Jump to content
MycoMap Beta
S No GenBank link to the sequence
Sequences
 1. S
  MOMS35-MF72551-iNat17734110
  Problem Flags
  This sequence is a contaminant
  This sequence is the wrong specimen
  Low quality sequence
  Analytical Flags
  This sequence is the first record of the species from the state
  This sequence is the first record of the genotype in GenBank
  Multiple genotypes are going under this name in GenBank

  ATATGCTTAAGTTCAGCGGGTAGTCCTACCTGATTTGAGGTCAAAATGTCAAAGAGAGTTGTATGAACAACAATTGGAAGCTGGTATTTTGTTTCAAAAGCAATTAGCATAGATATTTATCAAACTAAAGCTTATCTGCAAAAAGAACCATGCTAATACATTTAAGAGGAGCCGACTTTAAGGCCAGCAACACTCCAAGTCCAAAGCCTCTACAAAGCAAGTTTGAAAGAGGATTGAGAATTTAATGACACTCAAACAGGCATGCTCCTCGGAATACCAAGGAGCGCAAGGTGCGTTCAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTACTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCGAGAGCCAAGAGATCCGTTGTTGAAAGTTGTATTAATTTTTCAGCTTGCAAAACAAGCTTATGATTTAACATTCTGAAACTTTTTGGGTGTATTTAAAAAAGACATAGACCAAACAAAGTTGGCCTACAAAGAGTGCACATGGTGTAAAATTTGGAAACGAGGTGTGCACATATCTTGTTTTTGATCAGCTACAACCTCTTTCAAAATTCAATAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTACGGAAACCTTGTTACGACTTTTACTTCCTCTAAATGACCAAGAGATCGGAAGAGCGTCGTG

Blast Searches
Run Blast Search
10AZW45G015
YVXZA1BF015
×