 1
Allophaeosphaeria 1
Allophylaria 45
Allopsalliota 2
Allopuccinia 5
Allosoma 4
Allotelium 1
Allothyrium 4
Alnicola 66
Alpakesa 3
Alphamyces 1
Alpova 365
Alternaria 1703
Alutaceodontia 10
Alveolaria 67
Alysidiopsis 1
Alysidium 22
Alyxoria 37
Amandinea 85
Amanita 42897
Amanitopsis 406
Amarenographium 3
Amastigosporium 4
Amauroascus 2
Amaurochaete 17
Amauroderma 294
Amaurodon 15
Ambarignomonia 2
Amblyospora 3
Amblyosporium 10
Ambrodiscus 1
Ambrosiella 23
Ameghiniella 3
Ameris 1
Amerodiscosiella 5
Amerodothis 8
Amerosporium 36
Amethicium 1
Amicodisca 2
Amniculicola 1
Amoebidium 1
Amoebophilus 3
Amogaster 1
Amorphotheca 3
Amparoina 14
Ampelomyces 14
Amphichaetella 1
Amphicytostroma 2
Amphididymella 1
Amphilogia 1
Amphinema 156
Amphiporthe 12
Amphirosellinia 2
Amphisphaerella 7
Amphisphaeria 206
Amphistereum 1
Amplistroma 1
Ampullifera 6
Ampulliferella 16
Ampulliferina 1
Ampulliferopsis 20
Ampulloclitocybe 281
Amygdalaria 2
Amylascus 2
Amyloathelia 1
Amylobasidium 1
Amylocarpus 8
Amylocorticiellum 2
Amylocorticium 36
Amylocystis 73
Amyloflagellula 6
Amyloporia 56
Amylosporus 7
Amylostereum 106
Amyloxenasma 3
Anamika 2
Anamylopsora 1
Anaphysmene 2
Anaptychia 110
Anariste 2
Anatexis 3
Ancylospora 1
Andebbia 3
Andreiomyces 4
Anellaria 5
Angelina 49
Angiopsora 154
Angioridium 1
Anguillospora 4
Anhellia 1
Aniptodera 185
Anisochora 8
Anisogramma 23
Anisomeridium 39
Anisomyces 1
Anisostomula 8
Anixia 1
Anixiella 1
Anixiopsis 7
Annajenkinsia 1
Annellodochium 4
Annellophora 1
Annularia 5
Annulatascus 2
Annulohypoxylon 1235
Annulusmagnus 2
Anomoloma 10
Anomoporia 17
Anomothallus 3
Anteaglonium 16
Antennaria 37
Antennariella 42
Antennatula 2
Antennellina 5
Antennellopsis 5
Antennospora 189
Antennularia 33
Anthina 15
Anthomyces 3
Anthomycetella 4
Anthopeziza 2
Anthoporia 1
Anthostoma 319
Anthostomella 650
Anthostomelloides 1
Anthracobia 147
Anthracocystis 1
Anthracoidea 211
Anthracophyllum 118
Anthracostroma 2
Anthurus 18
Antimanoa 11
Antimanopsis 2
Antipodium 8
Antrodia 1407
Antrodiella 164
Antromycopsis 11
Anulosporium 1
Anungitea 1
Anzia 21
Aoria 1
Aphanobasidium 11
Aphanocladium 5
Aphanomyces 3
Aphanopeltis 4
Aphanostigme 17
Aphelaria 49
Aphroditeola 49
Aphysa 19
Apiocamarops 8
Apiocarpella 2
Apiocrea 3
Apiodiscus 2
Apiodothina 1
Apiognomonia 192
Apioperdon 31
Apioporthe 19
Apioporthella 1
Apiorhynchostoma 1
Apiosphaeria 4
Apiospora 82
Apiosporella 1
Apiosporina 1332
Apiosporium 50
Apiosporopsis 2
Apiothyrium 3
Aplopsora 19
Aplosporella 215
Apodospora 3
Apogloeum 2
Apomelasmia 6
Aponectria 4
Aporella 2
Aporhytisma 1
Aporia 3
Aporpium 28
Aposphaeria 105
Apostemidium 25
Appendichordella 1
Appendiculella 13
Aquadiscula 1
Aquadulciospora 9
Aquamarina 93
Aquascypha 8
Aquaticola 1
Arachnion 135
Arachniotus 41
Arachnocrea 3
Arachnomyces 6
Arachnopeziza 295
Arachnophora 1
Araiospora 1
Araneomyces 1
Araneosa 3
Arcangeliella 87
Archaeorhizomyces 1
Archaeospora 1
Arcticomyces 5
Arctocetraria 3
Arctoparmelia 92
Arcyodes 13
Arcyria 1155
Arcyriatella 1
Ardhachandra 1
Arecomyces 1
Arenaea 2
Arenariomyces 199
Areolospora 2
Argomyces 5
Argomycetella 5
Argynna 7
Aristastoma 43
Armatella 9
Armillaria 5972
Armillariella 63
Arnium 9
Arnoldiomyces 3
Aropsiclus 27
Arrhenia 582
Arrhytidia 36
Arthonia 264
Arthophacopsis 1
Arthopyrenia 18
Arthothelium 18
Arthrinium 145
Arthrobotrys 28
Arthrobotryum 56
Arthrocladiella 3
Arthrocladium 2
Arthrocristula 3
Arthroderma 10
Arthrographis 1
Arthromyces 6
Arthropsis 2
Arthrorhaphis 19
Arthrosporium 28
Arthrosporum 1
Arthroxylaria 1
Arthuria 14
Arthuriomyces 63
Articularia 12
Articulospora 2
Artocreas 1
Artomyces 2034
Arxiella 1
Arxiomyces 2
Asahinea 1
Asbolisia 8
Aschersonia 595
Ascitendus 3
Ascobolus 485
Ascocalyx 65
Ascochyta 2020
Ascochytella 27
Ascochytula 11
Ascoclavulina 1
Ascocodinaea 2
Ascoconidium 1
Ascocorticium 13
Ascocoryne 794
Ascocorynium 2
Ascocratera 132
Ascocybe 5
Ascodesmis 18
Ascodichaena 15
Ascoidea 22
Ascolectus 2
Ascomyces 2
Ascomycetella 27
Ascophanus 167
Ascopolyporus 23
Ascorhizoctonia 63
Ascosalsum 7
Ascosparassis 2
Ascosphaera 3
Ascospora 13
Ascotaiwania 11
Ascotremella 26
Ascotremellopsis 1
Ascovaginospora 7
Ascozonus 3
Asellaria 2
Aseroë 601
Ashbya 3
Asordaria 2
Aspergillopsis 1
Aspergillus 729
Asperisporium 27
Aspicilia 271
Aspidothea 4
Aspilaima 1
Asproinocybe 2
Aspropaxillus 28
Asteridiella 228
Asteridium 35
Asterina 1616
Asterinella 152
Asterinema 7
Asterinopeltis 1
Asterinula 6
Asteroconium 2
Asterodon 102
Asterodothis 23
Asterolibertia 7
Asteroma 279
Asteromassaria 5
Asteromella 158
Asteromyces 20
Asterophora 300
Asteropsis 1
Asteroscutula 1
Asterosporium 56
Asterostomella 57
Asterostomula 6
Asterostroma 253
Asterostromella 4
Asterotexis 2
Asterotus 1
Asterula 4
Astomella 1
Astraeus 1157
Astragoxyphium 1
Astrocystis 38
Astrodochium 1
Astrosphaeriella 19
Astrosporina 2
Astrothelium 2
Astylospora 20
Atelocauda 3
Athallia 68
Athelia 276
Athelidium 1
Athelopsis 5
Atheniella 296
Atichia 81
Atkinsonella 144
Atopospora 2
Atractiella 1
Atractilina 9
Atractina 1
Atractium 11
Atractosporocybe 30
Atropellis 321
Atrotorquata 87
Auerswaldia 81
Aulacostroma 37
Aulographina 9
Aulographum 73
Aurantioporthe 2
Aurantiosporium 1
Aurantiporellus 4
Aurantiporus 50
Aureobasidium 25
Aureoboletus 837
Aureohyphozyma 1
Auricularia 4530
Auriculariopsis 7
Auriculoscypha 1
Aurificaria 9
Auriporia 3
Auriscalpium 758
Auritella 3
Aurophora 1
Austeria 1
Australiasca 1
Australicium 4
Australohydnum 6
Australopilus 3
Australoporus 8
Australovuilleminia 7
Austrobasidium 2
Austroblastenia 1
Austroboletus 578
Austrogaster 2
Austrogautieria 26
Austroparmelina 6
Austropaxillus 75
Austropuccinia 92
Auxarthron 40
Avettaea 1
Azbukinia 1
Bachmanniomyces 2
Bacidia 216
Bacidina 53
Bacillicladium 2
Bacillispora 1
Backusia 5
Bactridiopsis 3
Bactridium 87
Bactrodesmiella 1
Bactrodesmium 16
Bactrospora 6
Baculifera 2
Badarisama 1
Badhamia 308
Badimiella 4
Baeodromus 36
Baeomyces 188
Baeospora 466
Bagadiella 1
Baggea 1
Bagliettoa 88
Bagnisiella 10
Bagnisiopsis 91
Bahusakala 9
Bakeromyces 3
Bakerophoma 7
Balanium 1
Balansia 535
Balansiopsis 14
Balladyna 66
Balladynastrum 14
Balladynella 5
Balladynopsis 2
Balsamia 42
Baltazaria 1
Bankera 237
Banksiamyces 6
Baorangia 1
Barbatospora 2
Barbeyella 1
Barclayella 2
Bargellinia 1
Barlaea 11
Barria 1
Barssia 141
Bartalinia 2
Bartheletia 3
Barya 29
Basidiodendron 42
Basidiophora 56
Basidiopycnides 1
Basidioradulum 41
Basilocula 1
Basipetospora 2
Basisporium 27
Batcheloromyces 16
Bathelium 12
Bathyascus 39
Batrachochytrium 3
Battarrea 331
Battarreoides 41
Battarreopsis 1
Battarrina 1
Baudoinia 2
Bauerago 9
Baumiella 1
Beauveria 16725
Beauveriphora 1
Beccariella 4
Beelia 3
Beenakia 18
Belizeana 46
Bellemerea 5
Belonia 2
Belonidium 157
Beloniella 33
Beloniella 76
Belonioscypha 19
Belonium 128
Belonopsis 10
Beltrania 25
Beltraniella 2
Beltraniopsis 3
Benguetia 2
Beniowskia 36
Berkelella 5
Berkleasmium 45
Berlesiella 11
Bertia 185
Bertiella 7
Bertrandia 7
Beverwykella 11
Biatora 74
Biatorella 110
Biatoridium 4
Biatoropsis 32
Biatriospora 17
Biconiosporella 1
Bicrouania 17
Bifusella 209
Bifusepta 2
Biharia 1
Bilimbia 47
Bimeris 3
Bimuria 1
Binderoboletus 2
Bionectria 20
Bioscypha 11
Biostictis 4
Biotyle 1
Bipolaris 254
Biporispora 1
Biscogniauxia 528
Bispora 106
Bisporella 1144
Bisporostilbella 3
Bitancourtia 12
Bitzea 38
Bjerkandera 965
Blakeslea 1
Blarneya 1
Blastenia 12
Blastocladia 1
Blastocladiella 1
Blastomyces 1
Blastomyces 2
Blastophorum 1
Blastospora 16
Blastosporella 3
Blastotrichum 7
Blennoria 8
Blennothallia 8
Blepharospora 3
Blistum 14
Blitridium 57
Blodgettia 3
Blodgettiomyces 5
Bloxamia 4
Blumenavia 39
Blumeria 12
Blumeriella 96
Blyttiomyces 2
Boeremia 72
Boerlagella 6
Boerlagiomyces 5
Bogbodia 19
Boidinia 9
Bolbitius 2491
Boletellus 1093
Boletinellus 316
Boletinus 179
Boletochaete 123
Boletopsis 335
Boletus 20957
Boletus 5
Bolinia 1
Bolosphaera 3
Bombardia 59
Bombardiastrum 2
Bombardioidea 9
Bombyliospora 1
Bondarzewia 773
Bonomyces 18
Bonordeniella 5
Boothiomyces 5
Boreostereum 2
Bostrichonema 35
Bothia 89
Bothrodiscus 66
Botryobasidium 247
Botryochora 1
Botryoconis 3
Botryocrea 1
Botryodiplodia 199
Botryodontia 5
Botryogene 1
Botryohypochnus 50
Botryolepraria 17
Botryomonilia 5
Botryorhiza 42
Botryosphaeria 1308
Botryosphaerostroma 3
Botryosporium 36
Botryotinia 34
Botryotrichum 9
Botrytis 1082
Boubovia 5
Bourdotia 45
Bovista 1783
Bovistella 374
Bovistina 1
Bovistoides 2
Boydia 3
Brachycladium 1
Brachydesmiella 4
Brachysporiella 20
Brachysporium 77
Brasiliomyces 2
Brauniellula 105
Brefeldia 38
Brefeldiopycnis 1
Bremia 55
Bremiella 11
Bresadolella 3
Bresadolia 7
Brevicellicium 1
Brianaria 3
Briardia 4
Bridgeoporus 27
Brigantiaea 38
Briosia 41
Brodoa 6
Broomeia 7
Broomella 13
Brunchorstia 7
Brunneocorticium 8
Brunneoporus 29
Brunnipila 2
Brycekendrickomyces 1
Bryobilimbia 9
Bryocaulon 9
Bryocentria 1
Bryochiton 7
Bryocladium 1
Bryoclaviculus 1
Bryoglossum 28
Bryomyces 1
Bryoplaca 1
Bryopogon 1
Bryorella 5
Bryoria 294
Bryosphaeria 1
Bryostroma 1
Bubakia 229
Buchwaldoboletus 90
Buellia 384
Buelliella 11
Buergenerula 52
Buglossoporus 23
Bulbillomyces 21
Bulbothamnidium 1
Bulbothrix 16
Bulbouncinula 1
Bulgaria 632
Bulgariastrum 4
Bulgariella 10
Bullera 30
Bulleribasidium 1
Bulliardella 6
Bunodophoron 21
Burgella 3
Burrillia 62
Butleria 2
Butyriboletus 407
Byssocallis 4
Byssochlamys 4
Byssocorticium 79
Byssocristella 1
Byssocystis 1
Byssogene 2
Byssoloma 13
Byssomerulius 357
Byssonectria 132
Byssoporia 31
Byssosphaeria 22
Byssostilbe 2
Byssotheciella 2
Byssothecium 64
Byssus 1
Caccobius 1
Cacumisporium 12
Cadophora 6
Caeoma 403
Caeruleum 2
Cainia 10
Calbovista 249
Calcarisporium 27
Caldariomyces 3
Caldesia 6
Caldesiella 110
Caliciopsis 129
Calicium 191
Calidion 2
Calliderma 2
Calliospora 27
Callistodermatium 13
Callistosporium 135
Callome 1
Callopisma 1
Calloria 99
Calloriopsis 32
Caloboletus 40
Caloboletus 235
Calocera 1696
Calocladia 5
Calocline 4
Calocybe 215
Calocybella 5
Calodon 159
Calogaya 29
Calogloeum 1
Calolepis 4
Calomyxa 17
Calonectria 226
Calonema 9
Calopactis 9
Calopadia 9
Calopeltis 5
Calopeziza 15
Caloplaca 1031
Caloporus 8
Calopposis 2
Caloscypha 613
Calosphaeria 142
Calospora 28
Calospora 1
Calosporella 1
Calostilbe 8
Calostilbella 6
Calostoma 482
Calothyriella 3
Calothyriopeltis 2
Calothyrium 33
Calvarula 4
Calvatia 4724
Calycella 53
Calycella 2
Calycellina 72
Calycina 20
Calyculosphaeria 37
Calyptella 44
Calyptosphaeria 8
Calyptospora 360
Calyptra 3
Camarographium 4
Camaropella 2
Camarophyllopsis 44
Camarophyllus 118
Camarops 190
Camaropycnis 21
Camarosporellum 10
Camarosporidiella 1
Camarosporium 564
Camarosporula 4
Camillea 167
Campanella 75
Campanophyllum 6
Campanularius 7
Campoa 1
Camporesia 1
Camposporium 13
Campsotrichum 6
Camptomeris 27
Camptoum 11
Campylospora 4
Cancellidium 18
Candelabrochaete 2
Candelabrum 30
Candelaria 2052
Candelariella 751
Candelina 19
Candelospora 4
Candida 35
Canomaculina 1
Canoparmelia 136
Cantharellopsis 1
Cantharellula 208
Cantharellus 8538
Cantharocybe 40
Capitotricha 11
Capitularia 1
Capnobotrys 6
Capnocheirides 33
Capnocrinum 10
Capnocybe 2
Capnodendron 7
Capnodiastrum 3
Capnodium 289
Capnogonium 1
Capronia 36
Carbacanthographis 1
Carbomyces 34
Carbonea 20
Carbonicola 8
Carbosphaerella 27
Carcinomyces 5
Caripia 39
Carlia 1
Carneopezizella 1
Carpenteles 5
Carpenterella 1
Caryophylloseptoria 1
Caryospora 122
Caryosporella 88
