Jump to content
MycoMap Beta
S No GenBank link to the sequence
Sequences
 1. S
  8770-MF58770-MO322112
  This sequence is a contaminant
  This sequence is the wrong specimen
  Low Quality Sequence

  TAGAGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTATTGAACGAAAACGGGTGGCAAAGGCTGTCGCTGGCTYGAATGAGCATGTGCACGTCTTTTGCTGCTTATTTCATTCATCTTTCCTCCTGTGCACTATTTGTAGACACTTGGGAATGAGAGGTTTGTTGTATTGATTGACCTCTTGGCGTTGAAAAAATTCAATGCAATGTCCAAGTGTCTATGACATTTTTATATACACACGGTTGTATGTCTATAGAATGAGATGTAGGCTTATTTAAAGCCATTAAATGATAAAGTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCTCGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCATCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAAGTATCTCAAAAGCTCTTATGTGTTATGCATATGGAACTTTTGGACAATTGGGAGTTGCCGGTCACTGATACAAGTGGTGGGCTCTTCTGAAAAGCATTAGTTGAGGAGCTTTGCACTCTATTGGTGTGATAGACTATCTATGCCAGGAGATGCATTATTGCCTCTGCTCTCTAACAGTCCTTATTGGACAAGATGACGAACTTGACCTCAAATCAGGTAGGACTACCCGCTGAACTTAAGCATATCA

×