Jump to content
MycoMap Beta
 • Sign in to follow this  

  CW17-MF59405-iNat18361281


  Stephen Russell
  • Forward Raw Sequence File: CW17-MF59405-iNat18361281-H8-ITS1F.ab1 Reverse Raw Sequence File: CW17-MF59405-iNat18361281-H8-ITS4.ab1 Reference FASTA File Upload: Forward Primer: ITS1F Reverse Primer: ITS4 MO Report Association: iNat Report Association: 18361281 - Geastrum triplex MycoPortal Association: GenBank Association: Primary Species: Geastrum triplex

   1 GTTTCGTAGG TGACCTGCGG AAGGATCATT ACTGAAGAAA CAAGGGTTTT GAGACTGCGT
   61 CCTTCAATTG GGCGTGTGCT CGACTCTTAC TCTTTCATAT CCCATACACA CCTTTGTGCA
   121 CAAGGGACCC TTGTGTCCCC TTTTTTTCAT AAATACCGAG TTATATGCAT GTATAGTTTG
   181 TATACTCTAC GGAGTTATTA TAAATACAAC TTTCAACAAC GGATCTCTTG GCTTTCGCAT
   241 CGATGAAGAA CGCAGCGAAC GTGCGAAACG TAATGTGAAT TGCAGAATTC AGTGAATCAT
   301 CGAATCTTTG AACGCATCTT GCGCTCCTTG GTATTCCGAG GAGCATGCCT GTTTGAGTGT
   361 CGTGAATAAC TCTCAATTTC AAATATTTTT TTTWAAAAAA AAAAAGAATA TCTGACATTG
   421 GACTTGGGTG TTGTCGTGTT TCTACGACTC GTCCTAAATG TATTAGCGAT CTGCCCTGAT
   481 CACACACAAT GTGATAAGTA AAAAATAAAG CATTGTTATG G:TTGGGTTT GAAAGATGGC
   541 TTCTAATCGT CGTAATGACA AATAAAAGAC CATGTCGTTG ACCTCAAATC AGG
   GenBank Submission Date: 01/11/2020
  Sign in to follow this  ×