Casaresia 4
Castanediella 9
Castellanea 1
Castoreum 2
Catabotrys 4
Catacauma 376
Catacaumella 28
Catapyrenium 5
Catastoma 204
Catathelasma 182
Catatrama 1
Catenaria 1
Catenophlyctis 1
Catenophora 6
Catenophoropsis 1
Catenularia 10
Catenuloxyphium 1
Catharinia 2
Catillaria 33
Catinaria 3
Catinella 37
Catinula 23
Catolechia 1
Catopyrenium 1
Catosphaeropsis 2
Catulus 2
Caudella 3
Caudellopeltis 1
Caudomyces 1
Caudospora 9
Caulocarpa 3
Caulochytrium 4
Cauloglossum 5
Caulorhiza 524
Cautinia 1
Cavernularia 8
Cazia 2
Celidium 24
Cellypha 4
Cenangella 73
Cenangiopsis 1
Cenangiopsis 3
Cenangium 834
Cenococcum 19
Cenomyce 2
Centridium 2
Centrospora 9
Cephaleuros 2
Cephaliophora 3
Cephalosporiopsis 3
Cephalosporium 359
Cephalotheca 2
Cephalothecium 80
Cephalotrichum 1
Ceracea 5
Ceraceomerulius 6
Ceraceomyces 24
Ceratellopsis 1
Ceratiomyxa 555
Ceratium 27
Ceratobasidium 53
Ceratocarpia 3
Ceratochaete 1
Ceratocystiopsis 2
Ceratocystis 283
Ceratophacidium 1
Ceratophorum 65
Ceratosebacina 2
Ceratospermopsis 3
Ceratosphaeria 36
Ceratosporella 1
Ceratosporium 1
Ceratostoma 94
Ceratostomella 594
Cercidospora 13
Cercodeuterospora 1
Cercopemyces 3
Cercophora 39
Cercoseptoria 47
Cercospora 14346
Cercosporella 598
Cercosporidium 76
Cercosporina 28
Cerebella 380
Cerinomyces 31
Cerinosterus 2
Ceriomyces 81
Cerion 4
Cerioporus 186
Ceriospora 53
Ceriosporella 4
Ceriosporopsis 272
Ceriporia 375
Ceriporiopsis 106
Cerocorticium 6
Cerodothis 1
Ceropsora 3
Cerotelium 251
Cerradoa 1
Cerrena 812
Cerrenella 8
Cesatiella 1
Cetradonia 11
Cetraria 204
Cetrariella 3
Cetrelia 97
Ceuthocarpon 5
Ceuthosira 4
Ceuthospora 107
Chaconia 21
Chadefaudia 161
Chaenotheca 173
Chaenothecopsis 48
Chaetasbolisia 29
Chaetaspis 4
Chaetasterina 1
Chaetocalathus 23
Chaetoceratostoma 1
Chaetocladium 1
Chaetoderma 3
Chaetodermella 2
Chaetodiplodia 13
Chaetodiplodina 1
Chaetodiscula 2
Chaetomastia 8
Chaetomella 47
Chaetomeris 6
Chaetomidium 1
Chaetomium 1080
Chaetonaevia 2
Chaetophoma 38
Chaetoplaca 3
Chaetoplea 4
Chaetoporus 7
Chaetopsina 7
Chaetopsis 6
Chaetopyrena 1
Chaetosartorya 3
Chaetosclerophoma 1
Chaetoscutula 3
Chaetoseptoria 10
Chaetospermella 2
Chaetospermum 6
Chaetosphaerella 8
Chaetosphaeria 122
Chaetosphaeronema 5
Chaetosticta 2
Chaetostigme 1
Chaetostigmella 5
Chaetostroma 18
Chaetothiersia 8
Chaetothyrina 90
Chaetothyriopsis 1
Chaetothyrium 13
Chaetotrichum 35
Chaetotyphula 2
Chainoderma 1
Chalara 43
Chalaropsis 13
Chalastospora 1
Chalciporus 814
Chamaemyces 3
Chamaeota 4
Chamonixia 60
Chapeckia 1
Characonidia 5
Chardonia 2
Chardoniella 2
Charonectria 4
Cheilaria 1
Cheilymenia 298
Cheimonophyllum 137
Cheiromoniliophora 1
Cheiromycella 5
Cheiromyces 13
Cheiropodium 4
Cheirospora 2
Chevalieropsis 1
Chiloella 1
Chilonectria 32
Chiodecton 1
Chionomyces 2
Chionosphaera 7
Chiua 3
Chlamydomyces 4
Chlamydopus 45
Chlorencoelia 89
Chloridium 37
Chlorociboria 953
Chlorophyllum 2553
Chloroscypha 57
Chlorosplenium 584
Chlorovibrissea 13
Chnoopsora 27
Choanatiara 1
Choiromyces 61
Chondrioderma 3
Chondrogaster 5
Chondromyces 11
Chondroplea 7
Chondropodiola 11
Chondropodium 3
Chondropsis 1
Chondrostereum 453
Chondrostroma 2
Choreospora 1
Chorioactis 145
Chorostate 2
Chrismofulvea 8
Christiansenia 2
Chromelosporium 89
Chromocrea 32
Chromocreopsis 13
Chromocyphella 19
Chromosera 300
Chromosporium 15
Chroodiscus 1
Chroogomphus 1075
Chrysachne 5
Chrysella 4
Chrysocelis 20
Chrysocyclus 21
Chrysomphalina 363
Chrysomyxa 2263
Chrysopsora 14
Chrysosporium 10
Chrysothrix 720
Chrysozyma 1
Chuppia 1
Chytridium 1
Chytriomyces 1
Cibaomyces 4
Ciboria 397
Ciboriella 1
Ciborinia 103
Ciboriopsis 3
Cicinnobella 29
Cicinnobolus 2
Cienkowskia 13
Ciferria 3
Ciferriella 7
Ciferrina 1
Ciferriotheca 1
Ciferrioxyphium 13
Ciliaria 2
Ciliciopodium 3
Ciliochorella 6
Ciliofusospora 2
Ciliosira 1
Ciliospora 5
Ciliosporella 1
Cinereomyces 27
Cintractia 2096
Cionothrix 88
Ciposia 1
Circinaria 89
Circinaria 4
Circinotrichum 14
Cirrenalia 132
Cirrosporium 1
Cirsosia 5
Cistella 27
Citromyces 1
Cladia 322
Cladidium 24
Cladina 53
Cladobotryum 99
Cladochytrium 9
Cladoderris 179
Cladomeris 16
Cladonia 10356
Cladophialophora 7
Cladorrhinum 1
Cladosporiella 2
Cladosporium 1801
Cladosterigma 1
Cladotrichum 33
Clarkeinda 2
Clasteropycnis 5
Clasterosporium 179
Clastoderma 25
Clathroporina 1
Clathroptychium 1
Clathrosphaerina 1
Clathrospora 18
Clathrosporium 1
Clathrus 1931
Claudopus 147
Claussenomyces 17
Claustula 1
Clauzadea 13
Clavaria 5081
Clavariachaete 1
Clavariadelphus 1479
Clavariella 3
Clavariopsis 8
Clavascidium 18
Clavatospora 8
Claviceps 2281
Clavicorona 568
Clavogaster 99
Clavulicium 12
Clavulina 3263
Clavulinopsis 2233
Cleistocybe 27
Cleistosoma 3
Clelandia 2
Clethridium 6
Climacocystis 148
Climacodon 469
Clinoconidium 6
Clintamra 1
Cliostomum 19
Clithris 126
Clitocella 66
Clitocybe 9358
Clitocybula 191
Clitolyophyllum 1
Clitopilopsis 4
Clitopilus 910
Clonostachys 32
Clypeispora 1
Clypeococcum 32
Clypeodiplodina 2
Clypeolella 75
Clypeolum 3
Clypeophysalospora 1
Clypeoporthe 1
Clypeopycnis 5
Clypeoseptoria 1
Clypeosphaeria 74
Clypeostroma 1
Clypeothecium 4
Clypeotrabutia 14
Coccidiascus 2
Coccobotrys 1
Coccocarpia 132
Coccochora 4
Coccodiella 12
Coccodiscus 2
Coccoidea 1
Coccoidella 23
Coccomyces 555
Cocconia 27
Coccophacidium 17
Coccospora 28
Coccosporella 1
Coccostroma 2
Coccostromopsis 1
Coccotrema 3
Coccularia 1
Cochliobolus 87
Cochlonema 1
Codinaea 37
Codinaeopsis 1
Coeloanguillospora 3
Coelocaulon 9
Coelomomyces 1
Coelosphaeria 31
Coemansia 13
Coemansiella 1
Coenogonium 98
Coilomyces 1
Coinostelium 2
Cokeromyces 2
Colensoniella 1
Coleodictyospora 1
Coleophoma 35
Coleopuccinia 15
Coleopucciniella 1
Coleosperma 1
Coleosporium 12241
Coleroa 65
Collaria 3
Collecephalus 2
Collema 567
Collemopsidium 4
Colletogloeum 11
Colletotrichella 6
Colletotrichum 3779
Colloderma 1
Collodiscula 2
Collopus 1
Collybia 2149
Collybiopsis 2
Colospora 1
Colpoma 70
Coltricia 1169
Coltriciella 75
Columnocystis 19
Columnophora 1
Colus 36
Comatricha 448
Comesia 1
Comminutispora 1
Comocephalum 4
Comoclathris 1
Completoria 1
Complexipes 1
Compsocladium 1
Conchatium 1
Conchomyces 54
Conferticium 9
Confertobasidium 2
Confertopeltis 2
Coniambigua 1
Coniarthonia 1
Conicomyces 1
Conida 7
Conidiobolus 1
Conidiosporomyces 1
Conidioxyphium 2
Coniella 15
Coniochaeta 59
Coniocybe 13
Coniolepiota 13
Coniophora 1207
Coniophorafomes 1
Coniophorella 32
Conioscypha 36
Coniosporium 158
Coniothecium 155
Coniothyrium 766
Connopus 155
Conocybe 1426
Conoplea 88
Conostroma 1
Conotrema 7
Contumyces 308
Cookeina 1082
Copelandia 23
Coprinellus 5834
Coprinopsis 4059
Coprinus 5799
Coprobia 31
Coprolepa 8
Copromyces 1
Coprotinia 6
Coprotus 17
Cora 29
Corallicola 9
Corallodendron 1
Coralloderma 1
Corallonectria 4
Cordana 31
Cordella 2
Cordierites 14
Cordycepioideus 1
Cordyceps 1320
Corella 1
Coremiella 8
Coremium 17
Corenohydnum 1
Corethromyces 1
Coriolellus 19
Coriolopsis 986
Coriolus 411
Corneromyces 1
Cornicularia 7
Corniculariella 1
Cornuella 1
Cornularia 63
Cornutispora 5
Cornuvia 1
Corollospora 475
Coronellaria 4
Coronicium 1
Coronopapilla 32
Coronophora 41
Coronospora 1
Corticifraga 4
Corticium 5443
Cortinarius 14696
Cortinellus 12
Corylomyces 1
Coryne 379
Corynelia 104
Coryneliospora 7
Corynella 4
Coryneopsis 13
Corynespora 54
Corynetes 34
Coryneum 430
Coscinaria 2
Coscinopeltella 1
Coscinopeltis 3
Cosmospora 55
Costantinella 24
Costatisporus 1
Cotylidia 257
Crandallia 3
Craneomyces 1
Crassoascus 1
Craterellus 3288
Craterium 120
Craterocolla 18
Creangium 1
Cremeogaster 4
Creolophus 25
Creonectria 50
Creopus 4
Creosphaeria 17
Creothyrium 2
Crepidotus 3087
Crespoa 21
Cresponea 23
Cribraria 350
Cribropeltis 2
Criella 1
Crinigera 1
Crinipellis 329
Crinula 22
Cristella 67
Cristelloporia 2
Cristinia 11
Cristulariella 109
Crocicreas 86
Crocodia 109
Crocynia 5
Cronartium 10111
Crossopsora 28
Crucella 1
Crucellisporiopsis 1
Crucellisporium 3
Crucibulum 248
Crucispora 1
Cruentomycena 255
Crumenula 1
Crustoderma 38
Crustodontia 3
Crustomyces 13
Cryphonectria 53
Cryptadelphia 2
Cryptochaete 28
Cryptocline 3
Cryptococcus 51
Cryptocoryneum 18
Cryptocrea 1
Cryptoderis 17
Cryptoderma 4
Cryptodiaporthe 163
Cryptodidymosphaeria 2
Cryptodiscus 54
Cryptohymenium 1
Cryptolepiota 5
Cryptomarasmius 26
Cryptomela 3
Cryptomycella 3
Cryptomyces 86
Cryptomycina 152
Cryptonectriella 1
Cryptonectriopsis 1
Cryptophallus 2
Cryptophiale 17
Cryptoporus 1331
Cryptosphaerella 9
Cryptosphaeria 123
Cryptospora 304
Cryptosporella 268
Cryptosporiopsis 31
Cryptosporium 99
Cryptostictis 69
Cryptostroma 5
Cryptothecia 185
Cryptovalsa 56
Ctenoderma 5
Ctenomyces 1
Cucitella 1
Cucullosporella 4
Cucurbidothis 14
Cucurbitaria 697
Cucurbitopsis 2
Cudonia 354
Cudoniella 112
Culcitalna 3
Culicidospora 8
Cumminsiella 523
Cunninghamella 4
Cuphophyllus 921
Curreya 9
Curreyella 1
Curreyella 3
Curvibasidium 28
Curvidigitus 1
Curvularia 195
Cyanoboletus 82
Cyanodiscus 1
Cyanospora 10
Cyathicula 212
Cyathipodia 4
Cyathus 2548
Cyclaneusma 4
Cycloconium 14
Cyclocybe 468
Cycloderma 3
Cyclodomus 4
Cyclodothis 3
Cyclomyces 154
Cycloporellus 2
Cycloschizon 12
Cyclostomella 16
Cyclotheca 1
Cylindrium 78
Cylindrobasidium 85
Cylindrocarpon 36
Cylindrocladiopsis 1
Cylindrocladium 63
Cylindrocolla 64
Cylindrodendrum 2
Cylindrophora 1
Cylindrosporella 15
Cylindrosporium 1880
Cylindrotrichum 2
Cymadothea 49
Cymatoderma 282
Cymbothyrium 1
Cyphella 454
Cyphellophora 1
Cyphellopsis 35
Cyphellostereum 57
Cyphospilea 9
Cyptotrama 465
Cyrenella 2
Cyrtidula 2
Cystangium 112
Cystidiodontia 2
Cystingophora 1
Cystoagaricus 31
Cystobasidium 24
Cystocoleus 8
Cystodendron 5
Cystoderma 1062
Cystodermella 200
Cystolepiota 188
Cystomyces 9
Cystopsora 6
Cystopus 85
Cystostereum 39
Cystotheca 25
Cystothyrium 2
Cystotricha 1
Cytidia 215
Cytodiplospora 34
Cytonaema 1
Cytophoma 22
Cytoplacosphaeria 5
Cytoplea 4
Cytospora 1855
Cytosporella 32
Cytosporina 33
Cytostagonospora 1
Cyttaria 186
Cyttarophyllum 2
Dacrymyces 3321
Dacryobolus 52
Dacryomitra 32
Dacryomyces 1
Dacryonaema 1
Dacryopinax 1134
Dacryopsis 9
Dactuliophora 1
Dactylaria 52
Dactylella 10
Dactylina 39
Dactylium 30
Dactylomyces 2
Dactylonectria 1
Dactylospora 39
Dactylosporina 15
Dactylosporium 1
Daedalea 5666
Daedaleopsis 1441
Daldinia 1620
Daleomyces 11
Dangeardiella 12
Darbishirella 1
Darluca 666
Darwiniella 2
Dasturella 32
Dasyobolus 3
Dasyscypha 20
Dasyscyphella 78
Dasyscyphus 3579
Dasyspora 20
Datronia 160
Datroniella 10
Davidhawksworthia 2
Davidiella 7
Davincia 3
Davisiella 9
Davisomycella 10
Dearnessia 10
Debaryella 3
Debaryomyces 1
Deconica 650
Decorospora 22
Deflexula 70
Degelia 71
Deightoniella 24
Delastria 2
Delicatula 48
Delitschia 68
Delortia 4
Delphinella 6
Dematioscypha 6
Dematium 41
Dematophora 7
Dencoeliopsis 3
Dendriscocaulon 18
Dendrocladium 2
Dendrocollybia 122
Dendrocorticium 4
Dendrodochium 72
Dendrodomus 2
Dendrodontia 1
Dendroecia 1
Dendrogaster 11
Dendrographa 34
Dendrographium 6
Dendrophoma 152
Dendrophora 42
Dendropolyporus 1
Dendrospora 4
Dendrosporium 7
Dendrostilbe 1
Dendrostilbella 39
Dendrothele 595
Dendryphiella 35
Dendryphion 73
Dendryphiopsis 21
Dennisiodiscus 1
Densocarpa 2
Dentinum 605
Dentipellicula 6
Dentipellis 20
Dentocorticium 9
Depazea 40
Dermatea 78
Dermatella 43
Dermateopsis 1
Dermatina 1
Dermatiscum 1
Dermatocarpon 330
Dermatodothis 2
Dermatosorus 3
Dermea 411
Dermocybe 171
Dermoloma 22
Desarmillaria 31
Descolea 105
Descomyces 58
