Jump to content
MycoMap Beta

 • Stephen Russell
  • Forward Raw Sequence File: AM19-ITS1F.ab1 Reverse Raw Sequence File: AM19-ITS4.ab1 Reference FASTA File Upload: Forward Primer: ITS1F Reverse Primer: ITS4 MO Report Association: iNat Report Association: MycoPortal Association: GenBank Association: Primary Species: Amanita bisporigera

   1 GAAGTAAAAG TCGTAACAAG GTTTCCGTAG GTGAACCTGC GGAAGGATCA TTAATGAGAT
   61 GAACCTCGAG GCTGTAGCTG GCCCATCTGG GCATGTGCAC GTCTCTGGTC ATTACCAATT
   121 CCACCTGTGC ACACTTGTAG ACACTTGGGA ATGAGAGACT TTGACCAGTC TCTTGAGAAG
   181 TTGAAATCTA GGTGTCTATG CCATTTTATT AAACACTAGT TGCATGTTTA TAGAATGATG
   241 ATTTGATTAT ATATAAAGTA CAACTTTCAA CAACGGATCT CTTGGCTCTC GCATCGATGA
   301 AGAACGCAGC GAAATGCGAT AAGTAATGTG AATTGCAGAA TTCAGTGAAT CATCGAATCT
   361 TTGAACGCAC CTTGCACTCC TTGGCATTCC AAGGAGCATG CCTGTTTGAG TGTCATTAAA
   421 GTCTCAAGAC CTGTCTGATT TTGATAGGTA TTGGATTTTT GGGGGTTGCA GGCTTTTTCA
   481 GATAGCCTGC TCTCCTTGAA TGTATTAGTG GAGAAAGAGC CATTTGAACT CCATTGGTGT
   541 GATAAAACCT ATCAATGCCA GGAGCAATGT TAGTTCTCTC TGCTGTCTAA CTGTCTGTAA
   601 AAATGGACAA TTTGACCAAC TTGACCTCAA ATCAGGTAGG ACTACCCGCT GAACTTAAGC
   655 ATAT
   GenBank Submission Date: No value×