Jump to content
MycoMap Beta
S No GenBank link to the sequence
Sequences
 1. S
  8767-MF58767-MO322131
  This sequence is a contaminant
  This sequence is the wrong specimen
  Low Quality Sequence

  GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGAACAAAAACGGGTGGCAAAGGCTGTCGCTGGCTTGAATGAGCATGTGCACGTCTTTTGCTGCTTATTTCATTCATCTTTCCTCCTGTGCACTATTTGTAGACACTTGGGAATGAGAGGTTTGTTGTATTGATTGACCTCTTGGCGTTGAAAAAATTCAATGCAATGTCCAAGTGTCTATGACATTTTTATATACACACGGTTGTATGTCTATAGAATGMGATGTAGGCTTATTTAAAGCCATTAAATGATAAAGTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAAGTATCTCAAAAGCTCTTATGTGTTATGCATATGGAACTTTTGGACAATTGGGAGTTGCCGGTCACTGATACAAGTGGTGGGCTCTTCTGAAAAGCATTAGTTGAGGAGCTTTGCACTCTATTGGTGTGATAGACTATCTATGCCAGGAGATGCATTATTGCCTCTGCTCTCTAACAGTCCTTATTGGACAAGATGACGAACTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCATAA

×