Deslandesia 3
Desmazierella 37
Desmella 60
Desmopatella 13
Desmotascus 3
Desmotelium 1
Destuntzia 23
Detonia 7
Deuterophoma 1
Diabole 1
Diacanthodes 4
Diachea 139
Diacheopsis 1
Diachora 4
Diachorella 8
Diadema 2
Diademosa 1
Dialacenium 5
Dialonectria 17
Dianema 28
Diapleella 1
Diaporthe 2963
Diaporthella 2
Diaporthopsis 28
Diathrypton 4
Diatractium 21
Diatrype 1813
Diatrypella 949
Diatrypeopsis 4
Dibaeis 622
Dibotryon 33
Dicaeoma 54
Dicarpella 3
Dicellispora 1
Dicellomyces 5
Dicephalospora 29
Dichaena 128
Dichaenopsella 1
Dicheirinia 64
Dichlaena 1
Dicholobodigitus 1
Dichomera 33
Dichomitus 39
Dichomyces 1
Dichopleuropus 1
Dichostereum 48
Dichotomophthora 57
Dicoccum 23
Dicranidion 10
Dicranophora 15
Dictydiaethalium 78
Dictydium 129
Dictyoarthrinium 3
Dictyocatenulata 21
Dictyocephalos 13
Dictyochaeta 7
Dictyochora 1
Dictyochorina 2
Dictyolus 1
Dictyonella 4
Dictyonema 75
Dictyopanus 42
Dictyopeltis 1
Dictyophora 86
Dictyophrynella 6
Dictyoploca 1
Dictyoporthe 1
Dictyosporium 51
Dictyostelium 3
Dictyothyriella 34
Dictyothyrium 4
Diddensiella 1
Diderma 265
Didymaria 148
Didymascella 23
Didymella 508
Didymellina 45
Didymium 643
Didymobotryopsis 4
Didymobotryum 12
Didymochaeta 2
Didymocladium 8
Didymopeltis 1
Didymopsora 13
Didymosphaeria 440
Didymosporina 5
Didymosporium 23
Didymostilbe 7
Didymotrichia 1
Diedickea 17
Diedickella 1
Diehlia 2
Diehliomyces 3
Dielsiella 6
Dietelia 6
Digitatispora 5
Digitodochium 1
Digitosporium 2
Diheterospora 6
Dilophia 17
Dilophospora 74
Dimelaena 294
Dimerella 6
Dimeriella 158
Dimeriellopsis 8
Dimerina 41
Dimerinopsis 1
Dimeriopsis 2
Dimerium 121
Dimerosporina 4
Dimerosporiopsis 2
Dimerosporium 195
Dimorphocystis 1
Dinemasporium 167
Dingleya 7
Diorchidium 22
Diorygma 1
Diplocarpa 8
Diplocarpon 455
Diploceras 3
Diplochorella 10
Diplocladiella 1
Diplocladium 44
Diplococcium 19
Diplocystis 9
Diploderma 8
Diplodia 2198
Diplodina 246
Diplodiopsis 3
Diploicia 79
Diplolaeviopsis 1
Diplomitoporus 14
Diplonaevia 17
Diplopeltis 2
Diplophrys 2
Diploplenodomopsis 2
Diploplenodomus 1
Diplorhinotrichum 4
Diplorhynchus 1
Diploschistes 240
Diplosporium 10
Diplosporonema 2
Diplotheca 49
Diplothrix 4
Diplotomma 47
Diplozythia 10
Dipodascopsis 1
Dipodascus 8
Diporotheca 2
Dipyxis 1
Dirina 33
Dirinaria 138
Disaeta 2
Disarticulatus 7
Discella 80
Discina 528
Discinella 10
Disciotis 136
Disciseda 291
Discocainia 2
Discochora 1
Discodiaporthe 1
Discodothis 4
Discogloeum 4
Discohainesia 443
Discosia 278
Discosiella 5
Discosiospora 1
Discosphaerina 36
Discospora 1
Discosporina 1
Discosporiopsis 2
Discosporium 3
Discostroma 6
Discostromella 1
Discothecium 12
Discula 122
Disculina 11
Dispira 4
Dissophora 1
Distopyrenis 4
Distoseptispora 1
Ditangifibula 3
Ditiola 50
Ditopella 48
Ditopellopsis 2
Diversispora 1
Doassansia 533
Doassansiopsis 5
Dolichousnea 10
Domingoella 2
Donadinia 21
Donkia 28
Donkioporia 3
Doratomyces 17
Doratospora 2
Dothichiza 302
Dothichloë 34
Dothiclypeolum 1
Dothidasteromella 2
Dothidea 396
Dothidella 659
Dothideodiplodia 2
Dothideovalsa 9
Dothidina 68
Dothidotthia 3
Dothiopsis 3
Dothiora 85
Dothiorella 383
Dothiorellina 1
Dothiorina 1
Dothistroma 108
Dothithyrella 1
Dothivalsaria 2
Drechmeria 17
Drechslera 311
Drepanoconis 3
Drepanopeziza 138
Drosophila 20
Dryodon 4
Dryosphaera 55
Ductifera 674
Duebenia 9
Dufourea 106
Dumontinia 44
Duplicaria 7
Duportella 32
Duradens 1
Durandia 1
Durandiella 46
Durella 84
Durianella 2
Dwayaangam 9
Dwayabeeja 2
Dwayalomella 5
Dyplolabia 19
Dyrithium 1
Dysrhynchis 1
Earlea 17
Earliella 191
Eccilia 70
Echidnodella 39
Echidnodes 83
Echinella 1
Echinobotryum 6
Echinochaete 20
Echinoderma 133
Echinodia 7
Echinodontium 234
Echinodothis 8
Echinoporia 8
Echinosphaeria 4
Echinostelium 23
Echinothecium 2
Ectosticta 5
Ectostroma 47
Edrudia 7
Edythea 7
Efibula 2
Efibulobasidium 1
Eichleriella 54
Eidamella 2
Eiona 23
Ejectosporus 3
Ekmanomyces 1
Elachopeltis 16
Elaeodema 6
Elaeomyxa 1
Elaphocordyceps 116
Elaphomyces 984
Elasmomyces 19
Elattopycnis 12
Eleutherascus 2
Eleutheromycella 3
Eleutheromyces 22
Elfvingia 29
Elletevera 2
Elliottinia 2
Ellisembia 3
Ellisiella 17
Ellisiodothis 48
Ellisiopsis 10
Elmerina 10
Elsinoë 2696
Elytroderma 93
Embellisia 36
Embolus 1
Emericella 25
Emericellopsis 15
Emmia 55
Emmonsiella 1
Empusa 7
Enchnoa 16
Enchnosphaeria 2
Enchylium 51
Encoelia 145
Encoeliopsis 1
Endobotrya 2
Endocalyx 15
Endocarpon 56
Endococcus 34
Endocoleroa 2
Endoconidiophora 77
Endocreas 1
Endocronartium 60
Endocycla 1
Endodothella 55
Endodothiora 1
Endogone 387
Endomyces 19
Endomycopsis 1
Endopandanicola 5
Endophallus 1
Endophragmia 29
Endophragmiella 23
Endophylloides 41
Endophyllum 495
Endoptychum 210
Endoraecium 4
Endoramularia 1
Endosporostilbe 2
Endostigme 1
Endothia 1506
Endothiella 3
Endotrabutia 2
Endoxyla 24
Endoxylina 7
Enerthenema 55
Engleromyces 2
Englerula 38
Englerulaster 81
Englerulella 1
Engyodontium 2
Enteridium 39
Enterobryus 11
Enterographa 20
Enthallopycnidium 2
Entocybe 51
Entodesmium 6
Entoleuca 18
Entoloma 5856
Entomophaga 26
Entomophthora 191
Entomosporium 443
Entonaema 91
Entopeltis 13
Entorrhiza 34
Entrophospora 4
Entyloma 2850
Entylomella 4
Eocronartium 183
Eopyrenula 4
Eoterfezia 2
Ephebe 20
Ephelidium 1
Ephelina 9
Ephelis 45
Ephemerellomyces 2
Epibelonium 1
Epibryon 25
Epichloë 347
Epicladonia 6
Epiclinium 1
Epicnaphus 1
Epicoccum 396
Epicymatia 1
Epidermella 3
Epidermophyton 2
Epidochium 9
Epiglia 1
Epigloea 1
Epilichen 1
Epinectria 3
Epiphyma 13
Epipolaeum 24
Episclerotium 1
Episphaerella 43
Episphaeria 2
Epistigme 5
Epithele 27
Epochnium 14
Erastia 5
Eremascus 1
Eremiomyces 2
Eremotheca 56
Eremothecella 3
Eremothecium 3
Erikssonia 5
Erikssonopsis 1
Erinellina 1
Erioderma 32
Eriomycopsis 40
Eriopezia 29
Eriospora 4
Eriosporangium 15
Eriosporella 2
Eriosporina 4
Erostella 2
Erostrotheca 9
Erynia 21
Eryniopsis 11
Erysiphe 8326
Erysiphella 2
Erythricium 13
Erythrogloeum 1
Erythromyces 1
Esslingeriana 13
Etheirophora 125
Eudarluca 58
Eudimeriolum 14
Eumela 5
Euoidium 19
Euopsis 3
Eupenicillium 5
Eupropolella 2
Eupropolis 2
Euricoa 1
Eurotium 86
Euryachora 99
Eustegia 1
Eutryblidiella 7
Eutypa 900
Eutypella 991
Everhartia 20
Evernia 2552
Everniastrum 14
Eversia 4
Exarmidium 3
Excioconidium 1
Excipula 40
Excipulariopsis 1
Excipulina 12
Exidia 3561
Exidiopsis 139
Exilispora 2
Exoascus 97
Exobasidium 1662
Exomassarinula 3
Exophiala 27
Exophoma 6
Exosporella 1
Exosporina 2
Exosporium 258
Exotrichum 4
Exserohilum 133
Exserticlava 3
Extrawettsteinina 1
Fabraea 258
Fabrella 10
Faerberia 13
Fairmania 1
Fairmaniella 8
Falcispora 1
Fanniomyces 2
Farlowiella 2
Farnoldia 1
Farysia 120
Farysporium 2
Favolaschia 797
Favolus 1634
Favolus 9
Fayodia 45
Fellhanera 43
Femsjonia 15
Fenestella 110
Fennellia 3
Ferrarisia 1
Fevansia 3
Fibricium 10
Fibrodontia 8
Fibroporia 76
Fibularhizoctonia 8
Fibulobasidium 8
Fibulomyces 17
Fibuloporia 4
Fibulostilbum 2
Filobasidiella 1
Filobasidium 8
Filoboletus 54
Fimaria 4
Fimicolochytrium 1
Fioriella 1
Fischerula 19
Fissurina 14
Fistulariella 1
Fistulina 739
Fistulinella 94
Fitzpatrickella 2
Flabellophora 1
Flabellospora 3
Flagelloscypha 19
Flagellospora 4
Flageoletia 3
Flakea 12
Flammulaster 215
Flammulina 2211
Flavidoporia 2
Flaviporus 22
Flavocetraria 125
Flavodon 24
Flavoparmelia 5632
Flavoplaca 56
Flavopunctelia 663
Flavoscypha 2
Fleischeria 1
Floccularia 311
Floricola 23
Fluviostroma 7
Fomes 16972
Fomitella 37
Fomitiporella 31
Fomitiporia 492
Fomitopsis 3787
Fonsecaea 2
Fonsecazyma 1
Foraminispora 6
Foveostroma 2
Fracchiaea 95
Fragosphaeria 8
Frantisekia 3
Franzpetrakia 1
Frommea 323
Frommeëlla 16
Frostiella 18
Fuckelia 7
Fulgensia 37
Fulgidea 1
Fuligo 772
Fulvia 2
Fulvifomes 141
Fumago 236
Fumagospora 5
Funalia 17
Funicularius 2
Furcaspora 5
Furia 19
Fusamen 1
Fusariella 11
Fusarium 1844
Fuscidea 61
Fuscoboletinus 346
Fuscocerrena 29
Fuscolachnum 9
Fuscopannaria 184
Fuscoporella 10
Fuscoporia 651
Fuscostagonospora 2
Fusella 1
Fusicladium 1078
Fusicoccum 135
Fusicolla 92
Fusidium 55
Fusisporella 4
Fusisporium 21
Fusoidiella 1
Fusoma 29
Gabarnaudia 2
Gaeumannia 2
Gaeumannomyces 55
Galactinia 53
Galactomyces 1
Galera 73
Galerina 4970
Galeropsis 17
Galerula 47
Galiella 475
Gallacea 43
Gallowaya 8
Galzinia 16
Gambleola 9
Gamonaemella 1
Gamsiella 1
Gamsylella 1
Gamundia 20
Ganoderma 12000
Gasparrinia 1
Gassicurtia 3
Gasterella 2
Gasterellopsis 3
Gastroboletus 264
Gastrocybe 1
Gastrolactarius 1
Gastropila 106
Gastrosporium 2
Gastrosuillus 3
Gauthieromyces 2
Gautieria 945
Geaster 33
Geastrum 3101
Geastrumia 2
Geesterania 8
Gelasinospora 26
Gelatinipulvinella 5
Gelatinodiscus 16
Gelatinopsis 4
Gelatinosporium 87
Gelatoporia 3
Gelopellis 5
Geltingia 5
Geminispora 1
Gemmamyces 26
Gemmina 1
Genabea 73
Genea 140
Geneosperma 2
Geniculospora 2
Geniculosporium 6
Geocoryne 24
Geodina 10
Geoglossum 551
Geopetalum 24
Geopora 582
Geopyxis 532
Geosmithia 3
Geotrichum 34
Gerhardtia 16
Gerronema 430
Gerwasia 19
Gibbago 2
Gibbera 87
Gibberella 1231
Gibberidea 102
Gibellina 7
Gibellula 63
Gibellulopsis 2
Gigasperma 5
Gigaspora 65
Gilmaniella 1
Ginnsia 1
Glabrotheca 1
Glaucomaria 1
Glaziella 21
Glenosporella 1
Gliocephalotrichum 10
Gliocladium 55
Gliomastix 46
Gliophorus 1440
Glischroderma 2
Globaria 1
Globifomes 132
Globisporangium 1
Globulicium 8
Globulina 1
Gloeocalyx 2
Gloeocantharellus 39
Gloeocercospora 88
Gloeocoryneum 4
Gloeocystidiellum 328
Gloeocystidiopsis 1
Gloeocystidium 93
Gloeodes 125
Gloeodontia 20
Gloeoglossum 23
Gloeohypochnicium 3
Gloeomucro 8
Gloeomyces 1
Gloeopeniophora 1
Gloeophyllum 1236
Gloeoporus 761
Gloeosporidiella 15
Gloeosporidina 3
Gloeosporidium 33
Gloeosporiella 3
Gloeosporium 2847
Gloeostereum 3
Gloeotinia 1
Gloeotromera 12
Gloeotulasnella 55
Gloiocephala 34
Gloiodon 57
Gloiosphaera 4
Gloiothele 17
Gloioxanthomyces 86
Glomerella 791
Glomerobolus 163
Glomerula 1
Glomerularia 63
Glomopsis 8
Glomosporium 6
Glomus 134
Gloniella 37
Gloniopsis 158
Glonium 507
Glutinium 8
Glutinoglossum 68
Glyphis 21
Glyphium 36
Glypholecia 2
Gnomonia 1215
Gnomoniella 376
Gnomoniopsis 3
Gnomoniopsis 1
Godronia 172
Godroniella 1
Godroniopsis 19
Golovinomyces 68
Gomezina 1
Gomphidius 1436
Gomphillus 2
Gomphus 1097
Gonatobotrys 28
Gonatobotryum 28
Gonatophragmium 2
Gonatorrhodiella 21
Gonimochaete 3
Goniopila 1
Goniosporium 11
Gonytrichum 43
Goosiella 2
Goplana 14
Gorgadesia 1
Gorgoniceps 26
Gowardia 7
Graddonia 5
Grallomyces 2
Gramincola 1
Grammothele 53
Grammothelopsis 3
Grandigallia 2
Grandinia 465
Grandiniella 3
Granularia 3
Granularia 2
Granulobasidium 9
Graphilbum 2
Graphina 2
Graphiola 510
Graphiopsis 4
Graphiothecium 13
Graphis 608
Graphium 336
Graphostroma 1
Graphyllium 14
Greeneria 5
Greletia 3
Gremmenia 2
Grifola 1145
Griggsia 8
Griphosphaeria 5
Griphosphaerioma 4
Griseoporia 2
Groenhiella 22
Grosmannia 9
Grovesinia 5
Gueguenia 1
Guepinia 484
Guepiniopsis 583
Guignardia 1239
Guignardiella 8
Guilliermondia 1
Gummiglobus 23
Guyanagaster 1
Gyalecta 17
Gyalideopsis 2
Gyalolechia 265
Gymnascella 6
Gymnoascoideus 1
Gymnoascus 22
Gymnoconia 1006
Gymnoderma 1
Gymnogaster 7
Gymnoglossum 2
Gymnohydnotrya 2
Gymnomyces 211
Gymnopaxillus 9
Gymnopeltis 1
Gymnopilus 3765
Gymnopus 5285
Gymnosporangium 9348
Gymnosporium 5
Gymnoxyphium 2
Gyoerffyella 3
Gyrocephalus 37
Gyrocerus 37
Gyrocratera 1
Gyrodon 550
Gyrodontium 14
Gyrographa 1
Gyromitra 3204
Gyrophanopsis 3
Gyrophragmium 37
Gyroporus 1506
Gyrostomum 1
Gyrothrix 29
Gyrothyrium 2
Haasiella 4
Habrostictis 1
Haddowia 6
Hadronema 7
Hadrospora 5
Hadrosporium 1
Hadrotrichum 97
Haematomma 95
Haematomyces 7
Haematomyxa 10
Haematonectria 3
Haematostereum 7
Hafellia 2
Haglundia 4
Hainesia 49
Halbaniella 2
Halecania 8
Halegrapha 1
Haligena 19
Hallingea 1
Halocyphina 120
Haloguignardia 288
Halonectria 34
Halorosellinia 22
Halosarpheia 321
Halosigmoidea 2
Halosphaeria 282
Halosphaeriopsis 3
Halotthia 4
Halstedia 14
Halysiomyces 2
Hamaspora 55
Hamatocanthoscypha 3
Handkea 88
Hansenula 1
Hansfordia 4
Hansfordiellopsis 11
Hansfordiopeltis 2
Hapalocystis 2
Hapalophragmium 10
Hapalopilus 341
Hapalosphaeria 8
Haplaria 20
Haplariopsis 9
Haplobasidion 18
Haplodothis 2
Haplographium 20
Haplolepis 2
Haplomela 3
Haplopeltheca 5
Haploporus 8
Haplopyxis 2
Haplosporella 12
Haplothecium 6
Haplotrichum 20
Hapsidascus 65
Haraea 3
Hariotula 15
Harknessia 88
Harknessiella 1
Harpellomyces 2
Harpographium 21
Harposporium 2
Harrya 254
Harzia 101
Harziella 1
Hazslinszkya 1
Hebeloma 2862
Heimiella 1
Heimiodora 1
Heimiomyces 57
Heimioporus 281
Heinemannomyces 1
Heleiosa 46
Heleococcum 5
Helicascus 42
Helicobasidium 63
Helicoceras 2
Helicodendron 50
Helicogloea 54
Helicogonium 1
Helicoma 95
Helicomina 2
Helicomyces 105
Helicoön 84
Helicopsis 2
Helicosingula 3
Helicosporium 200
Helicostilbe 2
Helicotrichum 2
Heliocybe 105
Heliogaster 17
Heliomyces 30
Heliscus 10
Helminthosphaeria 107
Helminthosporium 2923
Helochora 1
Helolachnum 1
Helostroma 3
Helotiella 28
Helotiopsis 2
Helotium 1708
Helvella 6490
Helvellosebacina 44
Hemiarcyria 8
Hemiascosporium 3
Hemibeltrania 1
Hemidothis 11
Hemiglossum 1
Hemileccinum 140
Hemileia 233
Hemileucoglossum 1
Hemimycena 182
Hemiphacidium 5
Hemipholiota 155
Hemisphaeropsis 3
Hemispora 1
Hemistropharia 112
Hemitrichia 508
Hendersonia 615
Hendersoniopsis 3
Hendersonula 8
Henningsia 2
Henningsiella 1
Henningsina 1
Henningsomyces 96
Henningsomyces 3
Henriquesia 1
Heppia 23
Heptameria 8
Heptaster 4
Hercospora 41
Hericium 4348
Herminia 1
Herpobasidium 48
Herpomyces 4
Herpothallon 1111
Herpotrichia 443
Herpotrichiella 13
Herteliana 19
Hertelidea 4
Hesperomyces 188
Heterobasidion 359
Heterobotrys 2
Heterocephalum 6
Heterochaete 53
Heterochaetella 7
Heterochlamys 1
Heteroconium 8
Heterodea 1
Heterodermia 410
Heterodothis 2
Heterogastridium 1
Heteropatella 82
Heteroplacidium 1
Heteroporus 8
Heteroradulum 17
Heterosphaeria 89
Heterosporiopsis 2
Heterosporium 419
Heterotextus 176
Heterothecium 1
Heterotolyposporium 1
Hexagonella 1
Hexagonia 2311
Heydenia 10
Heyderia 48
Hiatula 1
Himantia 12
Hinomyces 2
Hirneola 138
Hirschioporus 92
Hirsutella 72
Hirticlavula 1
Hirudinaria 17
Hispidula 21
Histoplasma 1
Hjortstamia 5
Hobsonia 74
Hodophilus 15
Hoehneliella 1
Hoffmannoscypha 1
Hohenbuehelia 764
Holmiella 1
Holocotylon 23
Holstiella 1
Holwaya 185
Homophron 44
Homostegia 55
Honoratia 5
Hormiactella 17
Hormiactina 1
Hormiactis 3
Hormiokrypsis 1
Hormisciella 14
Hormisciomyces 8
Hormisciopsis 2
Hormiscium 95
Hormocephalum 2
Hormodendrum 39
Hormographiella 4
Hormomyces 89
Hormonema 3
Hormotheca 1
Hornodermoporus 1
Hortiboletus 39
Hourangia 1
Huangshania 1
Humaria 1356
Humarina 105
Humicola 78
Humicolopsis 7
Humidicutis 370
Humphreya 1
Hyalacrotes 1
Hyalasterina 1
Hyalinia 15
Hyalocapnias 2
Hyaloceras 7
Hyalocladosporiella 1
Hyalocrea 6
Hyalocylindrophora 3
Hyalodendriella 1
Hyalodendron 6
Hyaloderma 3
Hyalodothis 15
Hyalomeliolina 5
Hyaloperonospora 1
Hyalopeziza 12
Hyalopsora 876
Hyalopus 1
Hyalorbilia 13
Hyaloria 1
Hyaloscypha 119
Hyalosphaera 8
Hyalostachybotrys 1
Hyalotexis 1
Hyalothyridium 3
Hyalotia 5
Hyalotiella 1
Hyalotricha 2
Hybogaster 2
Hydnangium 131
Hydnellum 3879
Hydnobolites 24
Hydnochaete 348
Hydnocristella 29
Hydnocystis 16
Hydnodon 17
Hydnomerulius 1
Hydnophlebia 73
Hydnoplicata 15
Hydnopolyporus 167
Hydnoporia 12
Hydnotrya 405
Hydnotryopsis 4
Hydnum 5753
Hydrabasidium 1
Hydrocybe 3
Hydronectria 30
Hydropisphaera 10
Hydropunctaria 79
Hydropus 116
Hydrothyria 7
Hygroaster 4
Hygrocybe 6942
Hygrocybe 102
Hygrophorocybe 3
Hygrophoropsis 1122
Hygrophorus 9986
Hygrotrama 2
Hymenagaricus 1
Hymenelia 11
Hymenella 1
Hymeniopeltis 2
Hymenobolina 1
Hymenobolus 4
Hymenobolus 1
Hymenochaete 4185
Hymenochaetopsis 12
Hymenogaster 756
Hymenogloea 21
Hymenopellis 463
Hymenopsis 70
Hymenoscypha 1
Hymenoscyphus 437
Hymenostilbe 4
Hymenotorrendiella 37
Hymenula 36
Hyperdermium 5
Hyperphyscia 165
Hyperus 1
Hypha 1
Hyphoderma 451
Hyphodermella 20
Hyphodiscus 14
Hyphodontia 844
Hypholoma 5459
Hyphopolynema 37
Hyphoscypha 1
Hypoblema 2
Hypocelis 1
Hypocenia 12
Hypocenomyce 100
Hypochnella 64
Hypochniciellum 4
Hypochnicium 134
Hypochnopsis 1
Hypochnus 709
Hypocopra 77
Hypocrea 1364
Hypocrella 275
Hypocreopsis 55
Hypodendrum 1
Hypoderma 761
Hypoderma 32
Hypodermella 441
Hypodermellina 4
Hypodermina 1
Hypodermopsis 10
Hypodiscus 2
Hypogymnia 1866
Hypolyssus 51
Hypomyces 3731
Hyponectria 54
Hypophloeda 16
Hypospila 87
Hypospilina 2
Hypostigme 8
Hypotarzetta 1
Hypotrachyna 336
Hypoxylon 7619
Hypsizygus 399
Hypsostroma 5
Hypsotheca 2
Hysterangium 973
Hysterium 524
Hysterium 9
Hysterobrevium 27
Hysterodiscula 1
Hysterogaster 1
Hysterographium 558
Hysteromyxa 10
Hysteronaevia 2
Hysteropatella 29
Hysteropezizella 28
Hysteropsis 1
Hysterostegiella 23
Hysterostoma 10
Hysterostomella 45
Hysterostomina 25
Icmadophila 304
Idriella 11
Ijuhya 4
Iledon 1
Ileodictyon 274
Illosporiopsis 36
Illosporium 141
Ilyonectria 1
Imaia 1
Imleria 273
Immersaria 5
Immotthia 4
Imperator 26
Imshaugia 136
Incrucipulum 7
Incrupila 1
Incrustoporia 11
Inermisia 3
Inflatostereum 10
Infundibulicybe 236
Ingoldia 1
Ingvariella 1
Inocephalus 96
Inocutis 34
Inocybe 7269
Inocyclus 4
Inoderma 5
Inonotopsis 1
Inonotus 1454
Inopilus 3
Insecticola 1
Insiticia 1
Insolibasidium 12
Institale 6
Intercalarispora 4
Intralichen 6
Intrapes 1
Iodophanus 29
Ionaspis 29
Ionomidotis 83
Irene 318
Irenina 380
Irenopsis 333
Irpex 3111
Irpiciporus 30
Irpicodon 3
Isaria 330
Isariopsella 10
Isariopsis 288
Ischnoderma 1185
Ischnostroma 5
Isoachlya 1
Isothea 6
Isthmospora 6
Itersonilia 1
Ithyphallus 26
Jaapia 9
Jackelixia 2
Jacobsonia 1
Jafnea 108
Jafneadelphus 1
Jahniella 2
Jahnoporus 195
Jamesdicksonia 3
Jamesiella 1
Janetia 1
Jansia 14
Japewia 5
Japewiella 6
Jattaea 1
Javaria 1
Jimgerdemannia 3
Jobellisia 4
Johansonia 5
Johnstonia 1
Jola 1
Jugulospora 2
Julella 57
Juncigena 30
Junghuhnia 128
Kabatia 61
Kabatiella 78
Kabatina 4
Kaernefeltia 96
Kalapuya 2
Kalchbrennera 6
Kallichroma 228
Kalmusia 24
Kamatomyces 1
Karschia 136
Karstenella 1
Karstenia 4
Karsteniomyces 1
Karstenula 15
Kaskaskia 11
Kauffmania 2
Kavinia 32
Keissleria 1
Keissleriella 31
Keisslerina 6
Keithia 198
Kellermania 158
Kensinjia 11
Keratinomyces 3
Kernella 2
Kernia 1
Kernkampella 5
Khekia 2
Khuskia 1
Kiehlia 2
Kimbropezia 2
Kirschsteiniella 4
Kirschsteiniothelia 21
Kjeldsenia 2
Klasterskya 1
Kmetia 1
Kneiffia 155
Kneiffiella 8
Knufia 1
Kobayasia 1
Kodamaea 44
Koerberia 1
Kohlmeyeriella 27
Kolletes 43
Kombocles 2
Kompsoscypha 1
Kondoa 1
Konradia 1
Koorchaloma 33
Koordersiella 1
Koralionastes 546
Kordyana 14
Korfiella 1
Korunomyces 4
Kotlabaea 5
Krasilnikovozyma 1
Kretzschmaria 869
Kretzschmariella 2
Kriegeria 17
Kriegeriella 3
Krieglsteinera 1
Kuehneola 736
Kuehneromyces 564
Kuehniella 3
Kuettlingeria 1
Kulkarniella 4
Kunkelia 491
Kuntzeomyces 3
Kurtia 3
Kusanoopsis 2
Kutilakesa 1
Kweilingia 1
Kylindria 1
Laboulbenia 22
Labrella 25
Labridella 4
Labyrinthomyces 27
Labyrinthula 1
Laccaria 5661
Laccariopsis 6
Laccocephalum 10
Lacellina 8
Lacellinopsis 5
Lachancea 1
Lachnaster 2
Lachnella 289
Lachnellula 424
Lachnocladium 222
Lachnum 1259
Lacrymaria 726
Lactaria 3
Lactarius 28109
Lactifluus 1045
Lactocollybia 13
Laestadia 724
Laeticorticium 137
Laeticutis 15
Laetinaevia 34
Laetiporus 5912
Laetisaria 2
Lagarobasidium 1
Lageniformia 2
Lagenulopsis 7
Lagerheima 3
Lagynodella 1
Lahmia 6
Lambertella 317
Lambertellinia 1
Lambro 3
Lamelloporus 2
Lamproderma 438
Lamprospora 131
Lanatonectria 2
Lancisporomyces 3
Langermannia 55
Langloisula 6
Lanmaoa 1
Lanomyces 3
Lanopila 29
Lanspora 10
Lanzia 88
Laquearia 1
Laricifomes 283
Lasallia 484
Laschia 1
Lasiobelonium 12
Lasiobolus 173
Lasiobotrys 116
Lasiochlaena 3
Lasioderma 1
Lasiodiplodia 9
Lasionectria 2
Lasiosphaera 7
Lasiosphaeria 506
Lasiosphaeriella 2
Lasiosphaeris 14
Lasiostemma 47
Lasiostictis 5
Lasiothyrium 6
Lasmeniella 2
Laterispora 2
Laternea 63
Lateropeltis 5
Laterotheca 2
Lathagrium 47
Laurilia 24
Lauriliella 1
Lauriomyces 1
Laurobasidium 31
Lauterbachiella 3
Lautitia 41
Lautospora 20
Laxitextum 117
Leaia 2
Lecanactis 17
Lecania 72
Lecanicillium 119
Lecanidiella 2
Lecanidion 175
Lecanocybe 1
Lecanographa 10
Lecanora 1843
Lecanosticta 39
Leccinellum 247
Leccinum 4804
Lecidea 320
Lecidella 228
Lecideopsella 6
Lecideopsis 1
Lecidoma 3
Leciographa 8
Leciophysma 1
Lecythophora 2
Leifidium 24
Leimonis 13
Leioderma 10
Leiorreuma 14
Leiosphaerella 12
Leiotrametes 30
Lemalis 1
Lembosia 426
Lembosina 2
Lembosiopsis 2
Lemonniera 25
Lempholemma 14
Lentaria 336
Lentinellus 1216
Lentinula 279
Lentinus 1963
Lentithecium 2
Lentodium 12
Lentomita 6
Lentomitella 13
Lenzites 2383
Leocarpus 275
Leotia 1410
Lepidoderma 25
Lepidodermopsis 1
Lepidopterella 3
Lepidostroma 9
Lepiota 3862
Lepista 2471
Lepistella 1
Lepisticola 1
Lepolichen 1
Lepra 39
Lepra 146
Lepraria 671
Leprieuria 6
Leprieurina 18
Leprocaulon 40
Leproloma 2
Leproplaca 17
Leptasteromella 1
Lepteutypa 20
Leptinia 1
Leptocapnodium 4
Leptochidium 61
Leptoderma 1
Leptodermella 1
Leptodiscus 2
Leptodothiorella 8
Leptogidium 3
Leptogium 730
Leptoglossum 27
Leptographium 23
Leptomelanconium 5
Leptomeliola 1
Leptomitus 1
Leptonia 1063
Leptoniella 22
Leptopeltopsis 1
Leptophoma 1
Leptophyma 4
Leptopodia 3
Leptoporus 86
Leptorhaphis 25
Leptosphaeria 3093
Leptosphaerulina 71
Leptospora 17
Leptosporella 4
Leptosporina 1
Leptosporomyces 21
Leptostroma 330
Leptostromella 95
Leptothyrella 28
Leptothyrium 798
Leptotrema 2
Leptotrochila 36
Leratiomyces 81
Letendraea 7
Letharia 1398
Letrouitia 2
Leucangium 21
Leucoagaricus 2117
Leucocalocybe 19
Leucocoprinus 2206
Leucocortinarius 19
Leucocybe 30
Leucocytospora 1
Leucogaster 299
Leucogloea 218
Leucogyrophana 68
Leucomyces 1
Leuconectria 5
Leucopaxillus 1307
Leucophellinus 3
Leucophleps 632
Leucopholiota 134
Leucorhizon 1
Leucoscypha 31
Leucosporidium 5
Leucostoma 91
Leucotelium 23
Leveillinopsis 4
Leveillula 117
Levispora 2
Lewia 4
Libertella 175
Licea 122
Lichen 1
Lichenochora 5
Lichenoconium 49
Lichenodiplis 32
Lichenomphalia 718
Lichenomyces 1
Lichenopeltella 7
Lichenostigma 13
Lichenothelia 2
Lichina 43
Lichinella 28
Licrostroma 23
Ligiella 9
Lignincola 209
Lignomyces 13
Lignoscripta 1
Lignosus 23
Lillicoa 4
Limacella 320
Limacinia 22
Limaciniella 1
Limaciniopsis 4
Limacinula 6
Limacospora 1
Limnoperdon 1
Lindbladia 39
Linderia 2
Linderina 4
Lindra 182
Lindtneria 4
Lineolata 163
Linhartia 5
Linobolus 2
Linocarpon 15
Linochora 30
Linodochium 7
Linospora 155
Linotexis 5
Lipocystis 30
Lipomyces 1
Lirula 12
Lisea 14
Listerella 4
Listeromyces 4
Lithopolyporales 2
Lithothelium 3
Litschauerella 2
Litschaueria 3
Lizonia 27
Lizoniella 1
Llimonaea 1
Lloydella 26
Lobaria 3082
Lobariella 11
Lobosporangium 3
Lobothallia 45
Lobulicium 2
Lobulomyces 1
Loculistroma 2
Loculotuber 6
Lohwagia 2
Lojkania 2
Longula 48
Lopadium 17
Lopadostoma 11
Lopharia 189
Lophidiopsis 2
Lophiella 1
Lophionema 10
Lophiosphaera 14
Lophiostoma 290
Lophiotrema 29
Lophiotricha 5
Lophium 85
Lophodermella 11
Lophodermellina 10
Lophodermina 11
Lophodermium 1598
Lophodiscella 6
Lophomerum 5
Lophophacidium 2
Lophotrichus 7
Loramyces 5
Loranthomyces 6
Loratospora 107
Loreleia 19
Loweomyces 80
Loweporus 2
Loxospora 92
Loxosporopsis 9
Luciotrichus 1
Luellia 1
Lulworthia 202
Lundquistia 2
Lunulospora 2
Luttrellia 10
Lycogala 737
Lycogalopsis 61
Lycoperdon 14170
Lycoperdopsis 3
Lylea 2
Lyoathelia 1
Lyomyces 4
Lyophyllum 869
Lysurus 398
Macalpinomyces 21
Macbridella 13
Macbrideola 5
Maccagnia 1
Macowaniella 2
Macowanites 273
Macrocybe 89
Macrocystidia 180
Macroderma 62
Macrodiplodia 7
Macrodiplodina 3
Macrodiplodiopsis 6
Macrohyporia 2
Macrolepiota 1427
Macronodus 5
Macrophoma 674
Macrophomella 3
Macrophomina 415
Macrophomopsis 5
Macrophyllosticta 4
Macroplodia 7
Macropodia 24
Macroscyphus 1
Macrospora 9
Macrosporium 688
Macrotyphula 229
Magdalaenaea 1
Magnaporthe 8
Magnisphaera 1
Magnusiella 8
Magoderna 1
Mahabalella 1
Mainsia 106
Maireella 25
Maireina 2
Malacaria 2
Malacodermis 4
Malajczukia 29
Malassezia 6
Malbranchea 8
Malinvernia 1
Mamiania 35
Mamianiella 4
Mammaria 4
Manginula 1
Manglicola 21
Manilaea 1
Manokwaria 2
Manuripia 1
Marasmiellus 1226
Marasmius 7556
Maravalia 30
Marcelleina 18
Marchalia 4
Marchandiobasidium 13
Marchandiomphalina 1
Marchandiomyces 55
Marfloraea 1
Mariannaea 5
Marinosphaera 24
Marinospora 3
Maronea 4
Marssonia 85
Marssoniella 1
Marssonina 1339
Martellia 355
Martensella 15
Marthamyces 2
Marthanella 4
Martindalia 3
Martinia 3
Martininia 18
Masonhalea 17
Masoniomyces 1
Massalongia 25
Massalongiella 2
Massaria 506
Massariella 50
Massarina 327
Massarinula 4
Massariosphaeria 53
Massariovalsa 36
Masseeëlla 8
Massospora 67
Mastigonetron 5
Mastigosporium 149
Mastodia 8
Mastomyces 1
Matruchotia 2
Mattirolia 1
Mattirolomyces 14
Matula 2
Maublancia 5
Mauginiella 1
Maurodothina 19
Mazosia 2
Mazzantia 25
Mazzantiella 1
Medeolaria 1
Megacollybia 998
Megalaria 12
Megalocystidium 3
Megalodochium 1
Megalonectria 33
Megaloseptoria 1
Megalospora 18
Megaloxyphium 5
Megaspora 2
Megasporoporia 5
Megasporoporiella 1
Meiorganum 8
Meira 1
Melachroia 15
Melampsora 7592
Melampsorella 795
Melampsoridium 512
Melampsoropsis 24
Melanconiella 21
Melanconiopsis 11
Melanconis 451
Melanconium 762
Melanelia 113
Melanelixia 285
Melanocephala 15
Melanodothis 5
Melanogaster 441
Melanogone 1
Melanographa 1
Melanographium 25
Melanohalea 166
Melanoleuca 932
Melanomma 327
Melanomyces 3
Melanophora 1
Melanophyllum 100
Melanoplaca 2
Melanoporia 6
Melanops 32
Melanopsamma 96
Melanopsammella 2
Melanopsammina 1
Melanopsichium 180
Melanopus 2
Melanospora 30
Melanostroma 2
Melanotaenium 90
Melanotheca 1
Melanotus 56
Melasmia 297
Melaspilea 4
Melastiza 67
Melchioria 2
Meliniomyces 2
Meliola 5895
Meliolina 54
Melioliphila 11
Meliolopsis 1
Melittosporiella 1
Mellitiosporiopsis 1
Mellitiosporium 2
Melogramma 123
Melomastia 19
Melophia 1
Melzericium 3
Membranicium 1
Membranomyces 3
Membranosorus 1
Memnoniella 50
Mendogia 3
Menegazzia 157
Menispora 36
Menisporopsis 2
Mensularia 38
Meottomyces 11
Meria 16
Meripilus 576
Merismella 7
Merismodes 50
Merostictis 3
Merrilliopeltis 36
Merugia 2
Merulicium 1
Meruliopsis 83
Meruliporia 3
Merulius 2287
Mesophellia 95
Metabourdotia 3
Metacapnodium 6
Metacoleroa 7
Metacordyceps 6
Metadiplodia 1
Metapochonia 1
Metarhizium 155
Metasphaeria 163
Metatrichia 167
Metschnikowia 1
Metulodontia 2
Metuloidea 9
Metus 2
Meyerozyma 2
Micarea 70
Micareopsis 2
Micraspis 3
Microascus 25
Microbasidium 2
Microbotryodiplodia 5
Microbotryum 56
Microcalicium 11
Microcallis 7
Microcera 97
Microclava 2
Microcollybia 59
Microcyclus 10
Microdiplodia 139
Microdochium 13
Microdothella 9
Microgloeum 1
Microglossum 445
Micromphale 322
Micromyces 2
Micromyriangium 1
Micronectria 2
Micronectriella 4
Micropeltella 17
Micropeltidium 14
Micropeltis 74
Micropera 129
Micropeziza 7
Microphyma 2
Micropodia 3
Microporellus 107
Microporus 300
Micropsalliota 17
Micropuccinia 3
Micropyxis 1
Microscypha 10
Microsebacina 3
Microsphaera 4281
Microsphaeropsis 104
Microsporum 17
Microsticta 1
Microstoma 174
Microstroma 416
Microthecium 5
Microthyriella 12
Microthyrium 34
Microxiphium 1
Microxyphiella 5
Micula 4
Midotiopsis 4
Midotis 22
Mikronegeria 26
Miladina 6
Milesia 743
Milesina 279
Millerozyma 32
Mimema 4
Minakatella 1
Minimedusa 2
Minimidochium 1
Minutoexcipula 39
Mirandia 2
Miriquidica 12
Mitremyces 94
Mitrula 494
Mitrulinia 1
Mitruliopsis 2
Mitteriella 7
Mixia 1
Mixtoconidium 1
Miyagia 28
Miyakeomyces 2
Miyoshia 1
Mniaecia 9
Moana 19
Modicella 10
Moelleriella 103
Moellerodiscus 43
Moelleropsis 4
Moeszia 1
Moesziomyces 1
Moeszopeltis 2
Mohortia 3
Molliardiomyces 3
Mollisia 603
Mollisiella 3
Mollisina 12
Mollisiopsis 3
Monacrosporium 2
Monascostroma 5
Monascus 37
Monilia 446
Monilinia 1293
Moniliophthora 4
Moniliopsis 6
Monilochaetes 10
Monoblepharis 1
Monochaetia 226
Monochaetiella 1
Monochaetinula 11
Monocillium 4
Monodelphus 3
Monodictys 78
Monographella 5
Monographos 20
Monographus 2
Monoicomyces 2
Monosporascus 14
Monosporium 17
Monostichella 26
Monotospora 11
Monotosporella 3
Montagnea 345
Montagnella 46
Montagnellina 1
Montagnula 2
Montanelia 48
Moravecia 1
Morchella 6757
Moreaua 5
Morellus 1
Morenoella 174
Morenoina 10
Morfea 27
Morganella 231
Morinia 1
Moristroma 2
Morrisographium 5
Mortierella 22
Muchmoria 1
Mucidula 18
Mucilago 88
Mucomassaria 2
Mucor 55
Mucor 2
Mucronella 333
Mucronoporus 36
Muellerella 59
Muellerites 2
Muelleromyces 1
Multiclavula 343
Multifurca 10
Multipatina 1
Mundkurella 18
Munkia 3
Munkiella 17
Munkiodothis 11
Murashkinskija 2
Murispora 2
Murogenella 1
Muscinupta 9
Musumecia 8
Mutatoderma 12
Mutinus 958
Muyocopron 6
Mycarthonia 1
Mycaureola 10
Myceliophthora 3
Mycelium 1
Mycena 18672
Mycenastrum 252
Mycenella 17
Mycerema 4
Mycetinis 262
Mycoacia 173
Mycoaciella 1
Mycoamaranthus 9
Mycoarthris 1
Mycobacidia 1
Mycobilimbia 18
Mycoblastus 82
Mycobonia 75
Mycocalia 16
Mycocalicium 57
Mycocentrospora 2
Mycocitrus 3
Mycoderma 2
Mycoenterolobium 10
Mycogala 21
Mycoglaena 16
Mycogloea 6
Mycogone 125
Mycoleptodiscus 4
Mycoleptodon 26
Mycoleptodonoides 1
Mycolevis 61
Mycolindtneria 3
Mycomalus 1
Mycomedusiospora 2
Mycomicrothelia 1
Mycopan 19
Mycopappus 14
Mycophaga 5
Mycophilomyces 2
Mycophycias 6
Mycophycophila 1
Mycoporum 3
Mycorrhaphium 128
Mycosisymbrium 1
Mycosphaerella 4056
Mycosphaerellopsis 1
Mycosymbioces 3
Mycosyrinx 134
Mycothyridium 19
Mycotribulus 6
Mycotypha 9
Mycovellosiella 21
Mycowinteria 1
Myelochroa 276
Myelosperma 9
Myiocoprella 2
Myiocopron 3
Myiocoprula 3
Mylitta 2
Mylittopsis 2
Myochromella 11
Myriadoporus 8
Myriangiella 1
Myriangina 18
Myrianginella 20
Myriangium 271
Myriellina 3
Myriocephalum 1
Myriococcum 20
Myrioconium 28
Myriogenospora 15
Myriogonium 1
Myriolecis 154
Myriophacidium 13
Myriosclerotinia 42
Myriospora 1
Myriostoma 148
Myriotrema 3
Myrmaeciella 7
Myrmaecium 10
Myrmecocystis 2
Myrmecomyces 2
Myrothecium 110
Mystrosporium 30
Mythicomyces 60
Mytilidion 3
Mytilinidion 83
Mytilodiscus 1
Myxarium 468
Myxocyclus 1
Myxofusicoccum 94
Myxomphalia 70
Myxomycidium 4
Myxophora 2
Myxormia 13
Myxosporella 8
Myxosporium 251
Myxostomellina 2
Myxothecium 2
Myxothyrium 5
Myxotrichella 2
Myxotrichum 50
Myzocytium 4
Nadvornikia 4
Naemacyclus 99
Naemaspora 67
Naematelia 135
Naemosphaera 13
Naemospora 1
Naetrocymbe 26
Naevia 133
Naeviella 2
Naeviopsis 1
Naganishia 7
Naiadolina 1
Naïs 41
Nakataea 3
Nannfeldtia 1
Nannfeldtiella 8
Nannfeldtiomyces 2
Nannizzia 4
Nanoscypha 3
Nanostictis 2
Naohidemyces 2
Naothyrsium 2
Napicladium 82
Narasimhania 1
Narasimhella 4
Natantiella 3
Natantispora 6
Naucoria 192
Naufragella 31
Naumovia 5
Nautosphaeria 4
Navicella 3
Navisporus 4
Necator 1
Necium 11
Nectria 4874
Nectriella 79
Nectriopsis 222
Nemania 70
Nematoctonus 40
Nematogonum 20
Nematospora 16
Nematostigma 11
Nematostoma 66
Nematothecium 2
Neoalbatrellus 42
Neoaleurodiscus 3
Neoantrodia 21
Neoantrodiella 4
Neoarcangelia 2
Neobarclaya 2
Neobarya 51
Neoboletus 103
Neobulgaria 50
Neocoleroa 1
Neocosmospora 16
Neocudoniella 14
Neodasyscypha 14
Neodeightonia 1
Neodictyopus 4
Neodimerium 2
Neoerysiphe 19
Neofabraea 46
Neofavolus 1086
Neofomitella 4
Neofracchiaea 1
Neofuckelia 2
Neofuscelia 17
Neofusicoccum 13
Neogibbera 1
Neogodronia 1
Neogymnomyces 2
Neohenningsia 4
Neohoehnelia 4
Neohygrocybe 44
Neohygrophorus 10
Neohypodiscus 3
Neolecta 146
Neolentinus 710
Neolentiporus 6
Neolysurus 1
Neomelanconium 2
Neonectria 84
Neonothopanus 9
Neopaxillus 16
Neopeckia 161
Neopeltella 1
Neopeltis 2
Neophoma 1
Neophyllis 2
Neoplacosphaeria 1
Neopycnodothis 1
Neoramularia 2
Neoravenelia 3
Neorehmia 2
Neosartorya 5
Neosecotium 2
Neoskofitzia 4
Neosphaeropsis 2
Neostomella 4
Neotestudina 1
Neottiella 30
Neottiospora 19
Neottiosporella 1
Neotyphodium 16
Neotyphula 1
Neournula 53
Neovossia 41
Neozygites 5
Neozythia 7
Nephroma 408
Neptunella 49
Nereiospora 2
Nesolechia 16
Neta 41
Neuropogon 4
Neurospora 21
Nia 40
Nidula 809
Nidularia 110
Niebla 839
Niesslia 9
Nigrofomes 6
Nigrohydnum 1
Nigrolentilocus 1
Nigroporus 132
Nigrospora 389
Nigrovothelium 6
Nimbomollisia 2
Nimbospora 82
Nipholepis 4
Niptera 58
Nipterella 5
Nitschkia 124
Nivatogastrium 113
Nodobryoria 25
Nodularia 2
Nodulisporium 16
Nodulosphaeria 9
Nohea 56
Nolanea 1287
Nomuraea 6
Normandina 53
Nostocotheca 1
Nothocastoreum 13
Nothojafnea 3
Notholepiota 2
Nothopanus 12
Nothopatella 3
Nothophacidium 6
Nothoravenelia 10
Notoparmelia 4
Nowellia 2
Nummularia 373
Nyctalis 29
Nymanomyces 6
Nyssopsora 114
Obba 2
Oberwinkleria 1
Oberwinklerozyma 11
Obolarina 1
Obtectodiscus 1
Oceanitis 15
Ocellaria 11
Ocellularia 5
Ochotrichobolus 2
Ochrocladosporium 1
Ochroconis 1
Ochrolechia 362
Ochroporus 2
Ochropsora 126
Ocostaspora 3
Octaviania 132
Octavianina 3
Octopodotus 23
Octospora 40
Octosporella 1
Octosporopsis 1
Odonticium 5
Odontotrema 32
Oedemium 4
Oedocephalum 18
Oedohysterium 6
Oedothea 7
Ohleria 16
Ohleriella 1
Oidiodendron 31
Oidiopsis 4
Oidium 591
Oidium 2
Ojibwaya 2
Okeanomyces 38
Oligonema 58
Oligoporus 329
Oligostroma 12
Olivea 25
Oliveonia 2
Olla 1
Olpidium 1
Olpitrichum 8
Ombrophila 165
Ommatomyces 21
Omphalia 177
Omphaliaster 7
Omphalina 343
Omphalodiscus 6
Omphalodium 1
Omphalospora 21
Omphalotus 3334
Oncopodiella 1
Oncospora 3
Onnia 334
Onygena 52
Oomyces 13
Oospora 95
Opegrapha 84
Operculella 1
Ophidiomyces 6
Ophiobolus 508
Ophiocapnocoma 2
Ophioceras 28
Ophiochaeta 1
Ophiociliomyces 2
Ophiocladium 4
Ophiocordyceps 376
Ophiodeira 42
Ophiodothella 41
Ophiodothis 9
Ophiogloea 1
Ophiognomonia 49
Ophioirenina 1
Ophiomeliola 2
Ophionectria 144
Ophioparma 39
Ophioparodia 1
Ophiosphaerella 5
Ophiostoma 51
Ophiotheca 1
Ophiovalsa 1
Oplophora 1
Oraniella 1
Orbicula 2
Orbilia 569
Orbimyces 7
Orcadella 3
Orcadia 20
Ormathodium 4
Orphanocoela 8
Orphanomyces 3
Orphella 3
Orphniospora 8
Orthomyces 1
Orthoscypha 5
Osmoporus 9
Ossicaulis 86
Osteina 47
Osteomorpha 1
Ostreion 16
Ostreola 3
Ostropa 17
Ostropella 1
Oswaldia 2
Otidea 1749
Otideopsis 2
Otthia 110
Otthiella 20
Oudemansiella 700
Ovicuculispora 4
Ovularia 964
Ovulariopsis 25
Ovulinia 29
Oxnerella 1
Oxneria 2
Oxychaete 1
Oxydontia 32
Oxydothis 5
Oxyporus 397
Ozonium 245
Pachnocybe 1
Pachybasidiella 5
Pachybasium 7
Pachycudonia 18
Pachydisca 1
Pachyella 148
Pachykytospora 9
Pachylepyrium 44
Pachyma 1
Pachyospora 2
Pachypatella 5
Pachyphlodes 4
Pachyphloeus 15
Pachytrichum 7
Pachytrype 2
Paecilomyces 85
Paepalopsis 7
Pagidospora 2
Palavascia 5
Palawania 15
Palawaniella 1
Palicella 3
Panaeolina 1091
Panaeolopsis 2
Panaeolus 2523
Pandora 3
Panellus 1689
Pannaria 230
Pannoparmelia 6
Panorbis 10
Pantospora 7
Panus 1150
Papiliotrema 24
Papularia 74
Papulaspora 73
Papulosa 231
Parabotryon 9
Paracapnodium 11
Paracercospora 1
Parachnopeziza 6
Paracoccidioides 1
Paraconiothyrium 2
Paracremonium 4
Paradendryphiella 1
Paradiachea 2
Paradiacheopsis 2
Paradidymobotryum 1
Paradiplodia 6
Paradiscula 2
Paraeccilia 23
Parafenestella 1
Paragyrodon 45
Paralepista 220
Paraleptonia 2
Paraliomyces 16
Paramoebidium 3
Paranectria 24
Paranectriella 4
Paranthostomella 11
Parapeltella 15
Paraphaeosphaeria 103
Paraphelaria 1
Paraphoma 2
Paraporpidia 1
Parapterulicium 5
Parapyrenis 2
Parasarcopodium 1
Parascedosporium 1
Paraschismatomma 1
Parascorias 9
Parascutellinia 4
Parasola 1736
Parastagonospora 2
Parasterina 9
Parastigmatea 1
Parasympodiella 1
Paratomenticola 2
Paratrichophaea 1
Paraxerula 10
Parencoelia 3
Parenglerula 16
Parksia 21
Parmastomyces 13
Parmelia 2407
Parmeliella 88
Parmelina 163
Parmelinopsis 58
Parmeliopsis 152
Parmotrema 1977
Parmularia 2
Parmulariopsis 2
Parmulina 4
Parodiella 195
Parodiopsis 25
Parorbiliopsis 1
Parvixerocomus 1
Parvoplaca 2
Passalora 134
Passeriniella 62
Patellaria 231
Patellaria 1
Patellariopsis 3
Patellea 29
Patellina 1
Patinella 39
Patinellaria 14
Patouillardea 1
Patouillardina 6
Patriciomyces 2
Paullicorticium 82
Paurocotylis 66
Paxillus 1349
Paxina 79
Payosphaeria 3
Pazschkea 1
Pazschkeella 6
Peccania 2
Peckia 3
Peckiella 30
Pectenia 107
Pectinotrichum 3
Pediascus 1
Pedilospora 4
Pellicularia 574
Pellidiscus 1
Peloronectriella 1
Peltaster 61
Peltella 1
Peltidium 1
Peltigera 2765
Peltistroma 2
Peltosoma 4
Peltosphaeria 3
Peltula 81
Penicillifer 2
Penicilliopsis 13
Penicillium 655
Peniophora 6230
Peniophorella 45
Penomyces 2
Penzigia 73
Perenniporia 507
Peresiopsis 2
Perichaena 250
Pericladium 7
Periconia 295
Periconiella 9
Peridermium 703
Peridiothelia 1
Peridoxylon 3
Periola 6
Perischizon 1
Perisporina 4
Perisporiopsis 3
Perisporium 54
Peristomialis 12
Perizomatium 2
Perizomella 9
Peroneutypa 30
Peroneutypella 17
Peronoplasmopara 15
Peronospora 591
Perrotia 14
Pertusaria 702
Pesotum 5
Pestalopezia 15
Pestalosphaeria 4
Pestalotia 2019
Pestalotiopsis 72
Pestalozzia 5
Pestalozziella 34
Pestalozzina 19
Petalosporus 16
Petchiomyces 2
Petractis 4
Petrakia 7
Petrakina 2
Petriella 4
Peyronelia 1
Peyronelina 2
Peyronellaea 1
Pezicula 696
Peziotrichum 7
Peziza 3548
Pezizella 14
Pezizellaster 6
Pezoloma 15
Pfistera 1
Phacellium 1
Phacellula 6
Phacidiella 2
Phacidiopycnis 71
Phacidium 420
Phacopsis 11
Phacostroma 1
Phacostromella 9
Phacotium 1
Phaeangella 3
Phaeangellina 2
Phaeangium 15
Phaedropezia 6
Phaeoacremonium 10
Phaeoannellomyces 3
Phaeobotryon 2
Phaeobotryosphaeria 14
Phaeobulgaria 88
Phaeocalicium 201
Phaeocandelabrum 1
Phaeochaetia 10
Phaeochora 8
Phaeochorella 10
Phaeochoropsis 1
Phaeociboria 14
Phaeoclavulina 105
Phaeocollybia 1490
Phaeocreopsis 1
Phaeocryptopus 44
Phaeocyphellopsis 1
Phaeocytosporella 137
Phaeocytostroma 6
Phaeodactylium 1
Phaeodimeriella 26
Phaeodiscus 3
Phaeodochium 2
Phaeodomus 5
Phaeodothiopsis 22
Phaeodothis 6
Phaeofabraea 7
Phaeogalera 15
Phaeographis 41
Phaeogyroporus 12
Phaeohelotium 74
Phaeohymenula 2
Phaeoisaria 19
Phaeoisariopsis 12
Phaeolepiota 52
Phaeolus 2332
Phaeomarasmius 105
Phaeomyces 2
Phaeonectria 12
Phaeonematoloma 8
Phaeopeltosphaeria 9
Phaeopezia 21
Phaeophacidium 6
Phaeophlebia 8
Phaeophlebiopsis 4
Phaeophleospora 3
Phaeophragmeriella 8
Phaeophragmocauma 1
Phaeophyscia 928
Phaeopoacea 1
Phaeoporus 1
Phaeopyxis 8
Phaeoradulum 2
Phaeoramularia 36
Phaeorhytisma 1
Phaeorrhiza 2
Phaeosaccardinula 22
Phaeosclera 4
Phaeosclerotinia 2
Phaeoseptoria 28
Phaeosolenia 13
Phaeosphaerella 26
Phaeosphaeria 309
Phaeosphaeriopsis 1
Phaeospora 5
Phaeosporobolus 48
Phaeostigme 3
Phaeostomiopeltis 2
Phaeotrabutia 3
Phaeotrametes 3
Phaeotremella 16
Phaeotrichum 1
Phaeoxyphiella 19
Phaffia 1
Phakopsora 875
Phallobata 6
Phallogaster 61
Phallus 2463
Phanerina 1
Phanerochaete 751
Phanerocorynella 1
Phanerodontia 4
Pharcidia 29
Phellinidium 6
Phellinopsis 19
Phellinotus 1
Phellinus 3722
Phellodon 1487
Phellopilus 23
Phellorinia 29
Phellostroma 5
Phenoliferia 1
Phialea 309
Phialea 7
Phialetea 6
Phialina 6
Phialoarthrobotryum 1
Phialocephala 66
Phialocladus 1
Phialomyces 3
Phialophora 20
Phialophorophoma 6
Phialophoropsis 2
Phibalis 11
Phillipsia 172
Phillipsiella 8
Philocopra 3
Philonectria 12
Phlebia 3181
Phlebiella 31
Phlebiopsis 130
Phlebiporia 5
Phlebogaster 2
Phlebophora 1
Phlebopus 92
Phlegmacium 32
Phleogena 130
Phleospora 1
Phloeomana 108
Phloeospora 628
Phloeosporella 4
Phlogiotis 93
Phlyctaena 1
Phlyctaeniella 2
Phlyctema 169
Phlyctibasidium 20
Phlyctis 521
Phlyctochytrium 3
Phoebus 30
Phoenicostroma 2
Pholiota 6980
Pholiotina 347
Phoma 2302
Phomachora 5
Phomatospora 103
Phomatosporopsis 3
Phomopsis 1237
Phomopsis 17
Phorcys 1
Phragmidium 5700
Phragmocapnias 10
Phragmocarpella 1
Phragmocauma 4
Phragmocephala 5
Phragmodiaporthe 1
Phragmodothella 9
Phragmodothis 12
Phragmogibbera 4
Phragmogloeum 1
Phragmonaevia 43
Phragmopeltis 11
Phragmopyxis 45
Phragmospathula 3
Phragmotaenium 1
Phragmothyriella 4
Phragmothyrium 1
Phragmotrichum 41
Phycomelaina 135
Phycomyces 119
Phycopsis 3
Phylacia 47
Phylacteria 6
Phyllachora 5654
Phyllachorella 10
Phyllactinia 1482
Phylleutypa 2
Phylliscum 4
Phyllobaeis 13
Phylloboletellus 3
Phyllocelis 6
Phyllodontia 1
Phylloedia 4
Phyllopeltula 1
Phylloporia 63
Phylloporthe 5
Phylloporus 1334
Phyllopsora 24
Phyllosticta 7671
Phyllostictina 313
Phyllotopsis 1173
Phymatotrichopsis 3
Phymatotrichum 26
Physalacria 165
Physalospora 1400
Physalosporella 1
Physalosporina 49
Physarella 42
Physarum 1319
Physcia 3902
Physciella 94
Physconia 532
Physisporinus 78
Physisporus 10
Physma 2
Physoderma 214
Physopella 253
Physospora 21
Phytocordyceps 2
Phytophthora 560
Piccolia 11
Piceomphale 3
Pichia 11
Picipes 684
Picoa 56
Piggotia 177
Pilacre 59
Pilaira 6
Pilatoporus 3
Pileolaria 695
Pilidiella 7
Pilidium 20
Pilobolus 31
Pilocratera 3
Piloderma 75
Pilophorus 232
Piloporia 4
Pionnotes 9
Piptarthron 11
Piptocephalis 5
Piptoporellus 1
Piptoporus 2205
Pirex 33
Piricauda 19
Pirobasidium 4
Piromyces 107
Pirostoma 25
Pirostomella 1
Pirottaea 32
Piskurozyma 9
Pisolithus 1036
Pistillaria 110
Pistillina 4
Pithomyces 20
Pithya 311
Pittierodothis 2
Placidiopsis 6
Placidium 119
Placoasterella 7
Placoasterina 2
Placocrea 3
Placodiplodia 1
Placographa 3
Placomaronea 2
Placonema 1
Placopsis 83
Placopyrenium 7
Placosoma 17
Placosphaerella 4
Placosphaeria 175
Placostroma 4
Placothyrium 3
Placuntium 1
Placynthiella 44
Placynthium 99
Plagiophiale 1
Plagiorhabdus 14
Plagiosphaera 3
Plagiostigme 8
Plagiostigmella 2
Plagiostoma 18
Plagiostromella 1
Planetella 3
Planistroma 1
Planistromella 3
Plasmodiophora 17
Plasmopara 1367
Platismatia 976
Platychora 1
Platygloea 31
Platygramme 2
Platypeltella 12
Platyspora 3
Platystomum 22
Plectania 657
Plectocarpon 6
Plectodiscella 1
Plectopeltis 1
Plectophoma 1
Plectophomella 2
Plectopycnis 25
Plectosira 1
Plectosphaera 6
Plectosphaerella 1
Plectosporium 9
Plectronidium 14
Plectrothrix 7
Pleiochaeta 10
Pleiostictis 1
Pleiostomella 6
Plenocatenulis 2
Plenodomus 56
Plenophysa 2
Plenotrichaius 44
Plenotrichella 2
Plenozythia 1
Pleochaeta 3
Pleococcum 3
Pleocyta 2
Pleomassaria 76
Pleonectria 28
Pleophragmia 11
Pleopsidium 89
Pleoravenelia 3
Pleoseptum 1
Pleosphaeria 20
Pleosphaeropsis 2
Pleosphaerulina 31
Pleospora 1435
Pleosporopsis 4
Pleurage 103
Pleurella 2
Pleuroceras 27
Pleurocolla 46
Pleurocollybia 13
Pleurocybella 515
Pleurocytospora 5
Pleuroflammula 53
Pleurogala 1
Pleurophomella 18
Pleurophomopsis 1
Pleurophragmium 2
Pleuropus 15
Pleurosticta 38
Pleurostoma 9
Pleurostromella 8
Pleurotellus 2
Pleurotheciopsis 1
Pleurothecium 4
Pleurothyrium 3
Pleurotopsis 88
Pleurotus 8131
Plicaria 99
Plicariella 3
Plicatura 89
Plicaturopsis 330
Plochmopeltidella 4
Plochmopeltis 1
Plochmothea 3
Ploettnera 13
Ploettnerula 1
Ploioderma 6
Plowrightia 586
Plunkettomyces 5
Pluriporus 1
Pluteolus 50
Pluteus 6191
Pocheina 1
Pocillaria 1
Pocillopycnis 1
Pocillum 19
Pocosphaeria 4
Poculum 33
Podaxis 588
Podocrea 5
Podocrella 1
Pododimeria 3
Podofomes 2
Podohydnangium 3
Podonectria 43
Podophacidium 14
Podoplaconema 2
Podoporia 3
Podoscypha 419
Podoserpula 75
Podosordaria 9
Podosphaera 1329
Podospora 122
Podosporiella 12
Podosporium 50
Podostictina 32
Podostroma 70
Podoxyphium 23
Poeltiaria 5
Poeltinula 1
Pogonoloma 11
Pogonomyces 19
Pogonospora 1
Poikilosperma 1
Polioma 8
Poliotelium 16
Pollaccia 21
Polyactis 3
Polyblastia 2
Polyblastidium 12
Polyblastiopsis 2
Polycaryum 1
Polycauliona 614
Polycephalomyces 65
Polychaetella 1
Polychidium 21
Polyclypeolum 2
Polycoccum 2
Polycyclina 1
Polycyclinopsis 5
Polycyclus 1
Polydesmia 52
Polydiscidium 1
Polydiscina 1
Polymarasmius 1
Polyozellus 210
Polypilus 3
Polyplocium 8
Polyporellus 3
Polyporoletus 34
Polyporus 46669
Polyporus 1
Polysaccopsis 12
Polysaccum 151
Polyschema 3
Polyscytalum 27
Polyspora 10
Polysporina 23
Polystictus 5454
Polystigma 241
Polystigmina 26
Polystomella 10
Polystomellomyces 1
Polystomellopsis 9
Polythelis 1
Polythrinciopsis 1
Polythrincium 449
Polythyrium 1
Polytrichiella 1
Pompholyx 3
Ponticulomyces 1
Pontogeneia 158
Pontoporeia 15
Poria 9584
Porina 45
Poriodontia 2
Porocyphus 1
Porodaedalea 532
Porodisculus 91
Porodiscus 4
Porogramme 102
Porolaschia 1
Poromycena 6
Poronia 168
Poronidulus 57
Poropeltis 3
Porosphaerella 3
Porosphaeria 2
Porostereum 109
Porotheleum 41
Porothelium 155
Porphyrellus 269
Porpidia 828
Porpoloma 38
Porpolomopsis 50
Porpomyces 3
Postia 880
Potebniamyces 18
Pouzarella 104
Pouzaromyces 2
Pouzaroporia 1
Pragmoparopsis 1
Pragmopora 2
Preussia 20
Prillieuxia 1
Prillieuxina 18
Pringsheimia 5
Proliferodiscus 28
Pronectria 8
Propolidium 18
Propolis 181
Propolomyces 9
Prospodium 404
Prosthecium 10
Prosthemiella 1
Prosthemium 11
Protoblastenia 75
Protocoronospora 22
Protocrea 32
Protodaedalea 3
Protodontia 22
Protogaster 3
Protogautieria 3
Protoglossum 14
Protohydnum 6
Protomerulius 8
Protomyces 263
Protomycopsis 10
Protopannaria 41
Protoparmelia 33
Protoparmeliopsis 736
Protopeltis 1
Protophallus 10
Protophysarum 3
Protoscypha 13
Protostegia 14
Protostegiomyces 9
Protostroma 1
Protostropharia 298
Protothelenella 1
Protothyrium 2
Prototrichia 72
Protoventuria 29
Protoxerula 1
Protubera 55
Prunulus 149
Psalidosperma 4
Psalliota 10
Psammina 2
Psathyloma 6
Psathyrella 10056
Pseudaegerita 7
Pseudaleuria 13
Pseudapiospora 3
Pseudephebe 18
Pseudeurotium 3
Pseudevernia 424
Pseudoarachniotus 31
Pseudoarmillariella 73
Pseudobaeospora 64
Pseudobalsamia 15
Pseudobasidiospora 3
Pseudobeltrania 1
Pseudoboletus 131
Pseudobotrytis 7
Pseudocamptoum 16
Pseudocenangium 6
Pseudocercospora 253
Pseudocercosporella 11
Pseudociboria 4
Pseudoclathrosphaerina 4
Pseudoclitocybe 266
Pseudoclitopilus 3
Pseudocochliobolus 9
Pseudocollema 14
Pseudocolus 240
Pseudocoprinus 15
Pseudocosmospora 13
Pseudocraterellus 67
Pseudocyphellaria 1036
Pseudodictya 1
Pseudodictyosporium 1
Pseudodidymaria 1
Pseudodimerium 1
Pseudodiplodia 11
Pseudodiscosia 30
Pseudodiscula 1
Pseudodiscus 1
Pseudodoassansia 1
Pseudoepicoccum 4
Pseudofabraea 3
Pseudofavolus 16
Pseudofistulina 21
Pseudogibellula 1
Pseudographiella 1
Pseudographis 11
Pseudographium 1
Pseudogymnoascus 9
Pseudogymnopilus 1
Pseudohalonectria 46
Pseudohansfordia 1
Pseudoharpella 1
Pseudohelotium 37
Pseudohiatula 16
Pseudohydnum 1284
Pseudohyphozyma 2
Pseudoidium 12
Pseudoinonotus 628
Pseudolaccaria 18
Pseudolachnea 7
Pseudolagarobasidium 1
Pseudolembosia 3
Pseudomassaria 38
Pseudomassariella 2
Pseudombrophila 22
Pseudomelasmia 1
Pseudomeliola 24
Pseudomerulius 112
Pseudomicrocera 10
Pseudomicrostroma 2
Pseudonadsoniella 2
Pseudonectria 94
Pseudonectriella 1
Pseudoomphalina 46
Pseudoparmelia 10
Pseudoparodia 2
Pseudoparodiella 4
Pseudopatella 3
Pseudoperisporium 3
Pseudoperonospora 37
Pseudopetrakia 1
Pseudopezicula 14
Pseudopeziza 1071
Pseudophacidium 31
Pseudopithyella 16
Pseudoplea 52
Pseudoplectania 336
Pseudoproboscispora 2
Pseudorhizina 50
Pseudorhytisma 7
Pseudorobillarda 3
Pseudosagedia 15
Pseudosarcosoma 6
Pseudoschismatomma 5
Pseudosclerophoma 1
Pseudoscypha 1
Pseudoseptoria 11
Pseudosphaerella 1
Pseudospiropes 5
Pseudostegia 2
Pseudostypella 1
Pseudothiopsella 2
Pseudothis 13
Pseudotomentella 44
Pseudotracylla 1
Pseudotrametes 5
Pseudotricharina 1
Pseudotrichia 3
Pseudotricholoma 19
Pseudotryblidium 3
Pseudotthia 2
Pseudovalsa 209
Pseudovalsaria 4
Pseudovirgaria 1
Pseudowrightoporia 11
Pseudoxenasma 2
Psilachnum 12
Psilocybe 4578
Psiloglonium 4
Psilolechia 68
Psilonia 1
Psiloparmelia 7
Psilopezia 54
Psilospora 23
Psora 445
Psoroglaena 3
Psoroma 35
Psorotheciopsis 1
Psorotichia 7
Psorula 17
Pteridiospora 3
Pteridomyces 1
Pteroconium 1
Pterosporidium 3
Pterula 185
Pterulicium 12
Pterygellus 2
Ptychogaster 65
Ptychographa 2
Ptychopeltis 2
Ptychoverpa 18
Puccinella 2
Puccinia 92720
Puccinia 1
Puccinia 57
Pucciniastrum 3565
Pucciniopsis 99
Pucciniosira 151
Pucciniostele 47
Pulcherricium 21
Pulchroboletus 39
Pullularia 3
Pulparia 1
Pulveria 7
Pulveroboletus 519
Pulvinula 70
Punctelia 1377
Punctillina 1
Punctularia 270
Purpureocillium 45
Pustularia 33
Pustularia 1
Pustulina 5
Puttemansia 16
Pycnidiopeltis 7
Pycnidiophora 2
Pycnocarpon 3
Pycnodallia 25
Pycnoderma 5
Pycnodermina 1
Pycnopeltis 2
Pycnopeziza 13
Pycnoporellus 391
Pycnoporus 2771
Pycnora 11
Pycnoseynesia 3
Pycnostemma 1
Pycnostysanus 10
Pycnothelia 26
Pycnothyriella 1
Pycnothyrium 11
Pyrenidium 2
Pyrenochaeta 78
Pyrenochaetina 3
Pyrenodesmia 4
Pyrenogaster 59
Pyrenographa 1
Pyrenomyxa 2
Pyrenopeziza 433
Pyrenophora 270
Pyrenopolyporus 1
Pyrenopsis 3
Pyrenostigme 8
Pyrenotrichum 3
Pyrenula 164
Pyrenulomyces 1
Pyrgillus 2
Pyricularia 246
Pyrofomes 4
Pyronema 201
Pyronemella 1
Pyropolyporus 66
Pyropyxis 1
Pyrrhoderma 5
Pyrrhoglossum 7
Pyrrhospora 52
Pythium 2
Pyxine 257
Quadrispora 1
Quasiconcha 1
Quaternaria 86
Queirozia 2
Queletia 10
Questieria 37
Quintaria 9
Rabenhorstia 56
Raciborskiomyces 1
Radiigera 86
Radiomyces 1
Radulidium 6
Radulodon 127
Radulomyces 99
Radulum 492
Raffaelea 11
Ragnhildiana 1
Ramalina 4239
Ramaraomyces 1
Ramaria 9173
Ramaricium 24
Ramariopsis 1264
Ramboldia 36
Ramgea 1
Ramichloridium 2
Ramicola 1
Ramonia 3
Ramosiella 8
Ramsbottomia 6
Ramularia 4381
Ramulariospora 2
Ramulaspera 8
Ramulispora 36
Ranojevicia 3
Rasamsonia 8
Ravenelia 2026
Readeriella 1
Rebentischia 11
Rectipilus 15
Reddellomyces 4
Redeckera 18
Refractohilum 1
Regiocrella 1
Rehmiella 2
Rehmiellopsis 72
Rehmiodothis 4
Rehmiomyces 4
Reinkella 1
Relicina 1
Remispora 109
Remleria 1
Repetobasidium 25
Repetophragma 1
Requienella 6
Resinicium 80
Resinomycena 52
Restiosporium 7
Resupinatus 447
Retiboletus 715
Reticularia 207
Retinocyclus 2
Rhabdoclema 3
Rhabdocline 198
Rhabdogloeum 20
Rhabdospora 410
Rhabdostroma 6
Rhabdostromellina 4
Rhabdothyrium 1
Rhachomyces 2
Rhacophyllus 1
Rhagadolobium 48
Rhagadostoma 1
Rhamphoria 2
Rhinocladiella 14
Rhinocladium 4
Rhinotrichella 3
Rhinotrichum 183
Rhipidium 1
Rhipidocarpon 2
Rhipidonema 7
Rhizina 163
Rhizoblepharia 2
Rhizocarpon 951
Rhizochaete 15
Rhizocladosporium 1
Rhizoclosmatium 1
Rhizoctonia 108
Rhizocybe 21
Rhizodiscina 2
Rhizogene 1
Rhizomarasmius 199
Rhizomorpha 39
Rhizophila 20
Rhizophlyctis 2
Rhizoplaca 402
Rhizopodella 2
Rhizopogon 5656
Rhizopus 71
Rhizosphaera 61
Rhizostilbella 2
Rhizothyrium 1
Rhodochytrium 4
Rhodocollybia 1224
Rhodocybe 389
Rhodocybella 7
Rhodofomes 14
Rhodofomitopsis 2
Rhodonia 3
Rhodopaxillus 3
Rhodophana 84
Rhodophyllus 46
Rhodoscypha 1
Rhodosporidium 1
Rhodosticta 8
Rhodotarzetta 1
Rhodotorula 40
Rhodotus 264
Rhopalidium 2
Rhopalocladium 9
Rhopaloconidium 4
Rhopalogaster 26
Rhopalomyces 16
Rhopalostroma 4
Rhopographella 4
Rhopographus 129
Rhymbocarpus 1
Rhynchogastrema 1
Rhynchomeliola 3
Rhynchophoma 3
Rhynchosphaeria 19
Rhynchosporina 18
Rhynchosporium 196
Rhynchostoma 11
Rhysotheca 2
Rhytidenglerula 1
Rhytidhysterium 10
Rhytidhysteron 87
Rhytidiella 1
Rhytidopeziza 1
Rhytisma 2850
Ricasolia 6
Riccoa 1
Richonia 2
Richoniella 3
Rickenella 774
Rickia 3
Rickiella 6
Rickiopora 3
Riessia 5
Rigidoporus 275
Rimbachia 111
Rimelia 5
Rimularia 6
Rinodina 217
Rinodinella 1
Riopa 1
Ripartitella 65
Ripartites 39
Ripexicium 1
Rivilata 35
Rizalia 2
Robergea 62
Robillarda 15
Robledia 2
Roccella 39
Roccellinastrum 1
Roesleria 46
Roestelia 117
Rogellia 1
Rogersella 12
Rogersia 10
Rogersiomyces 7
Rollandina 1
Romellia 2
Romjularia 4
Ronnigeria 1
Ropalospora 44
Roridomyces 236
Rosbeeva 8
Rosellinia 1431
Roselliniella 10
Rosellinula 1
Rosenscheldia 24
Rosenscheldiella 6
Roseodiscus 4
Roseograndinia 2
Rossbeevera 128
Rostafinskia 1
Rostania 3
Rostkovites 1
Rostronitschkia 13
Rostrosphaeria 2
Rostrupia 2
Rota 2
Roumegueria 1
Roumegueriella 1
Roussoella 28
Royoporus 175
Royoungia 7
Rozites 118
Rubinoboletus 9
Rubrinectria 1
Rubroboletus 179
Rufoplaca 25
Rugiboletus 1
Rugosomyces 33
Rugosospora 7
Ruhlandiella 7
Rupestriomyces 3
Rusavskia 931
Russula 23070
Rutola 4
Rutstroemia 372
Ruwenzoria 2
Ruzenia 4
Ryparobius 20
Ryvardenia 35
Saagaromyces 58
Sabuloglossum 5
Saccardia 13
Saccardinula 1
Saccardoella 16
Saccardomyces 12
Saccharomyces 79
Saccoblastia 1
Saccobolus 64
Sacidium 30
Sagaranella 12
Sagenidium 4
Sagenoma 6
Sageria 1
Sagiolechia 1
Saitozyma 22
Salmonomyces 1
Salsuginea 1
Samuelsia 3
Sanghuangporus 2
Sanguinotrema 1
Santessoniella 1
Saprogaster 2
Saprolegnia 2
Sarawakus 5
Sarcinella 48
Sarcinomyces 1
Sarcinosporon 2
Sarcodon 1810
Sarcodontia 70
Sarcographa 2
Sarcogyne 133
Sarcoleotia 6
Sarcomyxa 827
Sarcopaxillus 1
Sarcophoma 2
Sarcopodium 18
Sarcoporia 26
Sarcopyrenia 3
Sarcorhopalum 2
Sarcosagium 1
Sarcoscypha 1758
Sarcosoma 703
Sarcosphaera 484
Sarcotrochila 11
Sarcoxylon 25
Sarea 144
Sarocladium 13
Sarophorum 4
Sartorya 1
Savoryella 34
Sawadaea 17
Scabropezia 3
Scaphidium 3
Scedosporium 1
Scelobelonium 2
Scenomyces 5
Schadonia 1
Schaereria 1
Scheffersomyces 1
Schenella 7
Schiffnerula 64
Schinzia 5
Schismatomma 10
Schizocapnodium 1
Schizochora 14
Schizonella 372
Schizontopeltis 22
Schizoparme 30
Schizopelte 8
Schizophyllum 5781
Schizopora 326
Schizosaccharomyces 3
Schizospora 1
Schizostoma 25
Schizostoma 1
Schizothecium 16
Schizothyrella 19
Schizothyrioma 1
Schizothyrium 55
Schizothyropsis 1
Schizotrichella 1
Schizotrichum 3
Schizoxylon 143
Schneepia 4
Schoenbornia 2
Schrakia 1
Schroeteria 72
Schroeteriaster 12
Schulzeria 1
Schweinitziella 8
Scirrhia 155
Scirrhiachora 1
Scirrhiella 2
Scirrhodothis 5
Sclerangium 7
Sclerencoelia 3
Sclerochaeta 2
Sclerococcum 12
Sclerocystis 57
Scleroderma 4330
Scleroderris 173
Sclerogaster 41
Scleromeris 6
Scleromitrula 8
Scleroparodia 1
Scleropezicula 2
Sclerophoma 55
Sclerophomella 18
Sclerophora 13
Sclerophthora 27
Scleropleella 1
Scleropycnium 12
Sclerosphaeropsis 1
Sclerospora 303
Sclerostilbum 1
Sclerotheca 1
Sclerotinia 944
Sclerotiomyces 4
Sclerotiopsis 29
Sclerotium 658
Sclerotrema 2
Scodellina 14
Scolecobasidium 13
Scolecobonaria 2
Scolecodothis 1
Scolecodothopsis 1
Scoleconectria 154
Scolecopeltella 1
Scolecopeltidium 25
Scolecopeltis 14
Scolecosporiella 2
Scolecostigmina 6
Scolecotheca 1
Scolecoxyphium 8
Scoliciosporum 36
Scolicosporium 10
Scolicotrichum 730
Scopella 23
Scopinella 1
Scopularia 1
Scopulariopsis 24
Scopuloides 28
Scoriadopsis 1
Scorias 420
Scoriomyces 6
Scortechinia 42
Scotomyces 3
Scutellinia 1097
Scutellospora 10
Scutiger 71
Scutopeltis 3
Scutopycnis 3
Scutula 7
Scutularia 11
Scyphostroma 1
Scytalidium 4
Scytinium 275
Scytinopogon 78
Scytinostroma 239
Scytinostromella 4
Scytinotus 177
Seaverinia 1
Sebacina 599
Sebipora 1
Secotium 198
Sedecimiella 1
Sedecula 39
Segestria 3
Seifertia 12
Seimatosporium 24
Seiridium 20
Seirophora 7
Seismosarca 26
Selenophoma 280
Selenophomopsis 10
Selenosira 1
Selenosporella 3
Selinia 2
Semimorula 1
Sepedonium 145
Septatium 3
Septobasidium 1459
Septocylindrium 98
Septocyta 1
Septocytella 2
Septofusidium 1
Septogloeum 348
Septoidium 9
Septomyxa 61
Septonema 119
Septopatella 1
Septorella 10
Septoria 14996
Septoriella 55
Septosperma 1
Septosporium 36
Septothyrella 1
Septotinia 64
Septotrullula 1
Sepultaria 81
Serenomyces 10
Sericeomyces 5
Serpula 298
Sesquicillium 11
Setchelliogaster 32
Setella 9
Setodochium 1
Setomelanomma 1
Setosphaeria 3
Setulipes 2
Seuratia 17
Seynesia 13
Seynesiella 6
Seynesiopeltis 5
Seynesiopsis 1
Shanorella 5
Shearia 2
Sheariella 4
Shiraia 12
Shropshiria 12
Sibirina 5
Sidera 33
Sigmoidea 9
Sigmoideomyces 1
Sigridea 13
Sillia 28
Simblum 45
Simocybe 318
Singeriella 1
Singerocybe 154
Sinodidymella 2
Sinosphaeria 1
Siphula 17
Sirentyloma 1
Sirexcipula 2
Sirobasidium 18
Sirococcus 117
Sirodesmium 21
Sirodiplospora 5
Sirodochiella 6
Sirodothis 2
Sirogloea 2
Siropatella 1
Sirophoma 4
Siroscyphellina 4
Sirosperma 10
Sirosphaera 3
Sirosporium 3
Sirothecium 2
Sirothyriella 8
Sistotrema 296
Sistotremastrum 49
Sistotremella 1
Skeletocutis 296
Skepperia 1
Skierka 55
Skvortzovia 7
Skyttea 29
Smardaea 11
Smithiogaster 1
Smithiomyces 1
Smittium 3
Soleella 4
Solenia 550
Solenopezia 5
Solenoplea 2
Solenopsora 12
Solicorynespora 1
Solioccasus 3
Solitaria 5
Solorina 100
Solosympodiella 5
Somatexis 2
Sorataea 2
Sordaria 385
Sorica 1
Sorocybe 2
Sorodiscus 1
Sorokina 6
Sorosporella 16
Sorosporium 1619
Sowerbyella 121
Spadicoides 38
Sparassiella 2
Sparassis 992
Sparsitubus 2
Spathularia 290
Spathulariopsis 89
Spathulospora 339
Speerschneidera 26
Spegazzinia 67
Spegazziniella 15
Spegazzinula 4
Speira 15
Speiropsis 1
Spermatoloncha 1
Spermoedia 1
Spermospora 3
Spermosporina 1
Sphacelia 10
Sphaceloma 1885
Sphacelotheca 2187
Sphaerellopsis 10
Sphaerellothecium 5
Sphaeria 30
Sphaericeps 1
Sphaeridium 9
Sphaeriostromella 6
Sphaeriothyrium 9
Sphaerobasidium 35
Sphaerobolus 284
Sphaerocolla 2
Sphaerocreas 2
Sphaeroderma 4
Sphaerodes 2
Sphaerodothis 108
Sphaerognomonia 10
Sphaerographium 94
Sphaeromyces 10
Sphaeronaema 261
Sphaeronaemella 50
Sphaeropezia 23
Sphaerophoma 6
Sphaerophorus 357
Sphaerophragmium 55
Sphaeropsis 1375
Sphaeropsis 2
Sphaerosoma 9
Sphaerosporella 9
Sphaerosporium 47
Sphaerostilbe 143
Sphaerostilbella 17
Sphaerotheca 2564
Sphaerozone 1
Sphaerulina 231
Sphagnicola 2
Sphagnomphalia 4
Sphagnurus 2
Sphenospora 261
Sphinctrina 26
Spicaria 43
Spicularia 4
Spiculostilbella 1
Spilocaea 12
Spilodochium 5
Spilomyces 2
Spilonema 7
Spilosticta 47
Spinellus 154
Spiralotrichum 4
Spirechina 2
Spirographa 4
Spiromastix 2
Spiropes 20
Spirosphaera 3
Spirospora 7
Spissiomyces 1
Splanchnomyces 2
Splanchnonema 25
Splanchospora 2
Spogotteria 1
Spolverinia 6
Spondylocladiella 3
Spondylocladiopsis 1
Spondylocladium 17
Spongiforma 2
Spongipellis 418
Spongiporus 25
Spongospora 3
Spooneromyces 2
Sporastatia 3
Sporendocladia 1
Sporendonema 7
Sporidesmium 431
Sporidiobolus 3
Sporisorium 80
Sporobolomyces 4
Sporocybe 112
Sporodinia 11
Sporomega 12
Sporonema 121
Sporophagomyces 9
Sporopodium 1
Sporormia 246
Sporormiella 16
Sporoschisma 62
Sporostachys 4
Sporothrix 35
Sporotrichopsis 1
Sporotrichum 143
Spragueola 31
Spumaria 4
Spumula 7
Squamanita 27
Squamarina 30
Squamulea 109
Squamuloderma 1
Stachybotryella 4
Stachybotrys 142
Stachycoremium 1
Stachylidium 22
Stachylina 4
Stachyomphalina 3
Stagnicola 15
Stagonopsis 3
Stagonospora 980
Stagonosporopsis 18
Stagonostromella 1
Staheliomyces 37
Stalagmochaetia 2
Stamnaria 89
Staphylotrichum 3
Starbaeckiella 1
Starkeyomyces 1
Staurolemma 7
Staurothele 13
Stecchericium 4
Steccherinum 1307
Steganosporium 1
Stegasphaeria 7
Stegastroma 1
Stegia 13
Stegobolus 1
Stegonsporium 176
Stegopezizella 29
Stegophora 21
Stegophorella 2
Steinia 1
Steirochaete 4
Stellopeltis 1
Stemmaria 1
Stemmatomyces 6
Stemonaria 10
Stemonitis 718
Stemonitopsis 47
Stemphylium 235
Stenella 19
Stenocarpella 2
Stenocephalopsis 1
Stenocephalum 1
Stenocybe 14
Stephanoma 15
Stephanopus 1
Stephanospora 16
Stephanosporium 1
Stephensia 15
Sterellum 4
Stereocaulon 442
Stereocaulon 1
Stereocrea 4
Stereofomes 2
Stereopsis 79
Stereostratum 22
Stereum 21588
Sterigmatobotrys 9
Sterigmatocystis 60
Sterrebeckia 1
Sthughesia 1
Stichodothis 1
Stichopsora 35
Sticta 658
Stictis 751
Stictochorella 13
Stictopatella 1
Stictophacidium 2
Stictosepta 1
Stictostroma 2
Stigmatea 308
Stigmatella 2
Stigmatolemma 16
Stigmatomyces 3
Stigmatopeltis 1
Stigmatophragmia 1
Stigme 12
Stigmella 49
Stigmidium 173
Stigmina 116
Stigmochora 5
Stigmopeltis 1
Stilbella 97
Stilbocrea 21
Stilbohypoxylon 4
Stilbomyces 12
Stilbonectria 1
Stilbophoma 2
Stilbospora 60
Stilbum 166
Stipitochaete 1
Stiptophyllum 25
Stirtoniella 5
Stomatogene 25
Stomatogenella 2
Stomiopeltella 7
Stomiopeltina 5
Stomiopeltis 32
Stomiotheca 1
Strangospora 2
Strasseria 4
Strasseriopsis 1
Strattonia 1
Streptotheca 2
Streptothrix 59
Striatosphaeria 2
Strickeria 28
Strigopodia 2
Strigula 67
Strobilomyces 1743
Strobiloscypha 4
Strobilurus 922
Stromatinia 30
Stromatocrea 2
Stromatocyphella 4
Stromatographium 6
Stromatonectria 2
Stromatoneurospora 1
Stromatoscypha 23
Stropharia 2903
Strossmayeria 69
Strumella 66
Stuartella 5
Stylina 7
Stylodothis 1
Stylonectria 1
Stylopage 1
Stypella 53
Stysanus 61
Subbaromyces 3
Subicularium 5
Submersisphaeria 1
Subramaniomyces 1
Subulicium 1
Subulicystidium 156
Subulispora 2
Sucinaria 2
Sugiyamaella 31
Suillellus 82
Suillosporium 1
Suillus 11869
Sulcaria 11
Sutorius 126
Swampomyces 69
Sydowia 11
Sydowiella 11
Sydowiellina 10
Sydowina 2
Symphyosira 1
Symphyosirinia 1
Symphytocarpus 15
Sympodiella 2
Sympodiophora 6
Synalissa 2
Synaptospora 2
Syncarpella 18
Syncephalastrum 5
Syncephalis 5
Syncesia 2
Synchronoblastia 2
Synchytrium 292
Syngliocladium 5
Synnematium 1
Synnematomyces 1
Synostomella 2
Synostomina 1
Synpeltis 1
Synsporium 5
Syspastospora 6
Systremma 37
Syzygites 149
Syzygospora 71
Taeniolella 44
Taeniolina 3
Taiwanofungus 4
Talaromyces 15
Tapellaria 3
Taphria 3
Taphridium 40
Taphrina 5066
Tapinella 842
Tarzetta 144
Tatraea 66
Tectacervulus 1
Tectella 59
Tegillum 2
Teichospora 272
Teichosporella 7
Telimena 9
Telimenella 3
Telimenopsis 2
Teloconia 2
Teloschistes 2024
Tenuiappendicula 2
Tephrocybe 125
Tephroderma 2
Tephromela 82
Tephrosticta 5
Terana 209
Teratoramularia 7
Teratosperma 3
Teratosphaeria 12
Terfezia 152
Termitomyces 75
Terriera 6
Testicularia 37
Tetrabrunneospora 1
Tetrachaetum 8
Tetrachia 4
Tetracladium 15
Tetracoccosporium 3
Tetracrium 5
Tetragoniomyces 1
Tetramelas 2
Tetramyxa 1
Tetranacriella 54
Tetranacrium 3
Tetraploa 30
Tetraplosphaeria 1
Tetrapyrgos 457
Teunomyces 54
Texosporium 6
Thalassoascus 55
Thalassogena 30
Thallochaete 1
Thallospora 3
Thamnidium 6
Thamnolia 93
Thamnomyces 36
Thanatephorus 26
Tharoopama 1
Thaxteria 9
Thaxteriella 36
Thaxteriellopsis 2
Thaxterogaster 59
Thecaphora 387
Theclospora 13
Thecotheus 31
Theissenia 2
Theissenula 3
Thekopsora 677
Thelebolus 21
Thelenella 1
Thelephora 2618
Theleporus 6
Thelidium 10
Thelocarpon 8
Thelomma 139
Thelonectria 10
Thelopsis 4
Thelotrema 58
Thermoascus 6
Thermomyces 1
Thermophymatospora 2
Thermutis 4
Therrya 142
Thielavia 29
Thielaviopsis 93
Thindia 7
Tholurna 2
Thozetella 11
Thrauste 5
Thrombium 3
Thuemenella 33
Thuemenia 2
Thuemenidium 10
Thwaitesiella 2
Thyrea 19
Thyridaria 24
Thyridium 17
Thyriopsis 1
Thyriostroma 2
Thyrococcum 2
Thyronectria 135
Thyronectroidea 1
Thyrosoma 2
Thyrospora 3
Thyrostroma 54
Thyrostromella 4
Thyrsidium 32
Thysanophora 13
Thysanothecium 2
Tiarospora 3
Tiarosporella 57
Tichothecium 2
Tilachlidiopsis 2
Tilachlidium 45
Tilletia 2029
Tilletiopsis 2
Tilmadoche 5
Timgrovea 4
Tinctoporellus 37
Tirmania 5
Titaea 7
Titaeospora 27
Titaeosporina 8
Tolediella 1
Tolypocladium 172
Tolyposporella 79
Tolyposporium 248
Tomasellia 2
Tomentella 575
Tomentellastrum 1
Tomentellina 6
Tomentellopsis 16
Tomophagus 8
Tonduzia 2
Toninia 67
Topelia 1
Tornabea 1
Toroa 13
Torpedospora 164
Torrendia 4
Torrendiella 71
Torrubiella 46
Torsellia 3
Torula 812
Toruloidea 6
Tovariella 1
Toxosporiopsis 3
Toxosporium 12
Toxotrichum 1
Trabrooksia 5
Trabutia 202
Trabutiella 6
Trabutiella 2
Trachyspora 116
Tracya 25
Tracylla 8
Trailia 11
Trametella 28
Trametes 26777
Trametopsis 207
Tranzschelia 1638
Tranzscheliella 1
Trapelia 82
Trapeliopsis 108
Trappea 48
Traversoa 4
Trechispora 473
Tremateia 106
Trematophoma 1
Trematosphaerella 1
Trematosphaeria 179
Tremella 6373
Tremellochaete 2
Tremellodendron 670
Tremellodendropsis 240
Tremellodon 49
Tremellogaster 3
Tremelloscypha 1
Tremiscus 7
Tremolecia 3
Trentepohlia 10
Tretomyces 1
Tretopileus 5
Triadelphia 5
Triangularia 4
Triblidium 68
Tricellula 4
Trichaegum 5
Trichaleurina 3
Trichaptum 4591
Tricharia 2
Tricharina 54
Trichaster 13
Trichasterina 4
Trichia 776
Trichobasis 6
Trichobelonium 25
Trichobolus 11
Trichobotrys 2
Trichocicinnus 2
Trichocladium 151
Trichocoma 11
Trichoconis 2
Trichodelitschia 6
Trichoderma 608
Trichodiscus 1
Trichodochium 8
Trichodothella 2
Trichodothis 1
Trichofusarium 2
Trichoglossum 516
Tricholoma 8655
Tricholomella 2
Tricholomopsis 1393
Tricholosporum 32
Trichomaris 2
Trichomerium 77
Trichometasphaeria 10
Trichomonascus 1
Trichonectria 12
Trichopeltheca 5
Trichopeltis 5
Trichopeltospora 3
Trichopeltum 2
Trichopeziza 291
Trichopezizella 10
Trichophaea 79
Trichophaeopsis 4
Trichophyton 10
Trichopilus 32
Trichopsora 8
Trichoscyphella 47
Trichosphaeria 43
Trichosporium 1
Trichosporon 12
Trichosporonoides 2
Trichothallus 2
Trichothecium 234
Trichothelium 1
Trichothyrina 2
Trichothyrinula 2
Trichothyriomyces 2
Trichothyriopsis 2
Trichothyrium 80
Trichurus 15
Tricladium 23
Tricornispora 1
Triglyphium 1
Trigonia 1
Trimmatostroma 113
Trimmatothelopsis 4
Trinacrium 1
Triphragmiopsis 4
Triphragmium 415
Tripospermum 18
Tripospora 8
Triposporina 1
Triposporium 23
Tripterospora 12
Triscelophorus 4
Tritirachium 18
Trochila 126
Trochodium 3
Trochophora 1
Trogia 149
Tromera 1
Tropicoporus 3
Troposporella 5
Troposporium 5
Trotteria 9
Trullula 25
Truncatella 10
Truncocolumella 237
Truncospora 87
Tryblidaria 12
Tryblidiella 461
Tryblidiopsis 45
Tryblidiopycnis 1
Tryblidium 4
Tryblis 2
Trypethelium 21
Tubakia 106
Tubaria 1964
Tuber 519
Tubercularia 809
Tuberculariella 1
Tuberculina 308
Tubeufia 83
Tubifera 319
Tubosaeta 1
Tubulicium 2
Tubulicrinis 324
Tubulifera 12
Tubulina 1
Tubulixenasma 8
Tuburcinia 291
Tuckermanella 23
Tuckermannopsis 408
Tuckermanopsis 2
Tulasnella 230
Tulostoma 1165
Tunicago 2
Turbinellus 430
Tureenia 2
Turgidosculum 54
Turmalinea 1
Tylophoron 5
Tylopilus 4554
Tylospora 21
Tympanella 25
Tympanis 582
Tympanopsis 21
Typhodium 5
Typhula 289
Typhulochaeta 5
Tyromyces 1278
Uleiella 9
Uleodothis 21
Uleomyces 16
Uleomycina 3
Uleothyrium 3
Ulocladium 47
Ulocolla 2
Umbelopsis 36
Umbilicaria 1553
Uncinula 2469
Uncinuliella 18
Uncinulopsis 3
Underwoodia 20
Unguicularia 13
Unguiculariella 1
Unguiculariopsis 44
Unguiculella 3
Uraecium 10
Urceolella 7
Uredinella 6
Uredinophila 4
Uredinopsis 1874
Uredo 2480
Uredopeltis 2
Urnula 1160
Urocystis 2554
Urohendersonia 4
Uromyces 19565
Uromycladium 152
Urophlyctis 16
Uropyxis 581
Usnea 3469
Usnocetraria 108
Ustacystis 24
Ustanciosporium 5
Ustilaginoidea 141
Ustilago 16438
Ustilentyloma 1
Ustulina 487
Uvarispora 4
Vahliella 22
Vainionora 7
Vakrabeeja 2
Valdensia 22
Valetoniella 1
Valsa 2387
Valsaria 482
Valsella 60
Valseutypella 1
Valsonectria 1
Vamsapriya 1
Vanbeverwijkia 3
Vanderbylia 48
Vankya 1
Vanrija 59
Vararia 585
Varicellaria 21
Varicosporellopsis 1
Varicosporina 43
Varicosporium 25
Variolaria 57
Variospora 5
Vascellum 457
Veligaster 1
Veloporphyrellus 5
Velutaria 9
Veluticeps 91
Venenarius 33
Venturia 1734
Verlandea 1
Vermicularia 706
Vermisporium 1
Veronaea 39
Verpa 761
Verpatinia 9
Verrucaria 173
Verrucispora 1
Verrucula 1
Verruculina 144
Verticicladiella 4
Verticicladium 10
Verticilliodochium 6
Verticillium 239
Vertixore 24
Vesiculomyces 23
Vestergrenia 7
Vestergrenopsis 2
Vestigium 3
Vezdaea 8
Vialaea 5
Vibrissea 189
Viegasia 1
Violella 5
Virgaria 31
Virgariella 1
Virgatospora 5
Virgella 1
Viridispora 2
Vizella 6
Volutella 209
Volutellaria 1
Volutina 4
Volvaria 70
Volvariella 551
Volvariopsis 21
Volvopluteus 1533
Vossia 2
Vouauxiella 32
Vouauxiomyces 12
Vuilleminia 44
Vulpicida 377
Wageria 5
Wahlenbergiella 4
Wakefieldia 1
Wallemia 11
Wallrothiella 23
Wangiella 1
Wardina 6
Wardomyces 16
Waynea 7
Wegelina 1
Wentiomyces 2
Weraroa 10
Wettsteinina 14
Whalleya 14
Whetstonia 1
Whetzelia 1
Whetzelinia 1
Whetzeliomyces 1
Whitfordia 6
Wickerhamia 4
Wiesneriomyces 46
Wilcoxina 14
Willeya 17
Willkommlangea 2
Wilsoniana 1
Wilsonomyces 3
Winterella 8
Winteria 17
Winterina 9
Wojnowicia 9
Woldmaria 3
Wolfina 27
Wolfiporia 50
Woroninella 2
Wrightoporia 28
Wuestneia 2
Wynnea 103
Wynnella 44
Xanthagaricus 4
Xanthoanaptychia 1
Xanthocarpia 202
Xanthochrous 5
Xanthoconium 858
Xanthomaculina 16
Xanthomendoza 734
Xanthoparmelia 1182
Xanthophyllomyces 1
Xanthoporia 38
Xanthoporus 8
Xanthopsorella 11
Xanthoria 3920
Xanthoriicola 19
Xenasma 230
Xenasmatella 72
Xenoacremonium 18
Xenodiscella 1
Xenodochus 90
Xenodomus 2
Xenolachne 4
Xenomeris 11
Xenomyxa 2
Xenophoma 1
Xenosperma 1
Xenosporella 19
Xenosporium 46
Xenostele 14
Xenostigmella 1
Xenostomella 6
Xenus 48
Xerocarpus 1
Xerocomellus 1623
Xerocomus 968
Xeromedulla 4
Xeromphalina 2116
Xerotrema 1
Xerotus 10
Xerula 784
Xerulina 2
Xylaria 6765
Xyleborus 1
Xylobolus 1002
Xylobotryum 26
Xylocoremium 152
Xylodon 196
Xylogramma 14
Xylographa 42
Xylohypha 16
Xyloma 8
Xylomyces 23
Xylopezia 5
Xylophallus 3
Xylopodium 3
Xylopsora 18
Xyloschizon 2
Xylosorium 1
Xylosphaera 3
Xylosphaeria 1
Xylostroma 25
Xystozukalia 4
Yarrowia 1
Yarrumia 80
Yatesula 3
Yoshinagella 15
Youngiomyces 4
Ypsilonia 7
Ypsilospora 1
Yuchengia 22
Zaghouania 24
Zahlbrucknerella 1
Zalerion 26
Zamenhofia 1
Zanclospora 1
Zasmidium 3
Zebrospora 1
Zelleromyces 159
Zetesimomyces 2
Zeus 1
Zhuliangomyces 1
Zignoëlla 102
Zilingia 1
Zimmermanniella 1
Zoellneria 6
Zoophagus 3
Zopfia 22
Zopfiella 34
Zugazaea 3
Zukalia 8
Zundeliomyces 1
Zundelula 1
Zwackhia 8
Zygodesmus 106
Zygopleurage 3
Zygorhynchus 5
Zygosaccharomyces 1
Zygospermella 3
Zygosporium 57
Zymoxenogloea 1
Zythia 82
Zythiostroma 4

https://mycomap.com/projects/amanita-ne-pa?view=19949